Hệ thống chi hương thổ lại nhân

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 9188/CTHN-HKDCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- các cơ quan, đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, đoàn thể; - các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. - cá thể có thu nhập cá nhân chịu thuế TNCN từ tiền lương chi phí công

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢIQUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

1. Cá thể có thunhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công nên trực tiếp quyết toán thuế TNCN vớicơ quan tiền Thuế

- cá thể cư trú có thu nhập tự tiềnlương, tiền công nếu tất cả số thuế yêu cầu nộp thêm trừ các trường hợp gồm số thuế phảinộp thêm sau quyết toán thuế hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Bạn đang xem: Hệ thống chi hương thổ lại nhân

- cá nhân có số thuế nộp thừa gồm nhucầu đề xuất hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- cá thể cư trúcó các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế dothiên tai, hoả hoạn, tai nạn, căn bệnh hiểm nghèo.

- cá nhân cư trú là tín đồ nước ngoàikết thúc phù hợp đồng thao tác làm việc tại vn phải khai quyết toán thuế cùng với cơ quanthuế trước lúc xuất cảnh.

Lưu ý:

+ cá thể có phương diện tại việt nam tínhtrong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, cơ mà tínhtrong 12 tháng liên tục tính từ lúc ngày đầu tiên có mặt tại ViệtNam là từ bỏ 183 ngày trở lên trên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tiếp kểtừ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cánhân trả các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công phải tiến hành khai quyết toán thuếTNCN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, chi phí công có trọng trách khai quyết toán thuếTNCN ko phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay là không phát sinh khấu trừthuế cùng quyết toán thuế TNCN vậy cho cá nhân có ủy quyền. Trường phù hợp cá nhâncó ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và bao gồm số thuếphải nộp thêm sau quyết toán từ bỏ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuếthì tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập vẫn kê khai thông tin cá thể đượctrả thu nhập cá nhân đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể của tổ chức vàkhông tổng thích hợp số thuế yêu cầu nộp thêm của các cá thể có sốthuế cần nộp thêm sau quyết toán tự 50.000 đồng trở xuống.

Trường hợp cá nhân là người lao rượu cồn đượcđiều đưa từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ tiến hành sáp nhập, hợpnhất, chia, tách, biến đổi loại hình công ty lớn hoặc tổ chức cũ cùng tổ chứcmới trong thuộc một khối hệ thống thì tổ chức triển khai mới có nhiệm vụ quyết toán thuế TNCNtheo ủy quyền của cá thể đối đối với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ đưa ra trả vàtổ chức trả thu nhập bắt đầu thu lại triệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN vị tổchức trả thu nhập cá nhân cũ đang cấp cho những người lao cồn (nếu có).

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYẾTTOÁN THUẾ TNCN

1. Cá nhânkhông phải tiến hành quyết toán

- cá thể không trú quán tại Việt Namnhưng tất cả phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

- cá nhân cư trú gồm số thuế TNCN nộpthừa mà không tồn tại yêu ước hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- cá thể có số thuế thu nhập cá nhânphải nộp thêm sau quyết toán của mỗi năm từ 50.000 đồngtrở xuống. Cá nhân được miễn thuế trongtrường vừa lòng này tự khẳng định số tiền thuế được miễn, ko bắtbuộc buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và chưa phải nộp hồ sơ miễn thuế.

- cá thể có các khoản thu nhập từ tiền lương,tiền công ký kết hợp đồng lao rượu cồn từ 03 (ba) mon trở lên tạimột đơn vị chức năng mà bao gồm thêm thu nhập cá nhân vãng lai ở những nơi khác trung bình tháng trongnăm không thực sự 10 (mười) triệu đ và đã có được khấu trừ thuế TNCN theo xác suất 10%nếu không tồn tại yêu cầu thì chưa hẳn quyết toán thuế đối vớiphần thu nhập này.

- cá thể được người sử dụng lao độngmua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo đảm hưu trí tự nguyện), bảohiểm không yêu cầu khác tất cả tích lũy về phí bảo đảm mà người tiêu dùng lao độnghoặc doanh nghiệp bảo đảm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% bên trên khoản tiềnphí bảo hiểm khớp ứng với phần người sử dụng lao động cài đặt hoặc góp phần chongười lao cồn thì tín đồ lao động chưa phải quyết toán thuế TNCN so với phầnthu nhập này.

2. Tổ chứckhông phải thực hiện quyết toán

Tổ chức không phát sinh trả các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công thì chưa hẳn khai quyết toán thuếTNCN.

III. ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Cá thể đượcủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức triển khai trả thu nhập

- cá thể chỉ có thu nhập tự tiềnlương, tiền công cam kết hợp đồng lao rượu cồn từ 03 tháng trở lên tại một đội nhóm chức trảthu nhập và thực tế đang thao tác tại tổ chức đó vào thờiđiểm ủy quyền quyết toán thuế, bao gồm cả trường vừa lòng cá nhânlàm vấn đề không đủ 12 tháng trong thời gian tại tổ chức, đồng thờicó thu nhập cá nhân vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng vào năm không quá 10 triệuđồng vẫn được đơn vị trả thu nhập cá nhân khấutrừ đầy đủ thuế 10% mà không có yêu ước quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- cá nhân là người quốc tế kếtthúc hòa hợp đồng thao tác làm việc tại nước ta chưa làm giấy tờ thủ tục quyết toán thuế cùng với cơquan thuế thì tiến hành ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhânkhác quyết toán thuế theo cơ chế về quyết toán thuế so với cá nhân. Trường hợptổ chức trả thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phảichịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộpthừa của cá nhân.

- ngôi trường hợp tổ chức trả các khoản thu nhập thựchiện việc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp (chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, gửi đổi) và bạn lao rượu cồn được điều gửi từ tổ chứccũ đến tổ chức triển khai mới được hình thành sau khoản thời gian tổ chức lại doanh nghiệp, nếu như trongnăm người lao động không có thêm các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công tại một nơinào không giống thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức triển khai mới quyếttoán thuế thay, tổ chức triển khai mới phải thu lại bệnh từ khấu trừ thuế TNCN vì chưng tổ chứccũ đã cấp cho những người lao hễ để tổng phù hợp thu nhập, số thuế sẽ khấu trừ và QTTTNCN thay cho người lao động.

- Trường hòa hợp điều chuyển tín đồ lao độnggiữa các tổ chức trong cùng một khối hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp mẹ- con, Trụ sở thiết yếu và trụ sở thì cũng rất được áp dụng lý lẽ ủy quyền QTTnhư đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý:

Tổ chức trả thu nhập cá nhân chỉ thực hiệnnhận ủy quyền quyết toán ráng cho cá nhân đối với phần thu nhập cá nhân từ chi phí lương,tiền công mà cá thể nhận được từ tổ chức trả các khoản thu nhập trừ trường hợp những doanhnghiệp trong thời gian có chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập,chuyển đổi với trường hợpngười lao đụng điều gửi giữa các tổ chức trong thuộc một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ - con, Trụ sở thiết yếu và chi nhánh.

2. Cá nhânkhông được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập

- Cá nhân bảo đảm an toàn điều khiếu nại được ủyquyền phương tiện tại điểm 1 nêu trên tuy nhiên đã được tổ chức trả các khoản thu nhập cấp chứngtừ khấu trừ thuế TNCN thì ko ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức triển khai trả thu nhập(trừ trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân đã tịch thu và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cung cấp cho cá nhân).

- cá thể có thu nhập cá nhân từ chi phí lương,tiền công ký hợp đồng lao hễ từ 03 mon trở lên trên một đơn vị nhưng vàothời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức triển khai đó.

- cá nhân có các khoản thu nhập từ chi phí lương,tiền công ký kết hợp đồng lao động từ 03 mon trở lên tại một 1-1 vị, đồng thời cóthu nhập vãng lai không khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuếchưa đầy đủ (bao gồm trường hợp không đến mức khấu trừ và đang đi vào mức khấu trừ tuy thế không khấu trừ).

- cá thể có các khoản thu nhập từ chi phí lương,tiền công cam kết hợp đồng lao cồn từ 03 mon trở lên tại các nơi.

- cá thể chỉ tất cả thu nhập vãng lai đãkhấu trừ thuế theo phần trăm 10% (kể cả trường hợp gồm thu nhậpvãng lai độc nhất vô nhị tại một nơi).

- cá nhân chưa đk mã số thuế

- cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương,tiền công mặt khác thuộc diện xét bớt thuế vì thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnhhiểm nghèo tác động đến năng lực nộp thuế thì ko ủy quyền cho tổ chức, cánhân trả các khoản thu nhập quyết toán thuế nỗ lực mà đề xuất trực tiếp khai quyết toán với cơquan thuế theo quy định.

3. Trường phù hợp điềuchỉnh sau khoản thời gian đã ủy quyền QTT

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyếttoán thuế, tổ chức trả các khoản thu nhập đã tiến hành quyết toán thuế cầm cho cá nhân,nếu phát hiện cá thể thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế, với phòng ban thuế thìtổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức triển khai trảthu nhập, chỉ cấp giấy khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán với ghivào góc dưới phía trái của triệu chứng từ khấu trừ thuế nội dung:“Công ty ... Sẽ quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tạidòng (số lắp thêm tự) ... Của Phụ lục Bảng kê05-1/BK-QTT-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toánthuế với phòng ban thuế.

IV. MỘT SỐ NỘIDUNG LIÊN quan ĐẾN XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Cục Thuế TP Hà Nội chú ý một số nộidung sau:

1. Thu nhập cá nhân chịuthuế

- Khoản tiền thuê nhà, điện nước vàcác thương mại dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao cồn trả thaytính vào các khoản thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả cố nhưng không vượt thừa 15% tổngthu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền mướn nhà, điện nước và dịch vụkèm theo (nếu có)) tại đơn vị chức năng không khác nhau nơi trả thu nhập, không bao gồm:khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ hẳn nhiên (nếu có) so với nhà ởdo người tiêu dùng lao động kiến tạo để hỗ trợ miễn phí cho tất cả những người lao rượu cồn làmviệc tại quần thể công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động tạo tại khu vực kinhtế, địa bàn có điều kiện kinh tế tài chính xã hội khó khăn khăn, địa bàn có điều kiện kinh tếđặc biệt cực nhọc khăn cung ứng miễn phí cho những người lao động thao tác tại đó.

- trường hợp cá thể ở tại trụ sở làmviệc thì thu nhập cá nhân chịu thuế địa thế căn cứ vào tiền thuê đơn vị hoặc chi phí khấu hao, tiềnđiện, nước và các dịch vụ khác tính theo phần trăm giữa diện tích cá nhân sử dụng vớidiện tích trụ sở làm cho việc.

2. Thu nhậptính thuế trung bình tháng

- ngôi trường hợp cá thể thuộc diện quyếttoán thuế theo chính sách thì các khoản thu nhập chịu thuế của năm là tổng các khoản thu nhập chịuthuế của từng mon được xác minh trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi. Trườnghợp cá nhân có thu nhập cá nhân không bao gồm thuế từ khá nhiều tổ chức trả thu nhập cá nhân thìthu nhập chịu đựng thuế của năm là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từng tháng tại những tổ chứctrả các khoản thu nhập trong năm.

- Trường vừa lòng thu nhập cá nhân nhận được không bao hàm thuế TNCN thì cần thực hiệnquy đổi theo hướng dẫn Khoản 4 Điều 7 Thông bốn số111/2013/TT-BTC cùng Điều 14 Thông bốn số 92/2015/TT-BTC của cục Tài Chính.

Việc quy thay đổi được thực hiện theo thu nhậpthực dấn hàng tháng, khi quyết toán thuế TNCN, thu nhập cá nhân tính thuế cả năm là tổngthu nhập chịu thuế của từng mon được xác định trên cơ sở đã quy thay đổi theo thunhập thực dìm từng tháng.

- Khi thực hiện quyết toán thuế nămthì thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác minh bằng tổng thu nhập cá nhân cả năm(12 tháng) trừ (-) tổng những khoản bớt trừ của cả năm tiếp đến chia mang đến 12 tháng,cụ thể như sau:

Thu nhập tính thuế trung bình tháng

=

Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế

-

Tổng các khoản sút trừ

12 tháng

- Đối với cá nhân cư trú là tín đồ nướcngoài thì thời điểm bước đầu tính thuế TNCN của cá nhân nước ngoài căn cứ vàongày đầu tiên xuất hiện tại vn của cá nhân cho mục đích thao tác làm việc phát sinhthu nhập tại vn ghi trên phù hợp đồng hoặc văn phiên bản cử sang thao tác làm việc tại ViệtNam.

- ngôi trường hợp cá nhân cư trú là côngdân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết kết hiệp định với nước ta về kị đánhthuế nhì lần và ngăn ngừa câu hỏi trốn lậu thuế đối với cácloại thuế tiến công vào thu nhập cá nhân thì nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ thời điểm tháng đến ViệtNam vào trường hợp cá thể lần đầu tiên có mặt tại việt nam đến mon kếtthúc hòa hợp đồng lao cồn và rời vn (được tính đầy đủ theo tháng)

3. Những khoản giảmtrừ

3.1. Sút trừ gia cảnh mang đến bảnthân

- Trường hòa hợp trong kỳ tính thuếcá nhân cư trú không tính bớt trừ gia đạo cho bản thân hoặc tínhgiảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân không đủ 12 tháng thì đượctính đủ 12 mon nếu triển khai quyết toán thuế theo quy định.

- Đối với cá thể là công dân của quốcgia, vùng lãnh thổ đã ký kết kết hiệp nghị với nước ta về tránh tiến công thuế hai lầnvà phòng ngừa vấn đề trốn lậu thuế đối với các các loại thuế tấn công vào thu nhập cá nhân và làcá nhân trú ngụ tại việt nam thì việc tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân đượctính tương ng cùng với số tháng xác địnhnghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cá nhân phải khai trên Việt Namtheo quy định.

- Mức sút trừ đối với đối tượng nộpthuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

3.2. Bớt trừ gia cảnh mang lại ngườiphụ thuộc

- ngôi trường hợp fan nộp thuế đăng kýgiảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không tồn tại thu nhập hoặc bao gồm thu nhập bìnhquân tháng trong những năm từ tất cả các thu nhập nhập không vượt quá 01 (một) triệuđồng thì tín đồ nộp thuế phải cam đoan và tự chịu trách nhiệmvề tính đúng đắn của tin tức người phụ thuộc.

Xem thêm: Xem Trọn Bộ Phim Hán Sở Tranh Hùng 2013 Full Hd Vietsub, Hán Sở Tranh Hùng 2013 Full Hd Vietsub

- Đối với cá thể là công dân của quốcgia, vùng lãnh thổ đã ký kết kết hiệp nghị với nước ta về tránh tấn công thuế nhì lần và phòng ngừa việc trốn lậu thuế đối với các nhiều loại thuế tiến công vào thu nhậpvà là cá nhân cư trú tại vn thì câu hỏi tính sút trừgia cảnh cho người phụ trực thuộc được tính tương xứng với số mon xác địnhnghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải khai tại Việt Nam theo quy định.

- ngôi trường hợp người nộp thuế đăng kýgiảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nhiệm vụ nuôi dưỡngthì lúc quyết toán thuế TNCN được xem lại theo thực tế phát sinh nhiệm vụ nuôidưỡng.

- mỗi người nhờ vào chỉ được xem giảmtrừ một lần vào một bạn nộp thuế trong năm tínhthuế. Ngôi trường hợp không ít người dân nộp thuế bao gồm chung người nhờ vào phải nuôidưỡng thì người nộp thuế trường đoản cú thoả thuậnđể đk giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

- Mức bớt trừ đối với mỗi bạn phụthuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (52,8 triệu đồng/năm).

5.5. Điều khiếu nại để xác định ngườikhuyết tật, không tồn tại khả năng lao cồn làngười phụ thuộc

3.4. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

- cá nhân nộp hồ sơ đk người phụthuộc như sau:

+ hồ nước sơ chứng minh người phụ thuộc theoquy định của nguyên lý Thuế các khoản thu nhập cá nhân.

“i) tín đồ nộp thuế chỉphải đk và nộp hồ sơ bệnh minh cho từng một người dựa vào một lần trong suốt thời gian được tínhgiảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế biến hóa nơi làm việc, nơi kinh doanh thì tiến hành đăng cam kết và nộp làm hồ sơ chứngminh người nhờ vào như ngôi trường hợp đk ngườiphụ trực thuộc lần đầu theo phía dẫn tại ngày tiết h.2.1.1.1,điểm h, khoản 1, Điều này.”

Theo chỉ dẫn như trên, ngôi trường hợptrong năm cá thể làm vấn đề tại một 1-1 vị phụ thuộc và đã đăng ký giảm trừ giacảnh cho những người phụ trực thuộc tại cơ sở thuế cai quản đơn vịphụ thuộc đó. Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá thể tập trung trên trụsở bao gồm thì cá thể không rất cần được đăng ký lại bớt trừ gia cảnh cho người phụthuộc.

V. THỦ TỤC KHAI QUYẾT TOÁN THUẾTNCN

1. Khai quyếttoán thuế

1.1. Hồ sơ khai quyết toán thuếTNCN

Theo đó, làm hồ sơ khai quyết toán thuế thunhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:

- Đối với cá nhân khai quyết toánthuế thu nhập cá thể trực tiếp với ban ngành thuế, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể bao gồm:

+ phiên bản sao những chứng từ chứng tỏ sốthuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở quốc tế (nếu có).Trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân không cấp giấy khấu trừ thuế cho cá thể dotổ chức trả thu nhập cá nhân đã chấm dứt hoạt rượu cồn thì cơ sở thuế căn cứ cơ sở dữ liệucủa ngành thuế để xem xét cách xử trí hồ sơ quyết toán thuế cho cá thể mà không bắtbuộc phải tất cả chứng trường đoản cú khấu trừ thuế.

+ bạn dạng sao Giấy ghi nhận khấu trừthuế (ghi rõ vẫn nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập cá nhân nào) vị cơ quan lại trả thu nhậpcấp hoặc bản sao hội chứng từ ngân hàng so với số thuế đã nộp ở quốc tế có xácnhận của người nộp thuế vào trường phù hợp theo mức sử dụng của pháp luật nướcngoài, ban ngành thuế nước ngoài không cung cấp giấy xác nhận số thuế sẽ nộp.

+ bản sao những hóa 1-1 chứng tự chứngminh khoản góp phần vào quỹ từ bỏ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập (nếu có).

+ Tài liệu minh chứng về số tiền đãtrả của đối chọi vị, tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhậnthu nhập từ những tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự tiệm và nhận thu nhập cá nhân từnước ngoài.

+ hồ nước sơ đk người dựa vào (nếutính bớt trừ cho người phụ trực thuộc tại thời gian quyết toán thuế đối với ngườiphụ nằm trong chưa thực hiện đăng ký bạn phụ thuộc).

- Đối với tổ chức, cá thể trả thunhập, hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể như sau:

1.2. Khai bổ sung hồ sơ khaiquyết toán thuế TNCN

- Trường thích hợp tổ chức, cá nhân khai bổsung ko làm biến đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ buộc phải nộp phiên bản giải trình khai bổsung và các tài liệu gồm liên quan, không hẳn nộp Tờ khai bửa sung.

- Trường thích hợp tổ chức, cá thể chưa nộphồ sơ khai quyết toán thuế năm thì fan nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuếcủa tháng, quý có sai, sót, đôi khi tổng phù hợp số liệu khai bổ sung vào hồ nước sơkhai quyết toán thuế năm.

- Trường thích hợp tổ chức, cá thể đã nộphồ nguyên sơ quyết toán thuế năm thì:

+ Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế,trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ nguyên sơ quyết toán thuế năm.

+ Đối với tổ chức, cá thể trả thu nhậptừ chi phí lương, tiền công thì đồng thời cần khai bổ sung hồ nguyên sơ quyết toánthuế năm cùng tờ khai tháng, quý gồm sai, sót tương ứng.

2. Chỗ nộp hồsơ khai quyết toán thuế

Nơi nộp làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhậpcá nhân được xác định cụ thể như sau:

2.1. Đối với tổ chức triển khai trả thu nhập cá nhân nộphồ sơ khai quyết toán thuế TNCN mang đến cơ quan thuế trực tiếp cai quản tổ chức trảthu nhập đó.

2.2. Đối với cá thể trực tiếp quyếttoán với cơ sở Thuế

- cá thể cư trú gồm thu nhập tiềnlương, tiền công tại một địa điểm và thuộc diện tự khai thuế trong thời gian thì nộp hồ sơkhai quyết toán thuế tại cơ sở thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong nămtheo qui định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Ngôi trường hợpcá nhân gồm thu nhập chi phí lương, chi phí công tại hai vị trí trở lên bao hàm cả trườnghợp vừa bao gồm thu nhập nằm trong diện khai trực tiếp, vừa gồm thu nhập do tổ chức chitrả đang khấu trừ thì cá nhân nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ sở thuế nơicó nguồn thu nhập lớn số 1 trong năm. Trường phù hợp không xác minh được nguồn thunhập lớn số 1 trong năm thì cá thể tự chọn lọc nơi nộp hồsơ quyết toán tại phòng ban thuế làm chủ trực tiếp tổ chức chi trả hoặc vị trí cánhân cư trú.

- cá thể cư trúcó thu nhập cá nhân tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ trên nguồntừ hai chỗ trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế nhưsau:

+ cá thể đã tính giảm trừ gia cảnhcho bản thân trên tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại ban ngành thuế trực tiếp quảnlý tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân đó. Trường hợp cá thể cóthay thay đổi nơi thao tác và trên tổ chức, cá thể trả thu nhậpcuối cùng tất cả tính sút trừ gia cảnh cho bạn dạng thân thì nộp hồ sơ khai quyết toánthuế tại ban ngành thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá thể có biến hóa nơi thao tác và trên tổchức, cá nhân trả thu nhập ở đầu cuối không tính bớt trừ gia cảnh cho bản thânthì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế chỗ cánhân cư trú. Ngôi trường hợp cá nhân chưa tính bớt trừ gia đạo cho bản thân ở bấtcứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơquan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ ngôi trường hợp cá thể cư trú ko kýhợp đồng lao động, hoặc cam kết hợp đồng lao hễ dưới 03 tháng, hoặc cam kết hợp đồng cung cấp dịch vụ gồm thu nhập tại một địa điểm hoặc những nơi sẽ khấu trừ 10% thì nộp làm hồ sơ khai quyếttoán thuế tại phòng ban thuế nơi cá nhân cư trú.

+ cá thể cư trú trong thời gian có thu nhậptừ tiền lương, tiền công trên một khu vực hoặc những nơi nhưng tại thời gian quyếttoán không thao tác làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá thể cư trú.

3. Thời hạn nộphồ sơ quyết toán

3.1. Đối với cá thể trực tiếpquyết toán thuế với cơ quan thuế

Trường hợp cá nhân có gây ra hoànthuế TNCN nhưng đủng đỉnh nộp tờ khai quyết toán thuế theo điều khoản thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chủ yếu khai quyết toán thuế quáthời hạn.

3.2. Đối với tổ chức triển khai chi trả thu nhập

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyếttoán thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng sản phẩm 03 tính từ lúc ngày chấm dứt nămdương kế hoạch hoặc năm tài chính.

Tổ chức trả thu nhập chia,tách, phù hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sn theo nguyên tắc của hình thức Doanh nghiệp thìphải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đãkhấu trừ muộn nhất là ngày máy 45 (bốn mươi lăm) nói từngày chia, tách, thích hợp nhất, sáp nhập, gửi đổi, giải thể hoặc phá sản.

VI. NỘP HỒ SƠ QUYẾTTOÁN THUẾ TNCN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Cục Thuế TP hà nội triển khai hệ thốngdịch vụ thuế năng lượng điện tử so với các tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN và các phụ lụcđính kèm; tờ khai cấp cho mã số thuế cho người phụ thuộc chủng loại 02TH trên khối hệ thống thuế năng lượng điện tử(eTax) tại showroom https://thuedientu.gdt.gov.vn cho tới NNT,cụ thể như sau:

- Đối với các tổ chức trả thu nhập cá nhân cósử dụng chữ cam kết số TCTTN truy vấn vào cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn nhằm gửi tài liệu cho CQT. Tổ chức triển khai trả thu nhập khai thuếđiện tử không nhờ cất hộ hồ sơ QTT bằng phiên bản giấy.

- cá nhân đã đăngký thành công xuất sắc tài khoản thanh toán thuế điện tử với cơ quanthuế truy vấn vào cổng thông tin điệntử https://thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ giành riêng cho cá nhân(trang web https://canhan.gdt.gov.vn) nhằm nộp hồ sơ quyếttoán thuế trực đường và không phải nộpbản giấy.

- cá nhân chưa đăng ký thành công tài khoản giao dịch thanh toán thuế năng lượng điện tử và tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập chưa sửdụng chữ ký kết số khi thực hiện kê khai tờ khai QTT TNCN sẽ triển khai nộp quyếttoán thuế bằng bạn dạng giấy bao gồm ký đóng góp dấu với đồng thời giữ hộ file tài liệu tại trangweb https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc copy tệp tin mềm vàousb lúc nộp bản giấy đến CQT.

Lưu ý:

- cá thể và tổ chức triển khai trả thu nhậpkết xuất tài liệu file Excel nhằm lưu, kết xuất dữliệu tệp tin XML để gửi CQT.

- cùng với trường thích hợp file dữ liệucó dung lượng lớn mà ứng dụng HTKK ko kết xuất thì CQCT liên hệ với CQT thống trị trực tiếp để đượchướng dẫn và hỗ trợ.

- tổ chức trả các khoản thu nhập thông báo,hướng dẫn fan lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: những cánhân ở trong diện cần QTT còn nếu như không thuộc diện ủy quyền cho tổ chức triển khai trả thu nhậpquyết toán núm thì tiến hành QTT thẳng với CQT, thực hiện công việc tương từ bỏ như tổ chức triển khai trả thu nhập.

Từ năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ hoànthành xây dựng khối hệ thống ứng dụng đáp ứng nhu cầu việc đón nhận Tờ khai quyết toán thuếTNCN dành cho cá nhân (Tờkhai chủng loại 02/QTT-TNCN) theo cách tiến hành điện tử bên trên cổng tin tức của Tổngcục thuế. Bởi vì đó, để tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời gian, ngân sách đi lại của cá thể cũngnhư đóng góp phần ngăn ngừa, phòng kháng lây nhiễm dịch bệnh lây lan Covid-19, viên Thuế TP hà nội khuyến khích cá thể thựchiện thanh toán giao dịch thuế điện tử với ban ngành thuế trải qua việc sử dụng những ứng dụngtrên Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Trên website của viên thuế TP Hà Nộihttp://hanoi.gdt.gov.vn có đăng tải các phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt đặt,hướng dẫn quá trình đăng ký kết tài khoản thanh toán điện tử, kê khai QTT TNCN để cáccá nhân và tổ chức triển khai trả thu nhập tiện lợi thực hiện tại quyết toán thuế TNCN năm2021.

Cục Thuế TP thành phố hà nội khuyến nghị:

- những tổ chức, cá nhân nên nộp hồ nước sơQTT TNCN trước thời hạn để tránh ùn tắc trong quy trình tiến độ cao điểm.

- Đối cùng với trường hòa hợp nộp hồ sơ QTTTNCN bằng phiên bản giấy thì cần sử dụng cách tiến hành nộp hồ sơ qua mặt đường bưu năng lượng điện đểtiết kiệm thời gian, giá cả đi lại, tránh tập trung đông người nhằm mục tiêu phòng chốnglây nhiễm dịch bệnh lây lan Covid-19. Khi nộp làm hồ sơ qua đường bưu điện, NNT thực hiệnkhai không thiếu thông tin về họ tên, showroom liên lạc, địa chỉ cửa hàng email, số năng lượng điện thoạiđể cơ quan thuế hoàn toàn có thể thông tin, liên hệ với NNT trường hợp hồ sơ khai thuế đề nghị bổsung, hoàn thiện.

Trong quy trình thực hiện nay nếu gồm vướngmắc NNT contact với CQT trực tiếp thống trị để được lý giải và hỗ trợ./.

địa điểm nhận: - Như trên; - chỉ đạo Cục Thuế; - các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, quần thể vực; - các Phòng TTHT, DTPC, KKKTT, CNTT; - Lưu: VT, phòng HKDCN.