Hiện tại và quá khứ

     

Quá khứ phân trường đoản cú và lúc này phân từ là hai điểm ngữ pháp thường chạm chán trong giờ Anh. Mặc dù không phải ai cũng nắm vững giải pháp sử dụng bởi nó thường tạo nhầm lẫn. Bài viết dưới đây của 4Life English Center (tuyetdenbatngo.com) đang tổng hợp không hề thiếu kiến thức về nhị dạng từ bỏ này, giúp cho bạn tự tin và làm bài xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Hiện tại và quá khứ

*
Quá khứ phân trường đoản cú và lúc này phân từ

1. Khái niệm lúc này phân từ và quá khứ phân từ

Hiện tại phân từ (Present Participle) là động từ thêm đuôi “V-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh đụng từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau cồn từ.

Ex: The film was disappointing. I expected it to be better.

Quá khứ phân từ (Past Participle) là là đụng từ thêm đuôi ”-ed” (đối với những động từ có quy tắc và những động từ nằm tại cột máy 3 trong bảng liệt kê những động tự bất quy tắc).

Ex: Everyone was surprised that he passed the examination.

2. Phương pháp sử dụng lúc này phân từ cùng quá khứ phân từ

2.1. Hiện tại phân từ

Hiện tại phân từ dùng trong những thì tiếp diễn mô tả hành cồn đang xẩy ra tại 1 thời điểm khăng khăng như thì lúc này tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện nay tại ngừng tiếp diễn, vượt khứ xong xuôi tiếp diễn với tương lai dứt tiếp diễn.

Ex: He has been working in this hospital for 3 years. (Cô ấy đã thao tác làm việc trong cơ sở y tế này được 3 năm.)

Dùng làm cho tân ngữ của cồn từ.

Ex: I hate being asked a lot of questions about my private life. (Tôi không thích bị hỏi vượt nhiều thắc mắc về cuộc sống thường ngày riêng bốn của tôi.)

Dùng làm chủ ngữ trong câu. (vai trò giống hệt như một danh từ.)

Ex: Studying English is not difficult (Học giờ đồng hồ Anh không khó)

Dùng có tác dụng tân ngữ của cụm giới từ.

Ex: Jane is so excited about going fishing tomorrow (Jane cực kỳ hào hứng về buổi câu cá ngày mai).

Dùng như vấp ngã ngữ của công ty ngữ.

Ex: My job is teaching Math in a primary school. (Công vấn đề của tôi là dạy toán nghỉ ngơi trường tè học).

Dùng như tính từ vào câu.

Ex: The walking man is my father. (Người bầy ông đang quốc bộ là tía tôi).

Dùng trong mệnh đề dục tình rút gọn.

Ex: The man helping me isn’t my friend. (Người bầy ông góp tôi không hẳn bạn tôi).

2.2. Quá khứ phân từ

Quá khứ phân từ dùng trong các thì dứt như hiện tại hoàn thành, thừa khứ trả thành, tương lại hoàn thành.

Ex: I haven’t visited sai Gon thành phố for 10 years. (Tôi đang không đến sài thành trong 10 năm).

Dùng như tính từ trong câu.

Ex: She was surprised with her score (Cô ấy đã rất kinh ngạc với số điểm của cô ấy).

Xem thêm: Những Đất Nước Đẹp Nhất Thế Giới Mà Ai Cũng Muốn Đến Một Lần

Dùng trong mệnh đề dục tình rút gọn.

Ex: I have read the magazine edited by my mother. (Tôi đọc quyển tập san được soạn bởi bà mẹ tôi).

Dùng trong câu bị động.

Ex: She was taught by a professor. (Cô ấy được đào tạo và giảng dạy bởi một giáo sư).

3. Rất nhiều cặp tính tự đuôi –ing với –ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingDisappointed/disappointingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingTired/tiringFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài tập thực hành

*
Bài tập thực hành quá khứ phân trường đoản cú và lúc này phân từDạng 1. Chọn giải đáp đúngI like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected khổng lồ play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going to lớn be late for work.(Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.Dạng 2. kết thúc câu bằng cách nối 2 mệnh đề sử dụng V-ing hoặc V-ed.

1. A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to him

=> I didn’t talk much khổng lồ the _________________________

2. A taxi was taking us to lớn the airport. It broke down

=> The _________________________

3. There’s a path at the end of this street. The path leeds khổng lồ the river.

At the kết thúc of the street there’s a _________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A _________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me _________________________

6. A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate _________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the _________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The _________________________ haven’t been found yet.

9. A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of _________________________ ?

10. A boy was injured in the accident. He was taken to lớn the hospital.

The boy _________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

Dạng 2:

I didn’t talk much to lớn the man sitting next to lớn me on the plane.The taxe taking us to the airport.At the over of the street there’s a path leading to the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.cáiThe company sent me a brochue containing the information I needed.The gate damaged in the room has now been repaired.Most of the suggestions made museum were not very practical.The paintings stolen from the museum haven’t been found yet.What was the name of the man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken to hospital.

Trên đây là những điểm ngữ pháp phải nắm vững chắc về lúc này phân từ và quá khứ phân từ. 4Life English Center (tuyetdenbatngo.com) hy vọng nội dung bài viết này đã với đến cho bạn những kỹ năng và kiến thức hữu ích. Chúc bạn học tốt!