*

Cuộc khởi nghĩa diễn ra trong toàn cảnh người dân china thời bên Hán chịu những cùng cực, đương đầu với nàn đói, phe cánh lụt, thuế chồng thuế vì chưng triều đình nên tiền để desgin thành lũy, đảm bảo Con mặt đường tơ lụa và kháng lại những kẻ xâm lược từ mặt ngoài.

Bạn đang xem: Khởi nghĩa khăn vàng

Trong lúc đó, Hán Linh Đế lưu lại Hoành – nhà vua thứ 12 của thời Đông Hán bỏ bễ triều chính, nhằm hoạn quan làm cho càn. Rất nổi bật nhất trong số các thái giám là Trương Nhượng. Hán Linh Đế bởi vì cả nể các hoạn quan mà phong cho cha, anh, em họ làm cho quan khắp các châu quận. Những người này ra mức độ vơ vét của nả của dân chúng.

Chính quyền đơn vị Đông Hán nhằm tham nhũng lan tràn, nàn đói, bạn thân lụt xảy ra khắp nơi khiến Trương Giác và những người dân nông dân theo Đạo giáo cho rằng hoàng đế đã mất quyền cai trị. Họ nhận định rằng cách duy nhất thoát ra khỏi cảnh này là phải đứng lên khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa khăn tiến thưởng từ đó nổ ra với những người nông dân quấn dòng khăn màu quà trên đầu.

*

( người đứng đầu khởi nghĩa Khăn xoàn là Trương Giác )

Cuộc khởi nghĩa nông dân

Cầm đầu khởi nghĩa Khăn quà là Trương Giác cùng 2 người em là Trương Bảo với Trương Lương. Ba bằng hữu họ Trương dùng cách tiến hành ma thuật, vẽ bùa niệm chú chữa dịch cứu người, lấy lấy được lòng tin của tương đối nhiều người vào thiên hạ.

*

( Trương Bảo – 1 trong ba chỉ đạo của khởi nghĩa Khăn tiến thưởng )

Trương Giác hành nghề chữa bệnh dịch sau rộng 10 năm, nhân danh Đạo giáo tập vừa lòng được không hề ít tín đồ. Biện pháp dùng triết lý của Lão Tử tập phù hợp quần chúng của Trương Giác bị sử sách bao gồm thống thời phong kiến call là “giả thác đại đạo, thú vị tiểu dân”.

Đến lúc cuộc khởi nghĩa nổ ra năm 184, Trương Giác vẫn tập hợp được một đội quân đồ sộ với 36 vạn người, chủ yếu là nông dân, nhưng cũng đều có cả quan lại chức triều đình với học giả.

Trước lúc Trương Giác tiến hành kế hoạch, một tín thiết bị ủng hộ đã bí mật đến kinh thành Lạc Dương để tố cáo với triều đình. Hiệu quả là những người ủng hộ khởi nghĩa khăn đá quý ở Lạc Dương các bị hành quyết, cầu tính hơn 1.000 người. Triều đình cũng khởi binh bắt Trương Giác cùng hai bạn anh em.

Biết tin này Trương Giác chỉ thị cho khởi nghĩa diễn ra ngay lập tức. Để bức tốc tuyên truyền làm sút uy tín ở trong phòng Hán, tăng uy cầm cho mình, Trương Giác sai người phao tin trong dân gian: “Trời xanh sắp đến chết, Trời vàng sắp tới dựng, mang lại năm gần kề Tí, thiên hạ xuất sắc lành”.

Khởi nghĩa khăn tiến thưởng nổ ra sinh sống 8 tỉnh không giống nhau. Đội quân khăn vàng tiến công các tòa đơn vị công quyền, trạm gác của phòng Hán. Khói lửa cháy rực khắp nơi, trong khi quân địa phương của nhà Hán chỉ biết đường quăng quật chạy.

Xem thêm: Bát Quái Đồ Hình Bát Quái Đồ Và 8 Bộ Phận Trên Cơ Thể Con Người

Quân triều đình khi ấy chỉ tập trung sức mạnh ở thành Lạc Dương và những tỉnh lân cận, chẳng thể cùng dịp dẹp loàn ở những nơi, bắt buộc phải nhờ đến núm lực của những lãnh chúa ở địa phương để ổn định tình hình.

Mở đầu cho thời kỳ Tam quốc

Vài tháng sau khi khởi nghĩa nổ ra, Trương Giác qua đời bị bạo bệnh. Nhị người bạn bè chết trên chiến trường trong thuộc năm.

*

( Trương Lương bị tiêu diệt trong chiến trường cùng với Trương Bảo )

Các thủ lĩnh sớm tạ thế nhưng cuộc khởi nghĩa khăn tiến thưởng không chính vì thế mà chấm dứt. Ở giai đoạn đỉnh cao, khởi nghĩa bao gồm tới 2 triệu con người tham gia. Cuộc khởi nghĩa rải rác đến năm 205 thì chấm dứt.

Điều đặc biệt là cuộc khởi nghĩa đã chứng tỏ sự yếu hèn quyền cơ quan ban ngành trung ương công ty Đông Hán, dẫn đến quyền lực tối cao rơi vào các thế lực quân phiệt, lãnh chúa. Ở nhiều khu vực, tổ chức chính quyền nhà Đông Hán thậm chí còn không hề nắm quyền kiểm soát.

Ước tính vào 21 năm nổ ra khởi nghĩa, hàng trăm vạn quân khăn tiến thưởng bị tiêu diệt. Triệu chứng vô pháp, lếu láo loạn vẫn còn đấy xảy ra tiếp đến nhiều năm, dẫn cho tổng số người chết lên đến mức 3-7 triệu người.

Sau khi Hán Linh Đế mệnh chung năm 189, tướng bên Đông Hán là Hà Tiến bị thiến quan ngay cạnh hại. Đồng minh của Hà Tiến là Viên Thiệu trả thù bằng cách thiêu cháy cả cung điện, giết bị tiêu diệt hoạn quan. Cuối cùng, Đổng Trác tiến công đuổi Viên Thiệu để vắt quyền kiểm soát điều hành kinh thành Lạc Dương, cụ quyền đưa ra phối Hán Hiến Đế, lũng đoạn triều đình.

*

( Hà Tiến bị giết khiến cho triều đình lâm vào cảnh hỗn loạn, Đổng Trác chiếm phần quyền ở khiếp Đô )

Vì sự bạo ngược, tham lam vô độ, Đổng Trác bị nhỏ nuôi Lữ cha giết bị tiêu diệt năm 192, mở con đường để Tào toá “phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu”, lập buộc phải nhà Ngụy. Ở phía Đông Nam, Tôn Quyền nối nghiệp phụ thân và anh trai, mở rộng quyền kiểm soát, lập đề xuất nhà Đông Ngô.

*

( Đổng Trác cũng mau chóng bị nhỏ nuôi là Lữ bố giết, xuất hiện thêm thời kì Tam quốc phân tranh )

Về phần giữ Bị, hoàng thất công ty Hán nên lưu lạc, mang lại nhờ cậy hết Tào Tháo đến Viên Thiệu trong quy trình khởi nghĩa khăn vàng. Mãi mang lại sau này, khi được Gia cát Lượng phò tá, lưu giữ Bị bắt đầu nắm được gớm Châu trường đoản cú tay lưu Biểu, mở đường cho đại chiến Xích Bích, hình thành phải cục diện Tam quốc.