Giáo lý phật giáo hòa hảo

     
* bài in trong Kỷ yếu hội thảo Đạo làm người trong văn hóa việt nam (2014).

Bạn đang xem: Giáo lý phật giáo hòa hảo

Nxb. Lý luận chủ yếu trị. Tr.333-336, và in trong cuốn sách: "Đào sinh sản Tôn giáo học tập ở nước ta quá trình xuất hiện và phát triển" của cục môn Tôn giáo học, ngôi trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.385-388. *Trương Hải Cường, Khoa Triết học, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
*
thôn Hòa Hảo, tỉnh giấc An Giang, Ảnh: Nguyễn Hữu Thụ
Đạo Hòa Hảo là tôn giáo nội sinh, xuất hiện thêm ở An Giang năm 1939, là tôn giáo tiếp thu, thừa kế Phật giáo, đạo nho và những tôn giáo ra đời ở Nam cỗ như: Bửu đánh Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa. đạo giáo Phật giáo Hòa Hảo hoàn toàn có thể chia làm hai phần là Tu nhân với học Phật, tu Phật. Tu tiện thể hiện rõ nét quan niệm về đạo làm fan của Phật giáo Hòa Hảo. Tu nhân hầu hết tiếp thu tự Nho giáo song đã được giải thích trên căn phiên bản của Phật giáo và được lắp với thực tiễn cuộc sống thường ngày người dân Nam bộ thời bấy giờ và theo hướng đơn giản, thiết thực. Thế nên nó dễ dàng đi vào cuộc sống đời thường đạo - đời của tín đồ đạo Hòa Hảo đóng góp phần làm đa dạng chủng loại thêm cực hiếm đạo làm bạn của người việt nam Nam. Nội dung bài viết này mong mỏi muốn hiểu rõ quan niệm về đạo làm bạn được miêu tả qua cuốn: "Sấm giảng học thuyết của Phật giáo Hòa Hảo". 1. Sấm giảng đạo giáo Phật giáo Hòa Hảo bởi vì Đức Huỳnh Phú Sổ (Giáo chủ) viết, gồm 6 quyển, quyển trước tiên có title "Khuyên người đời tu niệm" được viết vào thời điểm năm 1939 sinh sống làng Hòa Hảo, quyển vật dụng sáu bao gồm tiêu đề "Cách tu hiền và sự nạp năng lượng ở của một người bổn đạo" được viết năm 1945 ở sử dụng Gòn. Về mặt trọng điểm linh,Sấm giảng lý thuyết của Phật giáo Hòa Hảolà phần lớn điều răn dạy dỗ của bề trên được mô tả qua Đức Huỳnh giáo chủ, về mặt xã hội nó phản ảnh xã hội với tôn giáo đương thời, bởi: Lòng quảng ái xót mến nhân chủng, Buổi nhăng nhố Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, cơ mà sớm kệ chiều gớm thong thả. <1,140> Theo C.Mác: "Con fan chính làthế giới bé người,là nhà nước, là xã hội. Nhà nước ấy, xã hội ấy sản sinh ra tôn giáo, tứcthế giới quan tiền lộn ngược,vì bản thân chúng làthế giới lộn ngược" <4,569>. Qua đó có thể thấy rằng, quan niệm về xóm hội nói chung, về đạo làm bạn nói riêng của Phật giáo Hòa Hảo là sản phẩm xã hội của dân cư Nam bộ thời kỳ bấy giờ cùng nó đang góp phần đáp ứng những đòi hỏi, đầy đủ ước vọng của họ. Theo ý niệm của Phật giáo Hòa Hảo, tu nhân là trả thiện bản thân bản thân trong dục tình với gia đình và quốc gia, xã hội. Ở điểm này, tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo thực hiện nhiều quan niệm của đạo nho như: Tam cương; ngũ thường, ngũ luân; nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, v.v. Tuy nhiên tu thân chưa phải để tề gia, trị quốc, bình thiên hạ như mục tiêu của Nho giáo mà lại là để làm cơ sở đến học Phật, tu Phật nhằm mục tiêu đạt sự giải thoát. Điều này dẫn tới nên phải giải thích cốt lõi của tu nhân theo niềm tin của Phật giáo - Phật giáo sẽ được đơn giản dễ dàng hóa. 2. Tu nhân là phạm trù bao trùm trong ý niệm đạo làm fan của Phật giáo Hòa Hảo nhưng mà điều trước tiên là phải triển khai Tứ ân. Xét về lịch sử vẻ vang Tứ Ân tất cả từ Phật giáo như Ơn cha, mẹ; ơn thầy, bạn; ơn Quốc gia, làng hội, chúng sinh; ơn Tam bảo, Phật giáo vào phái nam Bộ, qua đạo Bửu sơn Kỳ Hương với đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và đến Phật giáo Hòa Hảo tứ ân đã làm được giản hóa, cụ thể theo bí quyết của nó thành lý thuyết Tứ Ân (ơn), Ân Tổ tiên phụ vương mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam bảo, Ân đồng bào và nhân loại. <2, 177-183> - Ơn Tổ tiên thân phụ mẹ, trước nhất với ơn bố mẹ là hướng con người vào sự hiếu kính bậc sinh thành, không làm điều gì phiền lòng phụ vương mẹ, nếu phụ huynh có làm cho điều gì trái đạo thì rất là tìm biện pháp can ngăn, mong cho bố mẹ được phúc thọ, nếu cha mẹ qua đời thì mong cho cha mẹ được vãng sinh vị trí Phật cảnh; với ơn tổ tiên yên cầu không có tác dụng điều gì nhục nhã tổ tông, mà buộc phải làm điều nghĩa nhằm bồi đắp công đức đến tổ tiên.

Xem thêm: Giới Thiệu Về 13 Triều Đại Nhà Nguyễn Với Lịch Sử Cai Trị Đất Nước

- Ơn quốc gia được lý giải là bởi ta sống được là nhờ vào ơn tấc đất, ngọn rau và đặc biệt quan trọng là: "Ránnâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho được trở yêu cầu cường thạnh. Rán cứu vãn cấp giang sơn khi bị kẻ ko kể thống trị. Cương vực vững yên ổn thân ta bắt đầu yên, giang sơn mạnh nhiều mình ta bắt đầu ấm" <2,179>. Đạo làm fan ở ý niệm này thể hiện trách nhiệm của mỗi bổn đạo so với đất nước, mà ví dụ là với sự tồn vong, sự hòa bình của dân tộc, sự cường thịnh của đất nước, quê hương. Ở đây tất cả sự tiếp thu, kế thừa, sự rõ ràng hóa truyền thống lâu đời yêu nước (chủ nghĩa yêu nước) của dân tộc. - Ơn Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), ơn này được mô tả mặt tinh thần, bởi, theo Phật giáo Hòa Hảo con tín đồ phải nhờ mang lại sự trợ giúp của Phật, Pháp, Tăng nhằm khai mở trí tuệ, nhằm lựa chọn con đường thương mến và giải thoát. - Ơn đồng bào với nhân loại, ơn đồng bào biểu đạt truyền thốngthương nòi,của dân tộc; ơn thế giới thể hiện một chiều cạnh đặc trưng của tình yêu thích chúng sinh theo lòng tin Phật giáo. Ơn đồng bào và quả đât cũng bộc lộ sự liên đới, ý thức trách nhiệm so với con người, về mặt xã hội nó đóng góp phần vào thi công một nền hòa bình, phù hợp tác, hạnh phúc giữa con người với con người không chỉ có ở trong một quốc gia mà rộng ra là tổng thể nhân loại. Về phương diện xã hội, đạo làm tín đồ còn diễn đạt ở nhiệm vụ và mệnh lệnh khác có tínhcụ thể, thiết thực rất thực hiệnThập thiện(mười điều thiện) đính với đầy đủ điều răn dạy dỗ về: tiếp giáp sanh, Đạo tặc, Tà dâm, Lưỡng thiệt, Ỷ ngôn, Ác khẩu, Vọng ngữ, Tham lam, sân nộ, Mê mê mẩn <2, 186-196; 3, 161-198>. Về mặt tôn giáo đạo Hòa Hảo khuyên dạy dỗ bổn đạo "Hãy xóa khỏi những điều mê tín, quy thuận theo tinh thần đạo đức, lánh chốn mê lầm tỉnh giấc cơn mộng huyễn phá vỡ màn vô minh bít mờ trọng tâm trí, lần bước trên tuyến đường đạo hạnh, đi mang đến chỗ Bất diệt, Bất sanh" <2,196>. Trên lòng tin ấy, Phật giáo Hòa Hảo khuyên răn bổn đạo thờ lễ dễ dàng và đơn giản như: thờ phụng tại gia, ban bái chỉ cần sử dụng tấm trần Dà; đối tượng thờ cúng là Tổ tiên, Ông bà, phụ vương mẹ, các vị hero cứu quốc; lễ thứ thờ bái Phật chỉ sử dụng hoa, nước lạnh và nhang, cùng với gia tiên thì có gì thờ nấy tùy thuộc vào gia cảnh. Đạo Hòa Hảo dạy dỗ bổn đạo lúc cúng lễ cốt là ở vai trung phong thành. Đặc biệt Phật giáo Hòa Hảo cấm việc đốt vàng mã, phê phán việc lãng phí trong ma chay tương tự như cưới hỏi. 3. Với ý niệm về đạo và đời như trên, có thể nói Phật giáo là 1 tôn giáo nhập vậy <1,25-27> cùng nhờ gồm sự nhập vắt với quê hương, khu đất nước, cùng với nhân quần đã hình thành một nhỏ đường, một cách thức của đạo có tác dụng người theo phía đơn giản, thiết thực góp phần làm nhiều mẫu mã cho đạo làm người ở việt nam của người vn nói chung. đều giá trị về đạo làm bạn của Phật giáo Hòa Hảo vẫn đang được phát huy trong đời sống bây giờ như việc hủy diệt mê tín dị đoan, chống xa hoa lãng phí, sinh sống trung thực chân thành, có trọng trách với bạn dạng thân với mái ấm gia đình với quốc gia và xã hội. Đây là những giá trị đáng được khuyến khích, được tạo đk phát huy nhằm đóng góp thêm phần ổn định và cải tiến và phát triển xã hội của vn hiện nay. Tài liệu tham khảo 1. Trương Hải Cường,Tín ngưỡng, tôn giáo sinh hoạt Việt Nam hiện thời - một số trong những vấn đề lý luận cùng thực tiễn, Nxb bao gồm trị Quốc gia, năm 2012. 2. Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo,Sấm giảng giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh giáo chủ, (tái bạn dạng lần vật dụng ba), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, năm 2002. 3. Ban Hoằng pháp,Chú nghĩa (Loạt bài đào tạo và huấn luyện đạo đức khu vực Tây an cổ tự), Ấn quán Thương binh, sài Gòn, năm 1963. 4. C.Mác, Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen (lời nói đầu), Toàn tập, tập 1, Nxb thiết yếu trị nước nhà (1995), (tr. 569-590).