Jew là gì

     
Do Thái Giáo là gì, và một bạn Do Thái là ai hay là gì? vì Thái Giáo đơn giản và dễ dàng chỉ là 1 trong tôn giáo? Nó là một bản sắc văn hóa hay chỉ là một trong những nhóm nhan sắc tộc? người Do Thái là 1 trong tộc tín đồ hay họ là 1 trong quốc gia? tín đồ Do Thái tin gì, và tất cả họ số đông tin hồ hết điều như thể nhau? tự điển tư tưởng về một “người bởi Thái” bao gồm là “một member của bỏ ra phái/bộ tộc Giu-đa”, “một fan Do Thái / Y-sơ-ra-ên”, “một thành viên của một dân tộc bản địa tồn tại làm việc Palestine từ nắm kỷ lắp thêm 6 Trước Công Nguyên đến cầm cố kỷ lần đầu tiên sau Công Nguyên”, “một tín đồ thuộc về hậu duệ được tiếp diễn hoặc được cải đạo của fan Do Thái cổ đại”, cùng “người có tôn giáo là vì Thái Giáo”.

Bạn đang xem: Jew là gì

Theo những thầy dạy lao lý (rabbi) của vì Thái Giáo, một fan Do Thái là 1 trong người có mẹ là fan Do Thái hay là 1 người cải đạo qua bởi vì Thái Giáo. Lê-vi-ký 24:10 thường xuyên được trích dẫn để đem về tín nhiệm cho lòng tin này, tuy vậy kinh Torah không tuyên ba điều gì cụ thể để cung ứng cho truyền thống cuội nguồn này. Một vài ba rabbi nói rằng câu hỏi này không tồn tại liên quan lại gì tới các gì một cá nhân thật sự tin. Phần đa thầy rabbi này cho cửa hàng chúng tôi biết rằng một bạn Do Thái không cần thiết phải là một người tuân giữ các luật và phong tục vị Thái để được xem như là người vị Thái. Quả thật, một fan Do Thái hoàn toàn có thể không hề tin gì vào Đức Chúa Trời và vẫn chính là người vì chưng Thái dựa trên phân tích và lý giải của thầy dạy hình thức Do Thái sống trên. Những rabbi không giống nói rõ rằng trừ khi tín đồ đó theo các giới hình thức của ghê Torah và chấp nhận “Mười bố Nguyên Tắc Đức Tin” của Maimonides (thầy Rabbi Moshe ben Maimon, trong số những học giải bởi Thái béo phệ thời trung cổ), thì anh ta không thể là một người vày Thái. Mặc dù người này rất có thể là một người Do Thái “sinh học”, anh ta không có mối tình dục thật sự nào với bởi vì Thái Giáo. Trong ghê Torah – năm sách đầu tiên của tởm Thánh— sáng Thế cam kết 14:13 dạy rằng Áp-ra-ham, thường xuyên được công nhận là người Do Thái đầu tiên, đã làm được mô tả là 1 trong “người Hê-bơ-rơ”. Tên “Jew” (người vì chưng Thái) đến từ tên Judah (Giu-đa), 1 trong các mười hai nam nhi của Gia-cốp và là 1 trong những trong mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên. Có vẻ như là tên “Jew” (Do Thái) ban sơ chỉ về những người dân là thành viên của chi phái Giu-đa, dẫu vậy khi quốc gia Giu-đa bị chia tách sau triều đại vua Sa-lô-môn (1 các Vua 12), từ bỏ này chỉ về bất kể người làm sao trong quốc gia Giu-đa, bao gồm các đưa ra phái Giu-đa, Bên-gia-min, cùng Lê-vi. Ngày nay, không ít người tin rằng một bạn Do Thái là bất kể ai là con cháu sinh học tập của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, bất kể người kia thuộc bỏ ra phái làm sao trong mười hai chi phái ban đầu. Vậy thì, phần lớn điều fan Do Thái tin là gì, và các giới nguyên lý căn bản của bởi vì Thái Giáo là gì? bao gồm năm hiệ tượng hay giáo phái bao gồm của vày Thái Giáo trong thế giới ngày nay. Chúng là chính Thống, Bảo Thủ, Cải Chánh, Tái Thiết, và Nhân Văn. Những niềm tin và những đòi hỏi trong mỗi nhóm không giống nhau một phương pháp kịch tính; mặc dù vậy, một danh sách ngắn các niềm tin truyền thống cuội nguồn của bởi Thái Giáo bao hàm những điều sau đây: Đức Chúa Trời là đấng sinh sản hóa của tất cả những gì hiện hữu; Ngài là một (duy nhất), vô hình dung vô thể (không gồm một thân thể), với chỉ một mình Ngài nên được bái phượng như đấng cố quyền hoàn hảo và tuyệt vời nhất của vũ trụ. Năm sách trước tiên của kinh Thánh Hê-bơ-rơ (Do Thái cổ) đã làm được Đức Chúa Trời mặc khải mang lại Môi-se. Chúng sẽ không còn được thay đổi hay thêm bớt gì vào tương lai. Đức Chúa Trời tiếp xúc với fan Do Thái qua những tiên tri.

Xem thêm: Xem Phim Tuyệt Sắc Khuynh Thành (2016), Tuyệt Sắc Khuynh Thành Lồng Tiếng

Đức Chúa Trời đo lường và tính toán các hoạt động của con người; Ngài thưởng cho rất nhiều ai làm cho điều lành cùng phạt những người làm điều dữ. Mặc dầu các Cơ Đốc Nhân dựa đa phần đức tin của mình trên cùng Kinh Thánh Hê-bơ-rơ như các người vị Thái, bao gồm những khác hoàn toàn chính trong niềm tin: người Do Thái thường xem các hành động và hành động là quan trọng chính yếu; niềm tin đến từ bỏ hành động. Điều này xích míc với những Cơ Đốc Nhân thủ cựu vì ý thức của bọn họ là đặc trưng chính yếu hèn và hành động là kết quả của lòng tin đó. Niềm tin của tín đồ Do Thái không đồng ý các ý niệm Cơ Đốc về nguyên tội (niềm tin rằng tất cả mọi người đều thừa hưởng tội lỗi của A-đam cùng Ê-va khi bọn họ không vâng lời những chỉ thị của Đức Chúa Trời trong vườn cửa Ê-đen). Vày Thái Giáo chứng thực sự xuất sắc lành vốn có của thế giới và mọi con bạn của nó như thể những tạo vật của Đức Chúa Trời. Các tín đồ bởi vì Thái có công dụng thánh hóa đời sống họ và cho gần rộng với Đức Chúa Trời bằng phương pháp thực hiện nay mitzvoth (các mạng lịnh thánh).Không một đấng cứu rỗi nào được cần đến hay sẵn gồm như một đấng trung bảo/ tín đồ trung gian. 613 điều răn được tìm kiếm thấy trong Lê-vi-ký và những sách không giống điều chỉnh tất cả các mặt của đời sống vì Thái. Mười Điều Răn, như được phác họa trong Xuất-Ê-díp-tô-ký 20:1-17 và Phục Truyền giải pháp Lệ cam kết 5:6-21, ra đời một bảng tóm tắt của nguyên tắc Pháp. Đấng Mê-si (đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời) sẽ đến sau đây và nhóm tín đồ Do Thái lại một lần tiếp nữa trong xứ Y-sơ-ra-ên. Sẽ có được sự sống lại nói chung của những người bị tiêu diệt ở thời điểm đó. Đền bái Giê-ru-sa-lem, bị phá hủy năm 70 sau Công Nguyên bởi tín đồ La Mã, sẽ được xây dựng lại. Những niềm tin về Chúa Giê-xu đổi khác một giải pháp đáng kể. Một số người xem Ngài là thầy dạy đạo đức nghề nghiệp vĩ đại. Những người khác xem Ngài là 1 trong tiên tri giả hay 1 hình tượng/thần tượng của Cơ Đốc Giáo. Một trong những giáo phái của vì Thái Giáo sẽ thậm chí là không nói đến tên Ngài vày sự chống cấm nói tới tên một hình tượng/thần tượng. Những người dân Do Thái thường được nhắc đến như dân tộc bản địa được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Điều này không tức là họ trong bất kể phương diện nào phải được xem như là siêu đẳng hơn những nhóm bạn khác. Các câu kinh Thánh như Xuất 19:5 chỈ đơn giản dễ dàng nói rằng Đức Chúa Trời chọn dân Y-sơ-ra-ên để nhận cùng học ghê Torah, để thờ phượng duy Đức Chúa Trời cơ mà thôi, để nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát, cùng để ăn mừng các đợt nghỉ lễ hội. Bạn Do Thái không được lựa chọn để là giỏi hơn những người khác; chúng ta đã dễ dàng được chọn để là một ánh sáng mang đến dân ngoại và là một ơn phước cho toàn bộ các dân tộc.EnglishTrở lại trang chủ tiếng ViệtDo Thái Giáo là gì và fan Do Thái tin gì?