Đô hộ

     
Dưới đây là những mẫu mã câu bao gồm chứa từ bỏ "đô hộ", trong bộ từ điển từ bỏ điển giờ đồng hồ tuyetdenbatngo.comệt. Bạn có thể tham khảo hầu như mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đô hộ, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ đô hộ trong bộ từ điển từ điển giờ tuyetdenbatngo.comệt

1. 1881: Quân Pháp đô hộ Tunis.

Bạn đang xem: Đô hộ

2. Ta cóc biết các ngươi là Đô hộ che gì

3. Mau đi xem người của Đô hộ bao phủ luyện công

4. Quê nhà ngài bị một quyền lực ngoại quốc đô hộ.

5. Sự đô hộ của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thêm hơn 140 năm.

6. Hoắc An cùng những người dân trong Đô hộ che gian trữ chi phí vàng

7. Đô hộ che của ngươi nằm trong quyền thống trị phủ Thái thú chúng ta

8. Khi ấy phần lớn thế giới sống dưới sự đô hộ của đế quốc La-mã.

9. Chúng muốn tiếp tục đô hộ theo những ý thức hệ kiêu ngạo riêng của chúng.

10. Năm 542, Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa hạn chế lại ách đô hộ trong phòng Lương.

11. Ông từng cai trị An phái nam đô hộ phủ (miền Bắc cùng Bắc Trung bộ tuyetdenbatngo.comệt Nam).

12. Triết lý của Plato được phổ biến giữa những vùng bị Hy Lạp với La Mã đô hộ.

13. Ngày 8 tháng 9 năm 1860, Montreal đầu hàng, kết thúc nền đô hộ của Pháp trên Canada.

14. Vào cố kỷ thứ nhất công nguyên, nước Y-sơ-ra-ên bị bạn La Mã đô hộ.

15. Cuối cùng, sau rộng 400 năm đô hộ, nhân tình Đào Nha trọn vẹn rút khỏi khu vực này vào năm 1975.

16. Bọn họ là một non sông chưa từng đô hộ hay thế chiếm lấy non sông có hòa bình khác.

17. Cơ chế của La Mã là cho các dân bị đô hộ được hưởng một vài quyền từ trị xứng đáng kể.

18. Người Do Thái mong muốn mỏi đấng Mê-si đến để cứu giúp họ ngoài ách đô hộ của bạn La Mã.

19. Ba mươi tía năm trôi qua, tỉnh Giu-đê vẫn phẫn nộ khi ở bên dưới ách đô hộ của La Mã.

20. Một số người mong mỏi mỏi có một Đấng Mê-si giải thoát họ khỏi ách đô hộ đáng ghét của La Mã.

21. Sau thời của E-xơ-ra dân bởi Thái bị các cường quốc ngoại quốc đô hộ, đặc biệt là Hy Lạp.

22. Dân vì Thái kịch liệt phản nghịch đối thuế này bởi vì nó cho thấy thêm họ nằm bên dưới sự đô hộ của La Mã.

23. 11 Vào thời Ê-sai, cả Mê-đi lẫn Ba-by-lôn phần đa ở dưới ách đô hộ của A-si-ri.

24. Ngay cho dù nước bọn họ đã rơi vào tình thế ách đô hộ ngoại bang, dân Do-thái không chịu bị điện thoại tư vấn là tín đồ nô lệ.

25. ISBN 89-337-0204-0 An nam giới đô hộ phủ lịch sử vẻ vang quân sự trung hoa Hán tứ quận Tam Quốc Triều Tiên

26. Cuối cùng, tín đồ Maya cũng từ giải thoát ra khỏi ách đô hộ của bạn Tây Ban Nha và phân bố lại khu đất đai.

27. Ê-díp-tô đón chào ông như 1 vị cứu tinh bởi đã quá chán chường sự đô hộ của Phe-rơ-sơ.

Xem thêm: Trận Sekigahara - Battle Of Sekigahara

28. Hiệp hôi Sô cô la Bỉ bước đầu từ năm 1635 khi quốc gia đang bên dưới ách đô hộ của Tây Ban Nha.

29. Đó là một tại sao tại sao chúng ta cảm thấy bực tức khi bị đều nhà rứa quyền khắt khe đô hộ.

30. Nhiều khi, khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, Đức Giê-hô-va có thể chấp nhận được các dân nước ngoài đạo cho đô hộ họ.

31. Dưới sự cai trị của Simeon, lốt tích sau cuối của sự đô hộ của đế chế Seleucid bị xóa sổ (vào năm 141 TCN).

32. Ta quá nhận độc lập trên con đường Tơ lụa chưa phải chỉ phụ thuộc khả năng Đô hộ phủ bọn họ để thực hiện

33. Sau khoảng chừng 300 năm dưới ách đô hộ của tín đồ Tây Ban Nha, lòng căm thù của bạn Maya lên đến tột đỉnh vào năm 1847.

34. Sẵn phẫn nộ thế lực dân nước ngoài đô hộ họ, tín đồ Do Thái càng thịnh nộ thêm trước nỗi nhục bị cưỡng bức làm lao dịch.

35. Ngài chắc hẳn rằng không nói tới tuyetdenbatngo.comệc giải cứu họ ngoài ách đô hộ của người La Mã, điều mà nhiều người Do-thái ý muốn mỏi.

36. Trong thời kỳ fan Pháp đô hộ, một tuyến đường tàu khổ nhỏ bé đã được xây dừng để chuyên chở vượt qua các ghềnh thác ngơi nghỉ đây.

37. Ông sống trong tiến trình xáo trộn của lịch sử dân tộc nước Ý lúc bán hòn đảo này nằm bên dưới ách đô hộ của bạn Goth, tiếp đến của fan Byzantine.

38. Bạn ta cũng trở nên đô hộ do những nhà thống trị bất toàn có tánh thất hay và đôi khi tàn ác nữa (Phục-truyền Luật-lệ ký kết 32:5).

39. Với Simón Bolívar, San Martín được coi là một trong số những nhà giải phóng của vùng nam Mỹ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha.

40. Loài bạn đã sống cực kì khổ sở dưới ách đô hộ của những chính tủ loài tín đồ mà theo Kinh-thánh cho biết thêm là vì Ma-quỉ giựt dây.

41. Ví dụ là những người đồng thời với Giê-su mê thích sự đô hộ của người La-mã hơn và họ đã khiến cho Giê-su bị kết án tử hình.

42. Sau khi Môi-se với Giô-suê bị tiêu diệt đi, Đức Chúa Trời vẫn dấy lên hầu hết quan xét để giúp đỡ dân sự Ngài khỏi ách đô hộ của kẻ thù.

43. Fan Pha-ri-si không nói lời nào, vì chưng họ hy vọng rằng một fan từ cái tộc Đa-vít sẽ giải thoát bọn họ khỏi ách đô hộ của La Mã.

44. Vì chưng sự bái phượng mang không được Đức Chúa Trời chấp nhận, dân Y-sơ-ra-ên đã làm qua hai mươi năm đô hộ của vua Ca-na-an là Gia-bin.

45. Cuối cùng, quân Hán đã thành công và lập đề xuất Tây Vực đô hộ phủ vào thời điểm năm 60 TCN, xử lý bài toán binh của khoanh vùng và những vấn đề đối ngoại.

46. Mà lại nếu ngài trả lời: “Được phép nộp thuế” thì dân chúng, là những người dân vốn ghét ách đô hộ của La Mã, rất có thể hiểu lầm với quay sang kháng đối ngài.

47. Những người Do Thái ở thế kỷ trước tiên kỳ vọng Đấng Mê-si là 1 trong vị Vua tuyetdenbatngo.comnh hiển, vẫn giải thoát chúng ta khỏi ách đô hộ đáng ghét của tín đồ La Mã.

48. Bước đầu câu chuyện bằng sự chiến bại của fan cầm quyền sinh sống Châu Phi, chứ chưa phải sự đô hộ đè lên trên Châu phi, bạn cũng trở thành có một câu chuyện trọn vẹn khác biệt.

49. Tuy vậy sử gia Francis Breyer vẫn bảo lưu quan điểm là "sự yêu cầu thiết bảo vệ biên giới của ai Cập sau cuộc đô hộ của tín đồ Hyksos nước ngoài bang rõ ràng là siêu lớn".

50. Hành động này đang kích cồn một cuộc nổi dậy, với tác dụng là chiếc họ Mác-ca-bê giải phóng người Do Thái ngoài sự đô hộ của nhà Seleucus, và thiết lập cấu hình triều đại Hasmoneus.