Hitorijime my hero

     

DESCRIPTION: Câu chuyện yêu đương gà bông của ông già Ooshiba Kousuke cùng Setagawa Masahiro, kèm cùng với những câu chuyện bên lề khác.

Truyện edit phi lợi nhuận, chưa tồn tại sự đồng ý của tác giả và đội dịch bản Anh, chỉ được đăng trên tuyetdenbatngo.com mẫu Cá Bống né. Vui mắt mấy các bạn đừng mang theo nơi khác nhé.

À kế hoạch đăng truyện là cứ từng 5 ngày vào khoảng 20h mình vẫn đăng 1 chap nhé.

Truyện có mình với hai mắm bạn bè làm chung, bầy mình những nghiệp dư á nên rất dễ sai sót á, nên gồm lỗi gì á, mọi người cứ cmt cảnh báo mình nhé

MỤC LỤC

(Vol 1)

Chap 1 —– Chap1-2—–Chap 2 —– Chap 3 —– Chap 4 —– Chap 5

(Vol 2)

Chap 5.5 —– Chap 6 —– Chap 6.5 —– Chap 7 —– Chap 8 —– Chap 8.5 —– Chap 9 —– Chap 10

(Vol 3)

Chap extra —– Chap 10.5 —– Chap 11 —– Chap 12.1 —– Chap 12 —– Chap 13 —– Chap 14

Chap 15 —– Chap 15.5

(Vol 4)

Chap 16 —– Chap 16.5 —– Chap 17 —– Chap 18 —– Chap 19 —– Chap 19.5 —– Chap 19.6

(Vol 5)

Chap đôi mươi —– Chap 20.5 —– Chap 21 —– Chap 22 —– Chap 23 —– Chap 24 —– Chap 24.1

(Vol 6)

Chap 25 —– Chap 26 —– Chap 27 —– Chap 28 —– Chap 29 —– Chap 30

Chap 30.1 (Hitorijime My Boyfriend #5.5) —– Chap 25.5 —– Chap 25.6: Bonus

(Vol 7)

Chap 31 —– Chap 32 —– Chap 32.5 —– Chap 33.5 —– Chap 33

Chap 33.6 (HMB #6) —– Chap 33.7 (HMB #7) —– Chap 33.8 —– Chap 33.9

Chap 33.91 Extra Story+ Afetrwords

(Vol 8)

Chap 34 —– Chap 35 —– Chap 36 —– Chap 37 —– Chap 38 —– Chap 39 —– Chap 40 —– Chap 37.5 —– Chap 40.5 Bonus

(Vol 9)

Chap 41 —– Chap 42 —– Chap 43 —– Chap 44 —– Chap 45 —– Chap 45.5 —– Chap 45.6 (#40.5+ Bonus)

(Vol 10)

Chap 46 —– Chap 47 —– Chap 48 —– Chap 49 —– Chap 50 —– Chap 51

Chap 51.5 Extra Story —– Chap 51.6 Bonus

(Vol 11)

Chap 52 —– Chap 53 —– Chap 54 —– Chap 55 —– Chap 56 —– Chap 57 —– Chap 57.5 —– Chap 57.6

(Vol 12)

Chap 58 —– Chap 59 —– Chap 60 —– Chap 61 —– Chap 62 —– Chap 63 —– Chap 64 —– Chap 64.5