Cố tổng bí thư lê duẩn

     

*

Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, fan con xuất sắc ưu tú của quê hương Quảng Trị.

(Ảnh: tứ liệu TTXVN)

Đồng chí Lê Duẩn tham gia trào lưu yêu nước từ thời điểm năm 1926, tham gia và vận động trong Hội nước ta cách mạng thanh niên từ năm 1928, cho năm 1930 trở thành giữa những đảng viên lớp đầu của Đảng cùng sản Đông Dương. Xuất hiện trong nhóm ngũ những người cộng sản ngay từ lúc Đảng bắt đầu ra đời, với ngay gần 60 năm vận động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cưng cửng vị túng thiếu thư thứ nhất và Tổng túng bấn thư của Đảng, bè bạn Lê Duẩn trình bày rõ là 1 trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, một đơn vị lý luận xuất sắc, gồm tầm cỡ kế hoạch của bí quyết mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Cố tổng bí thư lê duẩn

*
Tổng túng bấn thư Lê Duẩn nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy Chăn nuôi Đồng Nai (tháng 1-1980).

Ảnh: bốn liệu TTXVN.

Điếu văn của Ban Chấp hành trung ương Đảng đã khẳng định: “Phẩm chất bí quyết mạng cao niên của bạn bè được miêu tả ở niềm tin cách mạng tiến công không ngừng”.

*

Cố Tổng bí thư Lê Duẩn được tín đồ dân quý mến vày sự thân thiện, nụ cười đôn hậu. Ảnh: tư liệu TTXVN.

Xem thêm: Sài Gòn - Gia Định Xưa Và Nay, Tóm Tắt Sơ Lược Sự Hình Thành Saigon

Trong trong cả 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm thường xuyên trên cương vị bí thư thứ nhất và Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng, bạn hữu Lê Duẩn đã hiến đâng trọn đời mang đến Đảng, đến dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc nước ta độc lập, thống tốt nhất và đi lên Chủ nghĩa làng mạc hội, nhân dân việt nam có cuộc sống đời thường tự do, nóng no, hạnh phúc. Sau ngày quốc gia giải phóng, đồng chí Lê Duẩn cùng với Bộ thiết yếu trị và tw Đảng tập trung nhiều công sức của con người vào việc hoạch định con đường lối tạo và bảo đảm Tổ quốc. Mặc dù ở cương cứng vị công tác nào, bạn hữu cũng nhiệt liệt tận tụy bởi vì Đảng, vày Dân, dứt mọi trọng trách được giao. Ở đồng minh Lê Duẩn đức tính tiên phong, gương mẫu, duy trì gìn sự đoàn kết, thống độc nhất trong Đảng, chăm lo xây dựng, củng thay khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ mật thiết thân Đảng cùng với nhân dân luôn được đặt lên trên hàng đầu.

Là một công ty yêu nước lớn, một đồng chí cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trì và đa dạng và phong phú của đồng minh Lê Duẩn là tấm gương sáng so với cán bộ, đảng viên với nhân dân ta, chính là lòng trung thành với chủ vô hạn đối với tác dụng tối cao của Tổ quốc với nhân dân, với lý tưởng cùng sản cao cả; chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tính mạng của chính bản thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì niềm hạnh phúc của Nhân dân.

Năm mon sẽ đi qua nhưng những hiến đâng của bạn hữu Lê Duẩn luôn sống mãi trong tim dân tộc cùng mỗi một người con nước ta yêu nước. Nhân cách, kỹ năng và trí tuệ của bè bạn mãi lan sáng, nhắc nhở cho các thế hệ Việt Nam từ bây giờ và mai sau phải không hoàn thành nỗ lực, phấn đấu, vươn lên xây cất đất nước, quê nhà ngày càng giàu mạnh, xứng danh với truyền thống xuất sắc đẹp của những thế hệ cha anh đi trước.