Hướng dẫn luật đầu tư

     

Quy mô chi tiêu đối với những dự án PPP

Chính lấp vừa phát hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Đầu tư theo phương thức công ty đối tác công tứ (PPP).

Bạn đang xem: Hướng dẫn luật đầu tư

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 35/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

NGHỊĐỊNH

QUYĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNGTƯ

Căn cứ luật Tổ chức chính phủ ngày 19 mon 6năm 2015; khí cụ sửa đổi, bổ sung một số điều của biện pháp Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và LuậtTổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ hình thức Đầu tư theo cách tiến hành đối táccông bốn ngày 18 mon 6 năm 2020;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ planer và Đầutư;

Chính phủ phát hành Nghị định luật pháp chi tiếtvà giải đáp thi hành quy định Đầu tứ theo phương thức đối tác công tư.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Nghị định này quy định cụ thể và hướng dẫnthi hành quy định Đầu bốn theo phương thức công ty đối tác công tứ (sau đây điện thoại tư vấn là chế độ PPP)về nghành nghề đầu tư, quy mô dự án PPP; Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP; những nộidung trong sẵn sàng dự án PPP; chọn lọc nhà chi tiêu thực hiện dự án công trình PPP; xácnhận hoàn thành và bàn giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; dứt hợpđồng dự án PPP; xử trí tình huống, xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thứcPPP.

Điều 2. Nghành đầu tư, quy mô dự án công trình PPP

1. Giao thông vận tải vận tải

a)Lĩnh vực: đường bộ; con đường sắt; mặt đường thủy nội địa; mặt hàng hải; hàng không;

b)Quy tế bào đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư chi tiêu từ 1.500 tỷ việt nam đồng trở lên.

2. Lưới điện, xí nghiệp sản xuất điện

a) Lĩnh vực: nănglượng tái tạo; nhiệt năng lượng điện than; nhiệt điện khí (bao tất cả cả khí thoải mái và tự nhiên hóalỏng - LNG); điện hạt nhân; lưới điện; trừ những trường hợp đơn vị nước độc quyềntheo nguyên tắc của quy định Điện lực;

b) quy mô đầu tư: dựán gồm tổng mức đầu tư chi tiêu từ 1.500 tỷ vnđ trở lên; riêng dự ánthuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

3. Lĩnh vực thủy lợi;cung cấp cho nước sạch, thoát nước và giải pháp xử lý nước thải;xử lý hóa học thải: bài bản dựán bao gồm tổng mức chi tiêu từ 200 tỷ việt nam đồng trở lên.

4. Y tế

a) Lĩnh vực: cơ sởkhám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm;

b) quy mô đầu tư: dựán có tổng mức đầu tư chi tiêu từ 100 tỷ việt nam đồng trở lên.

5. Giáo dục và đào tạo - đào tạo

a) Lĩnh vực: các đại lý hạtầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục - huấn luyện và đào tạo vàgiáo dục nghề nghiệp;

b) đồ sộ đầu tư: dựán gồm tổng mức chi tiêu từ 100 tỷ đồng trở lên.

6. Hạ tầng côngnghệ thông tin

a) Lĩnh vực: hạ tầngthông tin số, tài chính số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong số cơ quanĐảng và Nhà nước; ứng dụng, phạt triển technology thông tin, cơ sở dữ liệu,trung vai trung phong dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ non sông dùng chung; antoàn, bình an mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân với doanhnghiệp; hạ tầng công nghệ thông tin cùng viễn thông (ICT) mang đến đô thị thông minh;

b) bài bản đầu tư: dựán gồm tổng mức đầu tư từ 200 tỷ vnđ trở lên.

Điều 3.Lưu trữ hồ sơ trong chi tiêu theo cách thức PPP

1. Cơ quan có thẩm quyền gồm tráchnhiệm tổ chức lưu trữ làm hồ sơ của các chuyển động sau đây:

a) Trình, thẩm định, đưa ra quyết định vàquyết định điều chỉnh (nếu có) chủ trương đầu tư dự án PPP;

b) Trình, thẩm định, quyết định phêduyệt và ra quyết định phê duyệt điều chỉnh (nếu có) dự án PPP;

c) điều tra khảo sát sự quan lại tâm của nhà đầu tưvà bên giải ngân cho vay (nếu có);

d) Ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPP, phụ lụchợp đồng (nếu có);

đ) giải ngân vốn nhà nước vào dự ánPPP nếu có sử dụng;

e) Quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công trình,hệ thống cửa hàng hạ tầng;

g) Thanh lý hợp đồng và gửi giaotài sản dự án;

h) Các vận động khác theo quy địnhtại vừa lòng đồng dự án.

2. Bên mời thầu có trách nhiệm lưu trữhồ sơ của các hoạt động sau đây:

a) Trình, thẩm định, ra quyết định phêduyệt hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu và tài liệu làmrõ;

b) Đánh giá, làm rõ (nếu có) hồ sơ dựsơ tuyển, hồ sơ dự đàm phán, làm hồ sơ dự thầu;

c) Trình, thẩm định, phê xem xét kết quảsơ tuyển, công dụng lựa lựa chọn nhà đầu tư.

3. Thời hạn lưu lại trữ:

a) hồ sơ cơ chế tại những điểm a, b,c, đ, e, h khoản 1 cùng khoản 2 Điều này được tàng trữ tối thiểu 05 năm sau khithanh lý phù hợp đồng dự án PPP;

b) hồ sơ vẻ ngoài tại điểm d và điểm gkhoản 1 Điều này được lưu trữ tối thiểu 10 năm sau khoản thời gian thanh lý hòa hợp đồng dự ánPPP.

Điều 4. Đăngtải tin tức về PPP

1. Trách nhiệm đăngtải thông tin trênHệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Cơ quan gồm thẩmquyền đăng tải thông tin quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 cùng Điều25 của hiện tượng PPP, thông tin khảo sát sự niềm nở của nhà chi tiêu quy định tạiĐiều 25 của Nghị địnhnày;

c) Cơ quan cam kết kết hợpđồng đăng tải tin tức quy định tại những điểm c, d, đ khoản 1 Điều9 của chế độ PPP;

d) Đối với thông tinquy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 của công cụ PPP, bộ Kế hoạchvà Đầu tứ đăng cài văn phiên bản do Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, thiết yếu phủ,Thủ tướng bao gồm phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang cỗ ban hành; Sở Kếhoạch với Đầu tứ đăng download văn phiên bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủtịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ban hành;

đ) Nhà đầu tư chi tiêu đăngtải và cập nhật thông tin về năng lực, tởm nghiệm của chính bản thân mình vào cửa hàng dữ liệunhà đầu tư theo vẻ ngoài tại điểm g khoản 1 Điều 9 của phép tắc PPP;

e) phòng ban giải quyếtkhiếu nại, tố cáo cung cấp tin về quyết định xử lý khiếu nại, quyếtđịnh cách xử lý hành vi phạm luật bị tố giác theo điều khoản tại điểm h khoản1 Điều 9 của hiện tượng PPP cho bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ để đăng tải. Nội dungđăng tải tuân hành quy định của luật pháp về năng khiếu nại, tố cáo;

g) ban ngành giải quyếtkiến nghị, xử lý phạm luật đăng tải hiệu quả giải quyết đề xuất trong lựa chọnnhà đầu tư, quyếtđịnh xử lý phạm luật về chi tiêu theo phương thức PPP theo điều khoản tại điểm h khoản 1 Điều 9 của luật pháp PPP.

2. Thời hạn đăngtải tin tức trênHệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Đối với thông tin mời sơ tuyển,thông báo mời thầu hình thức tại điểm b khoản 1 Điều 9 của LuậtPPP, địa thế căn cứ tiến độ thực hiện dự án, mặt mời thầu tự khẳng định thời điểmđăng mua trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

b) Đối với list ngắn, công dụng lựachọn nhà đầu tư quy định trên điểm b khoản 1 Điều 9 của chính sách PPP,bên mời thầu phụ trách đăng cài phải đảm bảo an toàn thời điểm đăng sở hữu thôngtin không muộn rộng 10 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành;

c) Đối với thông tin theo pháp luật tạicác điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 9 của hình thức PPP, cơ quan,tổ chức phụ trách đăng sở hữu phải đảm bảo an toàn thời điểm đăng cài thông tinkhông muộn hơn 10 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành.

3. Đối với tin tức thuộc hạng mục bímật nhà nước, việc công khai thực hiện nay theo cách thức của điều khoản về đảm bảo bímật đơn vị nước.

4. Thông báo mời sơ tuyển chọn quốc tế,thông báo mời thầu quốc tế, tin tức về việc đổi khác thời điểm đóngthầu khớp ứng (nếu có) cơ chế tại điểm b khoản 1 Điều9 của khí cụ PPP đề xuất được đăng tải bằng tiếng Việt cùng tiếng Anh lên Hệ thốngmạng đấu thầu nước nhà và trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan trung ương,cơ quan lại khác, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

Điều 5. Hệthống tin tức và cơ sở dữ liệu về PPP

1. Hệ thốngthông tin về PPPlà hệ thống technology thông tin doBộ planer và Đầu bốn xây dựng và quản lý, nhằm mục đích thống độc nhất quản lýthông tin về PPP,bao gồm thông tin về hoạt động chi tiêu theo phươngthức PPP, cơ sở dữ liệu về PPP trên Hệthống mạng đấu thầu tổ quốc và tin tức khác gồm liên quan.

2. Cơ sở tài liệu về PPP trên Hệthống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:

a) Cơ sở tài liệu về dự án công trình PPP;

b) Cơ sở tài liệu về hòa hợp đồng dự ánPPP;

c) Cơ sở tài liệu về nhà đầu tư chi tiêu PPP;

d) Cơ sở tài liệu có liên quan khác vềPPP.

3. Xây dựng, quản lý, khai quật cơ sởdữ liệu về PPP:

a) Cơ sở tài liệu về PPP được bảo đảman toàn thông tin, toàn diện dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, tài năng tíchhợp, đón nhận thông tin thân cơ sở tài liệu về PPP với các hệ thống thông tin,cơ sở dữ liệu khác của phòng ban nhà nước;

b) Cơ quan quản lý nhà nước được truycập, khai thác cơ sở dữ liệu về PPP theo chức năng, trọng trách được giao;

c)Tổ chức, cá nhân có nhu yếu được khai quật cơ sở tài liệu về PPP theo phía dẫncủa bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, quảnlý, nâng cấp hệ thống thông tin về PPP, cơ sở tài liệu về PPP được bốtrítrong dự toán giá thành nhà nước hằng năm của bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ và nguồnkinh tổn phí hợp pháp không giống (nếu có).

Điều 6. Báocáo tình hình tiến hành hoạt động chi tiêu theo phương thức PPP

1.Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động chi tiêu theo thủ tục PPP theo định kỳhằng năm củabộ, ban ngành trung ương, cơ sở khác, Ủyban nhân dâncấp tỉnh được nhờ cất hộ đến cỗ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theocủa kỳ báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách trong việc tiếp nhận,quản lý, tiến công giá, tổng kết tin tức về tình hình hoạt động chi tiêu theo phươngthức PPP và report Thủ tướng chính phủ nước nhà theo thời hạn hằng năm.

2.Báo cáo nguyên lý tại khoản 1 Điều này bao hàm các nội dung hầu hết sau đây:

a)Tình hình triển khai thực hiện dự án PPP: tin tức cơ bản về những dự án PPP;tiến độ chuẩn bị dự án, chọn lọc nhà đầu tư; tình hình triển khai hợp đồng dự ánPPP;

b)Việc phát hành văn phiên bản hướng dẫn, lãnh đạo việc triển khai hoạt động đầu tư chi tiêu theophương thức PPP;

c)Tình hình bốtrí cỗ máy nhânsự tiến hành hoạt động chi tiêu theo cách tiến hành PPP;

d)Kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn khăn, thách thức, nguyên nhân và kiến nghị giảipháp.

3.Báo cáo cơ chế tại khoản 1 Điều này được thực hiện đồng thời theo nhị hìnhthức sau đây:

a)Gửi theođường công văn;

b)Gửi trên khối hệ thống mạng đấu thầu non sông theo lộ trình lao lý tại điểm b khoản1 Điều 93 của Nghị định này.

4.Căn cứ report giám sát, tiến công giá đầu tư theo pháp luật của chính phủ về giámsát với đánh giá đầu tư do doanh nghiệp dự án PPP thực hiện, cơ quan ký kết hợpđồng tổng hợp, báo cáo bộ, ban ngành trung ương, cơ sở khác, Ủyban nhândân cung cấp tỉnh về tình hình thực hiện hợp đồng dự án công trình PPP. Report tình hình thựchiện đúng theo đồng dự án công trình PPP bao hàm các nội dung đa số sau đây:

a)Tiến độ triển khai hợp đồng dự án công trình PPP theo các mốc thời gian;

b)Tìnhhình kêu gọi và giải ngân các nguồn vốn vào dự án, gồm những: vốn đơn vị nướctrong dự án công trình (nếu có), vốn nhà sở hữu trong phòng đầu tư, vốn vay, vốn trái phiếudoanh nghiệp (nếu có);

c)Tình hình thực hiện các nghĩa vụ của ban ngành ký phối hợp đồng cùng nhà đầu tư,doanh nghiệp dự án công trình PPP trong vừa lòng đồng;

d)Doanh thu thực tế dự án PPP; quý giá phần lệch giá tăng nhưng mà doanh nghiệp dự ánPPP share với đơn vị nước (nếu có); cực hiếm phần lợi nhuận giảm nhưng Nhà nước đãhoặc dự kiến cần thanh toán cho khách hàng dự án PPP (nếu có);

đ)Dự báo về các giá thành phát sinh cho phía công ty nước trong tiến độ 03 năm tiếptheo tính từ lúc năm báo cáo;

e)Các trở ngại phát sinh trong quy trình thực hiện hòa hợp đồng hoặc trong thực tiễn triểnkhai không áp theo dự báo, ảnh hưởng việc triển khai nghĩa vụ hợp đồng của các bên hoặccó thể dẫn đến sửa đổi hợp đồng dự án; khuyến cáo biện pháp khắc phục xuất xắc giảipháp cần tiến hành để ngăn cản các yếu ớt tố ảnh hưởng tiêu cực đến dự án.

Chương II

HỘIĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PPP, TƯ VẤN THẨM TRA, đưa ra PHÍ THẨM TRA VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁNPPP

Mục 1. HỘIĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PPP

Điều 7. Hội đồng đánh giá nhà nướcViệc thành lập, tổ chức, hoạt động,trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước dự án công trình PPP thực hiệntheo nguyên tắc của cơ quan chính phủ về dự án quan trọng đặc biệt quốc gia.Điều 8. Thành lập, tổ chức hoạt động của Hộiđồng đánh giá và thẩm định liên ngành

1. Hội đồng thẩm địnhliên ngành vì chưng Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định thành lập cho từng dự án công trình theo đề xuấtcủa bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp buộc phải thiết, bộ Kế hoạch với Đầu tưlấy ý kiến những bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quancó liên quan về dự thảo quyết định ra đời Hội đồng đánh giá liên ngànhtrước lúc trình Thủ tướng thiết yếu phủ.

2. Hội đồngthẩm định liên ngành bao gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó quản trị Hội đồng với cácthành viên khác của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng đánh giá liên ngành là Bộtrưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư. Phó chủ tịch và những thành viên không giống của Hội đồnglà đại diện thay mặt lãnh đạo các bộ và ban ngành liên quan.

3. Cơ quan thườngtrực Hội đồng đánh giá liên ngành là BộKếhoạchvà Đầu tư, được giao tiến hành nhiệm vụ chính sách tại Điều14 của Nghị địnhnày.

4.Hộiđồng đánh giá tự giải thểsau khi xong nhiệm vụ thẩm định.

Điều 9. Thành lập, tổ chức hoạt động vui chơi của Hộiđồng đánh giá cấp cơ sở

1. Hội đồng thẩm địnhcấpcơ sởdo Bộtrưởng, fan đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, quản trị Ủy ban nhândân cấp cho tỉnhquyết định thành lập cho từng dự án theo đề xuất của cơ quan trực thuộc Hộiđồng thẩm định và đánh giá cấp cơ sở.

2. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở bao gồmChủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng và những thành viên khác của Hội đồng.

3. Cơ quan thườngtrực Hội đồng thẩm định và đánh giá cấp đại lý là tổ chức, đơn vị có chức năng làm chủ vềđầu bốn theo cách thức PPP hoặc planer - tài bao gồm tại bộ, ban ngành trungương, cơ quan khác hoặc Sở chiến lược và Đầu tư, được giao tiến hành nhiệm vụ quyđịnh trên Điều 14 củaNghịđịnh này.

4.Hội đồngthẩm địnhcấp cơ sở tự giải thểsaukhi chấm dứt nhiệm vụ thẩm định.

Điều 10. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ vànguyên tắc hoạt động của Hội đồng đánh giá liên ngành, Hội đồng đánh giá cấpcơ sở

1. Hội đồng đánh giá và thẩm định liên ngànhvà Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm tiến hành các nhiệm vụ theoquy định trên điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 của quy định PPP.

2. Hội đồng thẩm định có quyền hạnsau:

a) coi xét, quyết định các vấn đề vềnội dung,kế hoạch thẩm định và các vấn đề kháccó tương quan trong quá trình thẩm định report nghiên cứu giúp tiền khả thi, báo cáonghiên cứu vớt khả thi dự án công trình PPP;

b) Yêu ước cơ quan gồm thẩm quyền cungcấp tài liệu giao hàng nhiệm vụ thẩm định.

3. Nguyên tắc buổi giao lưu của Hội đồngthẩm định:

a) làm việc theo cơ chế tậpthểtheo chỉ đạo của quản trị Hội đồng;

b) Phiên họp của Hội đồng được coi làhợp lệ khi có ít nhất 1/2 số thành viên tham dự (kể cả ngườiđượcủyquyền);

c) tóm lại thông qua những nội dungthẩm định cần được về tối thiểu 50% số member Hội đồng biểu quyết thông qua(bao bao gồm cả số thành viên có mặt tại phiên họp và số member biểu quyết bằngvăn bản). Ngôi trường hợp phần trăm biểu quyết là 50/50 bên trên số thành viên Hội đồng biểuquyết, nội dung thẩm định được trải qua theo ý kiến đã biểu quyết của công ty tịchHội đồng;

d) Kết luận ở đầu cuối thông qua báocáo đánh giá và thẩm định phải được tối thiểu 2/3 số member Hội đồng biểu quyết (baogồm cả số thành viên có mặt tại phiên họp cùng số thành viên biểu quyết bằng vănbản).

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền lợi củaChủ tịch Hội đồng đánh giá liên ngành, chủ tịch Hội đồng thẩm định và đánh giá cấp cơ sở

1.Xem xét phê chú ý kế hoạch thẩm định và các vấn đề không giống có liên quan trong quátrình thẩm định dự án PPP sau khi Hội đồng thẩm định và đánh giá có ý kiến,biểuquyết nhất trí;quyết định tập trung các phiên họp Hội đồng thẩm định; nhà trì các phiên họp;phân công nhiệmvụ choPhó quản trị và các thành viên Hội đồng.

2.Quyết định thành lập tổ chuyên viên thẩm định, tổ giúp việc khác của Hội đồng địa thế căn cứ yêu ước côngviệc so với từng dự án.

3.Trong ngôi trường hợp phải thiết, chủ tịch Hội đồng có thểủy quyền mang lại Phó Chủtịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng.

4.Quyếtđịnh việc lựa chọn hỗ trợ tư vấn thẩm tra dự án công trình PPP theo quy địnhtại Điều 15 của Nghị địnhnày.

Điều 12.Trách nhiệm và quyền lợi của Phó quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá liên ngành, PhóChủ tịch Hội đồng đánh giá cấp cơ sở

1. Giúp chủ tịch Hội đồng lãnh đạo cáchoạt đụng của Hội đồng; theo dõi và thực hiện các trách nhiệm của Hội đồng vì chưng Chủtịch Hội đồng phân công; report thường xuyên về tình hình và kết quả thực hiệncông tác thẩm định và đánh giá của Hội đồng.

2. Giúp quản trị Hội đồng coi xét,đánh giá các report chuyên môn cùng các hoạt động khác của Hội đồng.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền lợi của thànhviên Hội đồng thẩm định liên ngành, thành viên Hội đồng thẩm định và đánh giá cấp cơ sở

1. Có chủ kiến về những nội dung thẩm địnhtheo kế hoạch thẩm định được chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

2. Huy động nhân lực, phương tiện làmviệc, cơ sở nghiên cứu và phân tích thuộc quyền làm chủ của mình để triển khai nhiệm vụ đượcgiao.

3. Tham dự vừa đủ các phiên họp củaHội đồng, trao đổi, đóng góp ý kiến về những nội dung xem xét, thẩm định và đánh giá và biểuquyết các tóm lại của Hội đồng. Ngôi trường hợp đặc biệt không thể tham dự phiênhọp, member Hội đồng đề xuất có chủ kiến bằng văn phiên bản và ủy quyền tín đồ đại diệncó thẩm quyền tham dự cuộc họp của Hội đồng. Member Hội đồng gồm quyền bảolưu chủ ý thẩm định của mình.

4. Phụ trách về nội dung chuyênmôn của cơ sở mình đại diện theo phân công của chủ tịch Hội đồng.

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan trực thuộc Hộiđồng đánh giá và thẩm định liên ngành, Hội đồng đánh giá và thẩm định cấp cơ sở

1.Xây dựng kế hoạch thẩm định theo phép tắc tạiPhụlục Ikèmtheo Nghịđịnh này để trình chủ tịch Hội đồng thẩm định và đánh giá phê duyệt.

2.Huy động cỗ máy của cơ quan sở tại và phối hợp với các ban ngành liên quan,tư vấn thẩm tra giúp chủ tịch Hội đồng tổ chức triển khai thực hiệnnhiệm vụ thẩm định và các vận động chung của Hội đồng, bao gồm:

a)Tiếp thừa nhận và khám nghiệm hồ sơ dựán; giữ hộ hồ sơ dự án công trình đến những thành viên Hộiđồng, các cơ quan,đơn vịcó liên quan bảo đảm đủ thời gian để cácthành viên đánh giá theo điều khoản tại khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 26 củaNghị định này;

b)Chuẩn bị các nội dung cần thẩm định và đánh giá theo kế hoạch thẩm định để gửi đến cácthành viên Hội đồng;

c)Chuẩn bị các nội dung yêu cầu xẻ sung, sửa đổi hồ sơ theo đề nghị của các thànhviên Hội đồng trong quá trình thẩm định;

d)Tổ chức lựa chọn hỗ trợ tư vấn thẩm tra dự án công trình PPP khi cần thiết;

đ)Tổng tán đồng kiến của những thành viên Hội đồng và đề xuất,trình quản trị Hội đồng coi xét, quyết định những sự việc cần cách xử lý trong quátrình thẩm định;

e)Dự thảo báo cáo thẩm định của Hội đồng;

g)Thực hiện những thủ tục thanh toán chi tiêu thẩm định, thẩm tra;

h)Thực hiện tại các quá trình khác vị Hội đồng đánh giá và thẩm định giao.

Mục 2. LỰACHỌN TƯ VẤN THẨM TRA, bỏ ra PHÍ THẨM TRA VÀ THẨM ĐỊNH

Điều 15. Lựa chọn tư vấn thẩm tra

1.Tư vấn thẩmtra làtổ chức hoặc cá thể trong nước, nước ngoài hoặc liên danh vào nước cùng nướcngoài (sau phía trên gọi phổ biến là support thẩm tra) được chọn lựa để triển khai mộthoặc một vài nội dung công việc cụ thể thuộc trọng trách thẩm định.

2.Việc lựa chọn hỗ trợ tư vấn thẩm tra được tiến hành theo khí cụ của quy định về đấuthầu. Trong đó:

a)Trường hợp ra đời Hội đồng thẩm định, quản trị Hội đồng thẩm định và đánh giá thực hiệntrách nhiệm của người có thẩm quyền, cơ quan sở tại Hội đồng thẩm địnhthực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, mặt mời thầu;

b)Trường đúng theo giao đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thẩm định, cỗ trưởng,người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ sở khác, quản trị Ủy ban quần chúng cấptỉnh triển khai trách nhiệm của người dân có thẩm quyền, đơn vị trực nằm trong thực hiệntrách nhiệm của công ty đầu tư, mặt mời thầu.

3.Hợp đồng thuê support thẩm tra được ký kết giữa các bên sau đây:

a)Cơ quan trực thuộc Hội đồng thẩm định trong ngôi trường hợp thành lập hội đồng, đơnvị trực nằm trong được giao nhiệm vụ thẩm định;

b)Đơn vị sẵn sàng dự án PPP hoặc cơ sở đầu mối chào đón hồ sơ đề xuất dự ántheo mức sử dụng tại điểm b khoản 2 Điều 22 của Nghị định này;

c)Nhà thầu support thẩm tra được lựa chọn.

Điều 16. Ngân sách thẩm tra và thẩm định

1.Chi phí thẩm tra:

a) Định mứcchi mức giá thẩm tra vận dụng theo hiện tượng của luật pháp chuyên ngành. Ngôi trường hợppháp lao lý chuyên ngành chưa tồn tại quy định thì ngân sách này được xác định trên cơsở lập dự trù chi phí;

b) Định mứchoặcdự toán chiphí thẩm tra report nghiên cứu vớt tiền khả thi được xem bằng định mức hoặc dự trù chi phíthẩm tra báo cáo nghiên cứu vãn khả thi theo luật của pháp luật.

2.Chi giá thành thẩm định:

a)Chi chi phí thẩm định bao gồm thù lao cho những thành viên Hội đồng thẩm định, cơquan thường trực Hội đồng thẩm định và đánh giá và những tổ giúp việc khác của Hội đồng thẩmđịnh (nếu có); giá cả tổ chức những cuộc họp, văn phòng và công sở phẩm,khảo tiếp giáp thực địa (nếu có), ngân sách khác liên quan, chi phí dự phòng; ko bao gồmchi phí thẩmtra pháp luật tại khoản 1 Điều này;

b)Chi phí thẩm định được tính bằng 20% định mức hoặc dự trù chi phíthẩm tra;

c)Chi phí đánh giá được khoánchi cho những thành viên tham gia thẩm định, cơquan trực thuộc Hội đồng thẩm định, các tổ giúp câu hỏi khác của Hội đồng thẩmđịnh (nếu có) cùng các chi tiêu khác để bảo đảm an toàn công tác thẩmđịnh.

3. Chi phíquy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này được bố trí từ mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu công,nguồn vốn phù hợp pháp khác với được đối chọi vị sẵn sàng dự án PPP giao dịch theo quyđịnh của vừa lòng đồng thuê tư vấn thẩm tra và đề nghị của cơ quan trực thuộc Hộiđồng thẩm định.

Xem thêm: Aaron Huey: Những Người Da Đỏ Thổ Dân, Người Mỹ Da Đỏ Và Người Thám Hiểm

Chương III

CHUẨNBỊ DỰ ÁN PPP

Mục 1. LẬP, THẨM ĐỊNHBÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Điều 17. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi

1. Báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi được lập theo phương pháp tại khoản 3 Điều 14 của mức sử dụng PPP với Mẫusố 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

2. Trường vừa lòng dự ánxuất hiện các yếu tố cần đảm bảo yêu ước về quốc phòng, bình yên quốc gia, bảovệ bí mật nhà nước hoặc yếu tố đặc biệt cần áp dụng chiến thuật đổi bắt đầu sáng tạonhằm rút ngắn quy trình và kết thúc xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầngtrong một khoảng thời hạn nhất định, đạt tới tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệmôi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tiềm ẩn tác cồn xấu đến môi trường thiên nhiên mứcđộ cao theo luật pháp về bảo vệ môi trường, báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thiphải nêu rõ các yếu tố này để thẩm định, phê duyệt nhà trương đầu tư.

3. Báo cáo thẩm định report nghiên cứu tiền khả thi được lập theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 15 của giải pháp PPP và mẫu mã số 02 Phụ lục II đương nhiên Nghị định này.

4. Trường đúng theo dự ánPPP có sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền, văn bản thẩm định nguồn ngân sách và khảnăng bằng vận vốn tiến hành theo nguyên lý tại Điều 19 cùng Điều20 củaNghị định này.

5. Việc áp dụng cácnguồn vốn sau đây thực hiện theo quy định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về vẻ ngoài tài chínhtrong dự án công trình PPP:

a) Vốn bỏ ra thườngxuyên nhằm thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP;

b) Vốn từ nguồn thuhợp pháp dành để thanh toán cho bạn dự án PPP;

c) dự phòng ngân sáchnhà nước để đưa ra trả phần bớt doanh thu.

Điều 18.Thời gian và hồ sơ đánh giá chủ trương đầu tư dự án

1.Thời gian thẩm định report nghiên cứu vớt tiền khả thi dự án công trình PPP được tính kể từ ngày Hội đồng thẩmđịnh dự án hoặc đơn vị được giao trách nhiệm thẩm định nhận đủ hồ nước sơ phù hợp lệ theoquy định tại khoản 2 Điều này hoặc tính từ lúc ngày nhấn được báo cáo thẩm tra đốivới trường hợp thuê support thẩm tra, rõ ràng như sau:

a)Dựán ở trong thẩm quyền quyết định chủ trương chi tiêu của Thủ tướng bao gồm phủ: không quá 45 ngày;

b)Dựán thuộcthẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu của bộ trưởng, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan trung ương, cơ quankhác, Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh: không thực sự 30 ngày.

2. Hồ sơ đánh giá gửi Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP hoặc đơn vị đượcgiao trách nhiệm thẩm định gồm những tài liệu khí cụ tại khoản 1 Điều15 của chế độ PPP với số lượng là 10 bộ; trường hợp cần thiết có thể yêu mong cơ quan bao gồm thẩm quyền bổ sung sốlượnghồsơ.

Điều 19. Thẩm quyền thẩm định nguồn chi phí và khả năng cân đối vốn đầu tưcông trong dự án công trình PPP

1. Cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn chủ trìthẩm định nguồn chi phí và khả năngcân đối vốn giá thành trung ương đối với dự án PPP:

a) ở trong thẩm quyền ra quyết định chủ trương chi tiêu của Quốc hội;

b) thuộc thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Bộ trưởng, tín đồ đứng đầu cơ quan trung ương, ban ngành khác giao cơquan chuyên môn thống trị đầu tư công chủ trì thẩm định nguồn chi phí và kỹ năng cânđối vốn đối với dự án thuộc thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu của mình.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn quản lýđầu bốn công cấp cho tỉnh công ty trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

a) Đối với phần vốn chi tiêu địa phương trong trường hợp dự án PPPthuộc thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng mạo Chínhphủ;

b) Đối với dự án công trình PPP nằm trong thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu củaHội đồng nhân dân cung cấp tỉnh.

4. Đối với dự án PPP sửdụng vốn đầu tư chi tiêu từ thu nhập hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứngđầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập giao đơn vị trực thuộc chủ trì đánh giá nguồnvốn và khả năng bằng vận vốn so với phần vốn đầu tư chi tiêu từ thu nhập hợp pháp củađơn vị sự nghiệp công lập, giữ hộ Hội đồng thẩm định dự án PPP hoặc đơn vị đượcgiao trọng trách thẩm định dự án công trình PPP tổng hợp.

Điều 20.Nội dung thẩm định nguồn chi phí và khả năng cân đối vốn chi tiêu công vào dự ánPPP

1. Bài toán thẩm định nguồn chi phí và khả năng phẳng phiu vốn chi tiêu công là mộtnộidung vào thẩm định report nghiên cứu giúp tiền khả thi dự án công trình PPP.

2. Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ thẩm địnhbáo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quanđược giao thẩm định nguồn chi phí và khả năng cân đối vốn dự án công trình trong thừa trìnhthẩm định report nghiên cứu vãn tiền khả thi dự án.

3. đánh giá nguồnvốn cùng khả năng bằng phẳng vốn đầu tư chi tiêu công trong dự án PPP bao gồm đánh giá về sựphù hợp của những nội dung chủ yếu sau đây:

a) mục tiêu sử dụngphần vốn;

b) Tiến độ bố trí vốntrong chiến lược hằng năm;

c) nguồn vốn và khảnăng bằng phẳng vốn vào phạm vi toàn bô vốn chi tiêu công trong planer đầu tưcông trung hạn nguồn túi tiền nhà nước được Quốc hội thông qua và Thủ tướngChính che giao đến bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quy trình tiến độ trung hạnthực hiện dự án và giới hạn mức vốn đầu tư công vào kế hoạch chi tiêu công trung hạncủa giai đoạn sau theo qui định tại khí cụ Đầu bốn công; tổng số vốn chi tiêu côngtrong kế trung hạn nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước và số tăng thu mỗi năm của ngânsách bên nước (nếu có) được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

d) Phần vốn đề nghị bốtrí theo tiến trình hợp đồng nhằm thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP vào trườnghợp dự án công trình áp dụng một số loại hợp đồng BTL, BLT dự kiến thực hiện vượt thừa phạm vi 02kỳ kế hoạch đầu tư chi tiêu công trung hạn liên tiếp.

4. Đối với dự án PPPsử dụng vốn chi tiêu từ thu nhập hợp pháp của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, solo vịthẩm định nguồn ngân sách và khả năng phẳng phiu vốn reviews các nội dung phép tắc tại điểmavà điểmb khoản 3 Điều này, căn cứ thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 21. đưa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

1. Nội dung quyếtđịnh chủ trương chi tiêu dự án PPP tiến hành theo quy định tại Điều17 của cách thức PPP và chủng loại số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị địnhnày.

2. Cấp gồm thẩm quyềnphê duyệt ra quyết định chủ trương chi tiêu xác định bề ngoài lựa lựa chọn nhà đầu tưlà đàm phán cạnh tranh đối với:

a) dự án ứng dụngcông nghệ cao thuộc danh mục technology cao được ưu tiên đầu tư phát triển theoquy định của quy định về technology cao;

b) dự án ứng dụngcông nghệ tiên tiến, technology mới, công nghệ sạch thuộc danh mục công nghệkhuyến khích chuyển nhượng bàn giao theo giải pháp của luật pháp về bàn giao công nghệ(sau đây call là dự án ứng dụng công nghệ mới).

3. Trường hợp dự ánPPP xuấthiện những yếu tố cần đảm bảo an toàn yêu ước về quốc phòng, an ninh quốc gia, đảm bảo bímật công ty nước hoặc yếu hèn tố đặc biệt cần áp dụng phương án đổi mới trí tuệ sáng tạo nhằmrút ngắn tiến độ và kết thúc xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trongmột khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, đảm bảo an toàn môitrường so với dự án thuộc team có nguy cơ tác hễ xấu đến môi trường mức độcao theo điều khoản về đảm bảo an toàn môi trường, nội dung đưa ra quyết định chủ trươngđầu tư buộc phải nêu rõ những yếu tố này để ra quyết định việc điều tra sự thân thiện củanhà chi tiêu theo nguyên tắc tại Điều 25 của Nghị định này.

4. Trừ ngôi trường hợp biện pháp tại những điểm a, b và c khoản3 Điều 4 của nguyên lý PPP, việc quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu dự án PPP trênphạm vi tự hai đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp tỉnh giấc trở lên được tiến hành như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh bao gồm dự án report Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnhxem xét, đồng thuận về việc lời khuyên thực hiện tại dự án, bao hàm nội dung về thương hiệu dựán, quy mô, địa điểm, các loại hợp đồng dự án công trình PPP, sơ bộ tổng mức đầu tư, vốn đầutư ở trong nhà nước trong dự án PPP cùng phân chia nhiệm vụ chi trả từ nguồn ngânsách của từng địa phương. địa thế căn cứ văn bạn dạng đồng thuận của Hội đồng nhân dân cấptỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống tuyệt nhất với bộ cai quản ngành về vấn đề giao mộtđịa phương làm cho cơ quan có thẩm quyền;

b) Cơ quan tất cả thẩmquyền theo phép tắc tại điểm a khoản này tổ chức chuẩn bị dự án, trình Thủtướng chính phủ ra quyết định đồng thời chủ trương đầu tư chi tiêu dự án theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 13 của mức sử dụng PPP cùng tên cơ quan có thẩm quyền theoquy định tại khoản 3 Điều 5 của hình thức PPP;

c) Trường đúng theo kinhphí bồi thường, giải hòa mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; cung cấp xây dựng côngtrình trợ thời được bố trí từ nguồn giá cả địa phương của từng địa phương, Ủy bannhân dân các tỉnh thống nhất, report Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ việc phân loại thànhcác dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗtrợ xây dựng dự án công trình tạm để từng địa phương thực hiện theo quyđịnh của điều khoản về chi tiêu công.

5.Đối với dự án PPP được vận dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanhthu, quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu phải nêu rõ nguồn chi trả ngân sách chi tiêu xử lý là dựphòng ngân sách chi tiêu trung ương, địa phương.

6. Thời hạn phê duyệt ra quyết định chủ trương chi tiêu dự án tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theoquy định trên Điều 16 của hình thức PPP như sau:

a)Dựán thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng thiết yếu phủ: không thật 20 ngày;

b)Dựán thuộcthẩm quyền đưa ra quyết định chủ trương chi tiêu của cỗ trưởng, bạn đứng đầu tư mạnh quan trung ương, cơ quankhác, Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh: không thật 15 ngày.

7. Đối với dự án PPP có sử dụng vốn chi tiêu công, căn cứ đưa ra quyết định chủtrương đầu tư chi tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vốn đầu tư chi tiêu công áp dụng trongdự án PPP được tổng hòa hợp trong kế hoạch đầu tư chi tiêu công trung hạn.

Điều 22.Quyết định nhà trương chi tiêu dự án PPP vày nhà chi tiêu đề xuất

1. Nhà đầu tư chi tiêu gửi vănbản khuyến cáo thực hiện dự án PPP mang lại cơ quan gồm thẩm quyền khí cụ tại khoản 1 Điều 5 của nguyên lý PPP. Trường vừa lòng chưa xác minh được cơquan có thẩm quyền, nhà đầu tư chi tiêu liên hệ cơ quan quản lý nhà nước về chi tiêu theophương thức PPP trên địa phương bao gồm địa bàn tiến hành dự án và để được hướng dẫn.Trường thích hợp sau khi thao tác với cơ quan thống trị nhà nước về chi tiêu theo phươngthức PPP trên địa phương tuy nhiên vẫn không khẳng định được cơ quan có thẩm quyền,nhà đầu tư liên hệ cơ quan quản lý nhà nước về chi tiêu theo cách thức PPP tạitrung ương.

2. Văn bản chấp thuậnviệc nhà đầu tư lập report nghiên cứu giúp tiền khả thi bao hàm các ngôn từ sauđây:

a) Tên bên đầu tưđược giao lập báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi;

b) Thời hạn, địa điểmnộphồsơ khuyến cáo dự án; cơ quan, đơn vị chủ trì mừng đón hồ sơ đề xuất dự án, thựchiện giấy tờ thủ tục trình đánh giá và thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư;

c) phương tiện về việcnhà đầu tư chi tiêu chịu mọi chi phí, khủng hoảng trong trường thích hợp hồ sơ khuyến nghị dự án khôngđược chấp thuận.

Đối với dự án công trình PPP ứngdụng technology cao, technology mới, văn bạn dạng chấp thuận xác định ngân sách lập báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi và hiệ tượng xử lý so với trường hợp công ty đầu tưđược lựa chọn chưa hẳn là nhà chi tiêu đề xuất dự án. Vào trường đúng theo này, chiphí lập báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi vày nhà đầu tư được lựachọn trả lại cho nhà đầu tư chi tiêu đề xuất dự án;

d) Trách nhiệm, cáchthức phối kết hợp của các cơ quan có tương quan trong câu hỏi hướng dẫn nhà đầu tư lập báo cáonghiên cứu vãn tiền khả thi;

đ) các nội dung kháccó liên quan.

3. Nhà đầu tư chi tiêu đượcchấp thuận theo chế độ tại khoản 2 Điều này lập báo cáo nghiên cứu vớt tiềnkhả thi theo phương pháp tại khoản 1 với khoản 2 Điều 17 của Nghị địnhnày.

4. Dự án công trình do đơn vị đầutư khuyến cáo được tổ chức đánh giá và thẩm định và ra quyết định chủ trương đầu tư theo quy địnhtại khoản 2 Điều 27 của quy định PPP, khoản 3 với khoản 4 Điều 17, những Điều 18, 19, trăng tròn và21 của Nghị định này.

5. Trường hợp bên đầutư lời khuyên sử dụng vốn công ty nước trong dự án PPP, cơ quan tất cả thẩm quyền giao cơquan, đơn vị chức năng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này giải đáp nhà đầu tư chi tiêu hoànthiện nội dung sử dụng vốn công ty nước tại report nghiên cứu tiền khả thi, làm cơsở để tổ chức triển khai thẩm định nguồn chi phí và khả năng cân đối vốn theo cơ chế tại khoản4 với khoản 5 Điều 17 của Nghị định này.

Điều 23.Dự án PPP có dự án công trình phải thi tuyển giải pháp kiến trúc

1. Trường vừa lòng dự ánPPP có công trình xây dựng phải thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc theo quy địnhcủa quy định về loài kiến trúc:

a) report nghiên cứutiền khả thi buộc phải thuyết minh ngôn từ về căn cứ pháp lý, sự bắt buộc thiết, hìnhthức thi tuyển cùng nội dung liên quan khác của việc tổ chức triển khai thi tuyển chọn phương ánkiến trúc, làm cơ sở đưa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án;

b) giá thành thi tuyểnphương án bản vẽ xây dựng được xác định theo qui định hiện hành so với dự án sử dụngvốn ngân sách chi tiêu nhà nước theo phía dẫn của cục Xây dựng và được tính vào tổng mứcđầu bốn của dự án. Trường hợp dự án PPP vì nhà đầu tư đề xuất, nhà chi tiêu chịutrách nhiệm về ngân sách thi tuyển phương án kiến trúc.

2. Sau thời điểm quyết địnhchủ trương chi tiêu dự án, cơ quan gồm thẩm quyền tổ chức thi tuyển giải pháp kiếntrúc theo cách thức của quy định về loài kiến trúc.

Mục 2. LẬP, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PPP

Điều 24. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi dự án PPP

1. Báo cáo nghiên cứu giúp khả thi dự án PPP được lập theo chế độ tại khoản 2 Điều 19 của nguyên tắc PPP và Mẫusố 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

2. Trường hợp cai quản và thực hiện vốn đầu tư chi tiêu công trong dự án công trình PPP theoquy định tại điểm a khoản 5 Điều 70 của dụng cụ PPP, báo cáonghiên cứu vãn khả thi xác định tiểu dự án như đối với việc xác minh gói thầu theoquy định của lao lý về xây dựng, đấu thầu. Trong quy trình xây dựng côngtrình, khối hệ thống cơ sở hạ tầng, bài toán lựa lựa chọn nhà thầu triển khai các công việcthuộc tiểu dự án công trình căn cứ luật pháp về lựa chọn nhà thầu do doanh nghiệp dự án banhành theo phương pháp tại Điều 58 của nguyên lý PPP.

3. Report thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi được lập theo quy địnhtại khoản 2 Điều 20 của khí cụ PPP và mẫu mã số 02 Phụ lục III cố nhiên Nghị định này.

Điều 25.Khảo cạnh bên sự ân cần của nhà đầu tư chi tiêu đối với dự án PPP

1. Trong thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, ban ngành cóthẩm quyền tổ chức điều tra sự quan tiền tâm trong phòng đầu tư, bên cho vay (nếu có),trừ dự án PPP được Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ chấp thuận áp dụng chỉ định bên đầu tưtheo giải pháp tại khoản 2 Điều 39 của lý lẽ PPP. Bài toán khảosát đối với dự án bởi nhà chi tiêu đề xuất được thực hiện sau khi nhà chi tiêu hoànthiện dự thảo report nghiên cứu vớt khả thi, gửi cơ quan gồm thẩm quyền.

2. Trình tự điều tra sự ân cần của nhà chi tiêu như sau:

a) Cơ quan bao gồm thẩm quyền đăng tải thông tin khảo sát bằng tiếng Anh vàtiếng Việt trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trang tin tức điện tử (nếu có) của bộ, ban ngành trungương, ban ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bằng tiếng Việt đối với dự ánthuộc ngành, nghề không được tiếp cậnthị trường so với nhà đầu tư nước ko kể theo pháp luật của pháp luật về đầu tư,dự án cần đảm bảo an toàn yêu ước về quốc phòng, bình an quốc gia, đảm bảo bí mật bên nước theo mức sử dụng tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 31 của phương tiện PPP;

b) Nhà đầu tư quan chổ chính giữa đăng ký tiến hành dự án trên hệ thống mạng đấuthầu quốc gia. Trong thời hạn đk quan tâm thực hiện dự án, cơ quan tất cả thẩmquyền có thể tổ chức họp báo hội nghị giới thiệu, bàn bạc với các nhà đầu tư về những nội dung liên quan đến dựán;

c) hiệu quả khảo tiếp giáp sự quan tâm của nhà chi tiêu là cơ sở để cơ quan cóthẩm quyền xem xét, ra quyết định việc áp dụng sơ tuyển, lựa chọn nhà chi tiêu trongnước, quốc tế. Trước khi phê chăm chú dự án, ngôi trường hợp phải thiết, đối chọi vị chuẩn bịdự án báo cáo cơ quan gồm thẩm quyền chất nhận được tổ chức sơ tuyển theo mức sử dụng tạikhoản 2 Điều 28 của công cụ PPP và xác định tên mặt mời thầu,thời gian tổ chức triển khai sơ tuyển.

3. Trừ dự án công trình quy định tại khoản 4 Điều này, việc khảo sát điều tra sự quan lại tâmcủa nhà đầu tư thực hiện theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều này và mẫu mã số 01 Phụ lục IV cố nhiên Nghị định này. Đơn vị sẵn sàng dựán hoặc cơ quan, đơn vị chủ trì đón nhận hồ sơ đề xuất dự án (trường phù hợp nhàđầu tư khuyến cáo dự án) tổng hợp con số nhà đầu tư đăng ký thân thiết để xác địnhhình thức chọn lựa nhà đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 34 của Nghị định này.

4. Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt quan trọng cần áp dụng chiến thuật đổimới sáng sủa tạo nhằm mục đích rút ngắn quá trình và ngừng xây dựng công trình, hệ thốngcơ sở hạ tầng trong một khoảng thời hạn nhất định, đạt mức tiết kiệm nănglượng cao, đảm bảo an toàn môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tiềm ẩn tác động xấuđến môi trường thiên nhiên mức độ cao theo lao lý về bảo đảm an toàn môi trường, việc khảo sát điều tra sựquan trung tâm của nhà chi tiêu thực hiện theo trình tự chế độ tại khoản 2 Điều nàyvà mẫu số 02 Phụ lục IV tất nhiên Nghị định này. Đơn vị chuẩn bị dựán hoặc cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì chào đón hồ sơ lời khuyên dự án (trường hòa hợp nhàđầu tư khuyến nghị dự án) review hồ sơ ân cần của nhà chi tiêu để khẳng định danhsách ngắn, hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo dụng cụ tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Nghị định này.

5. Kể từ ngày thông tin khảo gần kề được đăng cài đặt trên khối hệ thống mạng đấuthầu đất nước theo hiện tượng tại điểm a khoản 2 Điều này, thời hạn nhà đầu tư,bên giải ngân cho vay (nếu có) đk quan tâm tiến hành dự án thực hiện theo thời hạntại thông báo khảo sát, nhưng bắt buộc bảo đảm:

a) về tối thiểu 30 ngày đối với dự án hình thức tại khoản 3 Điều này;

b) tối thiểu 45 ngày đối với dự án phương tiện tại khoản 4 Điều này.

Điều 26.Thời gian cùng hồ xét xử sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu vớt khả thi

1.Thời gian thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi dự án công trình PPP đượctính kể từ ngày Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc đơn vị được giao trọng trách thẩm địnhnhận đủ hồ sơ hợp lệ theo điều khoản tại khoản 2 Điều này hoặc tính từ lúc ngày nhậnđược báo cáo thẩm tra so với trường thích hợp thuê hỗ trợ tư vấn thẩm tra, cụ thể như sau:

a) dự án thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định phê coi xét của Thủ tướng bao gồm phủ:không quá 90 ngày;

b)Dự án nằm trong thẩm quyền phê duyệt của bộ trưởng, tín đồ đứng đầucơ quan liêu trung ương, ban ngành khác, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá60 ngày.

2. Hồ sơ thẩm định và đánh giá gửi Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc đơn vị được giao nhiệmvụ thẩm định gồm các tài liệu qui định tại khoản 1 Điều trăng tròn củaLuật PPP với con số là 10 bộ; trường hợp quan trọng có thể yêu thương cầu té sungsốlượng hồsơ theo yêu ước thực tế.

Điều 27. Phê duyệt dự án công trình PPP

1. Nội dung đưa ra quyết định phê duyệt dự án PPP thực hiện theo pháp luật tại Điều 23 của biện pháp PPP và mẫu số03 Phụ lục III đương nhiên Nghị định này.

2.Thời gian phê duyệt dự án công trình PPP kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo biện pháp tạiĐiều 22 của phép tắc PPP như sau:

a)Dựán thuộc thẩm quyền phê để mắt tới của Thủ tướng chủ yếu phủ: không quá 20 ngày;

b)Dựán thuộcthẩm quyền phê duyệt của cục trưởng, bạn đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quankhác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không thật 15 ngày.

3. Đối với dự án PPP ứngdụng technology cao, công nghệ mới:

a) sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan bao gồm thẩm quyềngiao nhà đầu tư được lựa chọn tổ chức triển khai lập report nghiên cứu vớt khả thi theo quyđịnh trên khoản 1 Điều 24 của Nghị định này. Trường hợp dự án có sử dụng vốn đầu tư chi tiêu cônglàm vốn đơn vị nước hỗ trợ xây dựng công trình, khối hệ thống cơ sở hạ tầng, báo cáonghiên cứu khả thi khẳng định phương thức quản lý và thực hiện phần vốn này theoquy định trên điểm b khoản 5 Điều 70 khí cụ PPP;

b) việc giao mang lại nhà đầu tư chi tiêu tổ chức lập report nghiên cứu khả thi quyđịnh trên điểm a khoản này được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bảngiữa cơ quan tất cả thẩm quyền và nhà đầu tư;

c) Văn phiên bản thỏa thuận phải bao hàm các ngôn từ sau: mục đích; yêu cầu; ngân sách chi tiêu lậpbáo cáo nghiên cứu khả thi; túi tiền thuê tứ vấn hòa bình thẩm tra báo cáo nghiêncứu khả thi; việc ra đời doanh nghiệp dự án; trách nhiệm của khách hàng dựán trong bài toán lập report nghiên cứu giúp khả thi và hiệ tượng xử lý túi tiền lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi khôngđược phê trông nom hoặc dự án không được triển khai thương thảo, đàm phán, ký kết kếthợp đồng;

d) report nghiên cứu giúp khả thi do nhà đầu tư tổ chức lập được đánh giá theoquy định tại khoản 3 Điều 24 cùng Điều 26 của Nghị định này; phê chăm sóc theo lao lý tại các Điều 21, 22 và 23 của chính sách PPP, khoản 1 cùng khoản 2 Điều này.

Điều 28. Phê duyệt dự án PPP vì nhà đầu tư đề xuất

1.Sau khi dự án được đưa ra quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan gồm thẩm quyền giao nhà đầu tư tổ chứclập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi theo chế độ tại khoản 1 Điều 24 của Nghị định này, trừ dự án công trình PPP áp dụng công nghệcao, công nghệ mới.

2.Việc giao đến nhà chi tiêu tổ chức lập report nghiên cứu giúp khả thiquy định tại khoản 1 Điều này được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác bằng văn bảngiữa cơ quan bao gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư. Văn phiên bản thỏa thuận bao gồm nội dungvề mục đích; yêu cầu; chi phí lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi; giá cả thuê tưvấn hòa bình thẩm tra và cách thức xử lý trong những trường thích hợp sau đây:

a)Trường hợp report nghiên cứu giúp khả thi ko được phê chu đáo hoặckhông chọn lựa được nhà đầu tư thực hiện tại dự án, nhà chi tiêu chịu đầy đủ rủi ro, chiphí;

b) ngôi trường hợp sau thời điểm tổ chức chọn lọc nhà đầu tư, nhà đầu tư đề xuấtdự án ko được lựa chọn, chi phí lập báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi, báo cáonghiên cứu khả thi sẽ vì chưng nhà đầu tư được lựa chọn trả lại cho nhà đầu tư chi tiêu đềxuất.

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi vì chưng nhà đầu tư chi tiêu tổ chức lập được thẩm địnhtheo hình thức tại điểm b khoản 3 Điều 27 của quy định PPP, khoản3 Điều 24 với Điều 26 của Nghị định này.

4. Dự án do nhà đầu tư đề xuất được phê phê chuẩn theo giải pháp tại điểm c khoản 3 Điều 27 của phương pháp PPP, khoản 1 với khoản 2 Điều27 của Nghị định này.

5. Nhà đầu tư được lựa chọn yêu cầu hoàn trả túi tiền lập báo cáo nghiêncứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu vãn khả thi theo cơ chế tại khoản6 Điều 27 của quy định PPP và điểm b khoản 2 Điều này trước khi ký kết hợp đồngdự án PPP.

Chương IV

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1. QUYĐỊNH thông thường TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 29.Bảo đảm tuyên chiến đối đầu trong gạn lọc nhà đầu tư

Nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu đượcđánh giá bán là tự do về pháp luật và tự do về tài chủ yếu với bên thầu bốn vấn,cơ quan bao gồm thẩm quyền, cơ sở ký phối kết hợp đồng, bên mời thầu, bên đầutư không giống quyđịnh trên Điều 30 của quy định PPP lúc đáp ứngcác đk sau đây:

1. Kể từ thời điểm pháthành làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời đàm phán, làm hồ sơ mời thầu, đơn vị đầu tưtham dự thầu không tồn tại cổ phần hoặc vốn góp với đơn vị thầu support sau đây:

a) bên thầu support lập report nghiêncứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, trừ ngôi trường hợp dự án công trình do đơn vị đầutư đề xuất;

b) nhà thầu support thẩm tra báo cáonghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

c) công ty thầu tư vấn lập, đánh giá và thẩm định hồsơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, làm hồ sơ mời thầu, nhận xét hồ sơ dự sơ tuyển,hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu, thẩm định hiệu quả sơ tuyển, tác dụng lựa chọnnhà đầu tư;

d) bên thầu tứ vấn tính toán thực hiệnhợp đồng, hỗ trợ tư vấn kiểm định dự án công trình PPP.

2. Tính từ lúc thời điểm pháthành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, làm hồ sơ mời thầu, công ty đầu tưtham dự thầu và nhà thầu tư vấn quy định trên khoản 1 Điều này không cùng có tỷlệ tải trên 30% vốn cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vốn gópcủa một đội chức, cá thể khác đối với từng bên. Đối với ngôi trường hợp nhà đầu tưliên danh, nhà thầu hỗ trợ tư vấn liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn được khẳng định như sau:

a) tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cánhân khác cùng nhà đầu tư chi tiêu liên danh được khẳng định theo cách làm sau đây:

Tỷ lệ thiết lập vốn =

Trong đó:

Xi: là phần trăm sở hữu vốn, cổ phầncó quyền biểu quyết của tổ chức, cá thể với nhà chi tiêu tham dự thầu thứ i.

Yi: là tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của nhàđầu tứ liên danh máy i tại thỏa thuận hợp tác liên danh.

n: là số thành viên tham gia trong liên danh.

b) tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhânkhác và nhà thầutư vấnliên danhđượcxác định theo công thức sau đây:

Tỷ lệ thiết lập vốn =

Trong đó:

Xi: là tỷ lệ sở hữu vốn, cổ phầncó quyền biểu quyết của tổ chức, cá nhân với bên thầu hỗ trợ tư vấn thứ i tại thỏathuận liên danh.

Yi: là tỷ lệ phân phân chia trách nhiệmtrong văn bản thỏa thuận liên danh sản phẩm công nghệ i tại thỏa thuận liên danh.

n: là số thành viên gia nhập trong liên danh.

3. Đối cùng với nhà đầu tư chi tiêu được tổchức theo quy mô công ty mẹ, doanh nghiệp con theo biện pháp của luật pháp về doanh nghiệp tham gia thầu dự ánPPP:

a) doanh nghiệp mẹ hoặc công ty con