Dđại việt sử kí toàn thư

     
*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử ký kết Toàn ThưBản in Nội những quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bản Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn phòng Nôm mãng cầu (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, & Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, & Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Soạn thảo (1272 - 1697).Viện khoa học Xã Hội nước ta dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bạn dạng Khoa học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Dđại việt sử kí toàn thư

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư còn sót lại đến ngày nay là một cỗ Quốc sử lớn, có giá trị, lần thứ nhất được khắc in cục bộ và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu thiết yếu Hoà máy 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất phiên bản đó - hotline là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình bộ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho thấy thêm bộ Quốc sử này là hiệu quả của một quá trình biên soạn, tu bổ trải qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên nhân từ Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo nên sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh biên soạn tiếp sau, mang đến đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai đàn tể thần Phạm Công Trứ tham khảo sử cũ như sử cam kết ngoại kỷ, phiên bản kỷ toàn thư, bản kỷ thực lục phần lớn y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét biên soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ hoàng đế (1533 - 1548) "sai đàn khảo thần khảo lắp sử cũ, ở đâu sai thì sửa lại, chỗ nào đúng thì chép rước Lại xem thêm thông tin sự tích cũ, tìm hiểu thêm các dã sử, một số loại biên, trường đoản cú Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng gọi là bản kỷ tục biên. Sách làm cho xong, nhấc lên ngự lãm, bèn không nên thợ tự khắc in, ban tía trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký kết tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, cỗ Đại Việt sử cam kết toàn thư là 1 trong những công trình tập đại thành nhiều bộ sử do nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, tự Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang lại Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng hầu hết người tập sự với họ. Theo phiên bản in tự ván khắc năm chính Hoà 18 (1697) với danh hiệu phiên bản in Nội những quan bạn dạng - từ đây hotline tắt là bạn dạng Chính Hoà - bộ sử này gồm quyển thủ 24 quyển, biên chép một cách khối hệ thống lịch sử dân tộc từ họ Hồng Bàng mang đến năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dưng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: Tóm Tắt Lịch Sử Triều Đại Nhà Lý Đến Nhà Trần, 9 Đời Vua Triều Đại Nhà Lý

Ngoại kỷ: bao gồm 5 quyển, từ họ Hồng Bàng đến các Sứ quân.

Quyển 1: kỷ chúng ta Hồng Bàng, kỷ họ ThụcQuyển 2: kỷ chúng ta TriệuQuyển 3: kỷ trực thuộc Tây Hán, kỷ Trưng bạn nữ Vương, kỷ nằm trong Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ trực thuộc Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ chi phí Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ thuộc Tùy - Đường, cam kết họ Ngô

Bản kỷ: tất cả 19 quyển, từ bỏ triều đình mang đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ đơn vị LêQuyển 2: kỷ nhà Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ đơn vị Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: phế Đế, Thuận Tông, thiếu Đế, hồ Quý Ly, hồ nước Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ nằm trong MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh cho Mạc Mậu HợpQuyển 17: vắt Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bạn dạng kỷ lại chia thành 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: từ bỏ quyền 1 đến quyển 10Bản kỷ thực lục: trường đoản cú quyển 11 mang đến quyển 15Bản kỷ tục biên: tự quyển 16 mang lại quyển 19

Bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư với bố cục như trên đã có được hoàn thành, tương khắc in và công bố vào năm 1697.

Một vấn đề khoa học tập được đưa ra là quá trình biên soạn từ Lê Văn Hưu cho Lê Hy ra mắt như cố nào, những ai đã tham gia vào công trình đó, đóng góp của mọi người (hay mỗi nhóm) ra làm sao và vướng lại dấu ấn gì trong cỗ quốc sử còn lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vụ việc trên, chúng ta hãy lấy bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư đời chủ yếu Hoà làm các đại lý và ngược cái thời gian, nghiên cứu và phân tích những cỗ sử chi phí thân của nó, bước đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.