1- Nơi mừng đón hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- địa điểm tiếp nhận: Sở bốn pháp.

Bạn đang xem: Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

2- thời hạn tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính các ngày thao tác làm việc trong tuần (trừ những ngày lễ, tết).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề hình thức sư tất cả hồ sơ kiến nghị cấp chứng từ hành nghề biện pháp sư gửi Ban công ty nhiệm Đoàn điều khoản sư.

- Thời gian mừng đón hồ sơ với trả kết quả: vào khung giờ hành chính các ngày thao tác làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: vào thời hạn 07 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ sơ thích hợp lệ, Ban nhà nhiệm Đoàn nguyên tắc sư gửi hồ sơ mang lại Sở bốn pháp kèm theo phiên bản xác dấn người kiến nghị cấp chứng từ hành nghề cách thức sư tất cả đủ tiêu chuẩn chỉnh luật sư theo nguyên tắc của phương pháp Luật sư.

Bước 3: trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ đúng theo lệ, Sở tứ pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, vào trường hợp quan trọng thì triển khai xác minh tính hợp pháp của làm hồ sơ và có văn bạn dạng đề nghị kèm theo hồ sơ cấp chứng từ hành nghề hình thức sư gửi cỗ Tư pháp.

Bước 4: vào thời hạn đôi mươi ngày, kể từ ngày nhấn đủ hồ nước sơ vừa lòng lệ, bộ trưởng Bộ bốn pháp quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hiện tượng sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giải pháp sư và Sở bốn pháp khu vực gửi hồ nước sơ kiến nghị cấp chứng từ hành nghề cơ chế sư.

4- cách thức thực hiện:

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua khối hệ thống bưu bao gồm đến Đoàn công cụ sư.

5- Thành phần, con số hồ sơ:

a) Thành phần hồ nước sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng từ hành nghề luật pháp sư theo mẫu;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy ghi nhận sức khoẻ;

- bạn dạng sao bằng cử nhân phép tắc hoặc bạn dạng sao bằng thạc sỹ luật;

- bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề điều khoản sư.

b) số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

6- Thời hạn giải quyết:

- trong thời hạn 07 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ nước sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn phương pháp sư gửi hồ sơ đến Sở tứ pháp kèm theo bạn dạng xác thừa nhận người đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề qui định sư tất cả đủ tiêu chuẩn luật sư theo pháp luật của hiện tượng Luật sư.

- trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ thích hợp lệ, Sở bốn pháp có nhiệm vụ kiểm tra hồ nước sơ, trong trường hợp quan trọng thì thực hiện xác minh tính thích hợp pháp của làm hồ sơ và tất cả văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dụng cụ sư gửi bộ Tư pháp.

- trong thời hạn trăng tròn ngày, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ, bộ trưởng Bộ tứ pháp ra quyết định cấp chứng từ hành nghề phép tắc sư.

Xem thêm: Lục Sát Tinh: Sao Đà La - Đại Cương Về Sao Đà La Trong Tử Vi

7- Đối tượng tiến hành TTHC: Cá nhân

8- Cơ quan triển khai TTHC:

- Cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định: bộ Tư pháp.

- cơ sở trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn biện pháp sư, Sở tứ pháp, bộ Tư pháp.

9- công dụng thực hiện nay TTHC:

Chứng chỉ hành nghề mức sử dụng sư.

10- mẫu mã đơn, chủng loại tờ khai:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biện pháp sư theo Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

*
Bấm vào đó để download bộ mẫu mã biểu tương quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:

- Lệ phí tổn cấp chứng chỉ hành nghề chế độ sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, đk hành nghề pháp luật sư: 800.00 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).

12- yêu cầu, điều kiện triển khai TTHC:

- Theo cơ chế tại Điều 10 phương pháp Luật sư năm 2006:

Tiêu chuẩn chỉnh luật sư: Công dân vn trung thành với Tổ quốc, vâng lệnh Hiến pháp và pháp luật, bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, có bởi cử nhân luật, đang được giảng dạy nghề chế độ sư, đã qua thời hạn tập sự hành nghề vẻ ngoài sư, có sức khoẻ bảo đảm an toàn hành nghề luật pháp sư thì hoàn toàn có thể trở thành mức sử dụng sư.

- Theo luật pháp tại Khoản 8, Điều 1 lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của khí cụ Luật sư năm 2012:

Người thuộc trong những trường hợp sau đây thì không được cấp chứng từ hành nghề mức sử dụng sư:

+ cảm thấy không được tiêu chuẩn luật sư công cụ tại Điều 10 chính sách Luật sư năm 2006;

+ Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân quốc chống trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân team nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân;

+ Không thường xuyên trú tại Việt Nam;

+ Đang bị tầm nã cứu nhiệm vụ hình sự; đã trở nên kết án mà không được xoá án tích về tội phạm vày vô ý hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng vày cố ý; đã trở nên kết án về tù nhân nghiêm trọng vì cố ý, tội phạm khôn xiết nghiêm trọng vì cố ý, tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng bởi cố ý bao gồm cả trường hợp đã có được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giải pháp xử lý hành chủ yếu đưa vào các đại lý cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;

+ những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, người công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, người công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn bố năm, kể từ ngày ra quyết định buộc thôi câu hỏi có hiệu lực.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- luật pháp Luật sư số 65/2006/QH11;

- chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều của hình thức Luật sư số 20/2012/QH13;