Các chức quan trong triều đình phong kiến trung quốc

     
Quan lại là những người dân trong bộ máy nhà nước phong loài kiến và cỗ máy nhà nước ở vn thời trực thuộc Pháp từ cung cấp huyện trở lên, có người quản lý là “Quan” và những người dân thừa hành là “Lại”.

Bạn đang xem: Các chức quan trong triều đình phong kiến trung quốc


*
Hình minh họa
Quan lại được thay đổi qua nhiều triều đại, cấp bậc cũng từ bỏ đó đổi khác theo, nhưng mà tên và quyền hạn của các chức quan đó phần nhiều đều không có rất nhiều thay đổi, trong những số đó có số đông cấp bậc đa số sau:1. Quan sống trung ương:Các quan tối đa chuyên phụ giúp cho vua có:- Tể tướng (qua những triều đại còn mang tên Bách quỹ, thừa tướng, tướng mạo quốc): tín đồ đứng đầu của các quan văn trong triều, rất có thể thay phương diện vua giải pháp xử lý mọi việc hành bao gồm quốc gia.- Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, bảo ban vua, tía chức bự nhất, hotline là Tam Công.- thiếu hụt sư, thiếu bảo, thiếu phó: quan dưới một bậc, chuyên giúp sức Tam Công, hotline là Tam Thiếu.- Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: góp vua xử lý thiết yếu vụ, đứng hai bên tả hữu vua, điện thoại tư vấn là Lục Thái.- Ngũ bốn có:+ bốn Đồ: giữ việc nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.+ tứ Khấu: coi về hình phạt, kiện tụng.+ bốn Mã: thống sáu quân, dẹp im trong nước.+ bốn Thổ: giữ lại lễ của nước (tế tự, triều sinh...).+ tư Không: khuyến công, nông, việc thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.- Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan lại tổng thống câu hỏi binh (là quan võ ngang với Tể tướng).- Đại học tập sĩ: là cụ vấn của vua một trong những việc trọng đại. Ở Trung Quốc, từ nhà Minh chức tể tướng bị xóa, chỉ với lại Đại học sĩ là cao nhất.- Ngự sử đại phu: chăm can gián, kiểm soát điều hành các quan.- Đứng đầu những bộ là Thượng thư, giúp câu hỏi có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm tất cả 6 bộ, xuất xắc Lục bộ:+ Lại bộ:bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, kho bãi nhiễm với thăng chức cho các quan lại, cai quản quan lại.+ Lễ bộ:lo việc tổ chức triển khai yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, sẵn sàng áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Quản lý các lễ cống hấp thụ của chư hầu, cũng tương tự lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.+ Hộ bộ: cai quản ruộng đất, thu phát bổng lộc tương quan đến khu đất đai như thóc gạo, xuất xắc hôn nhân, hộ khẩu. Coi phép lưu thông tiền tệ, thứ giá mắc rẻ...+ Binh bộ:quản lý cấm vệ quân, xe cộ ngựa, trang bị đạn dược tương tự như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo đảm an toàn đất nước.+ Hình bộ: bao gồm lệnh về pháp luật, xét lại phần nhiều án nặng, tội còn ngờ.+ Công bộ:phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang vấn đề thổ mộc, đắp thành, đóng góp thuyền bè.- dưới bộ còn tồn tại các Ty. Đứng đầu mỗi ty là Lang trung với Viên ngoại lang và chủ sự phụ giúp.- Tiếp theo là các Tự. Ðứng đầu là những tự là từ khanh, rồi cho Thiếu khanh, tự thừa, Viên ngoại, chủ sự, tư vụ, thư lại. Bao gồm có các tự sau:- Hồng lô tự: tổ chức, sắp xếp thể thức lễ nghi đảm nhận sứ trả nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...- quang lộc tự: cung cấp, soát sổ rượu lễ, thực vật trong số buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.- Ðại lý tự: Cơ quan lại xét xử tối cao, xét lại những án còn ngờ.- Thái thường tự: canh dữ đền chùa, thi hành thể thức lễ nghi, điều khiển và tinh chỉnh ban âm nhạc.- Thái bảo tự: đóng ấn quyển thi Hội.Bên cạnh đó còn tồn tại các chức quan khác, kia là:- Thượng thư tỉnh: giúp Tể tướng tinh chỉnh và điều khiển trăm quan liên lạc với Thượng thư những Bộ.- Trung thư tỉnh: là cơ quan đưa ra quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.- Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến những quan, tâu vua việc những quan thực hiện lệnh vua, tinh chỉnh lễ nghi trong cung.- quần thể mật sứ: Cơ mật viện, coi câu hỏi cơ mật, ráng quyền binh.- Ngự sử đài: phòng ban giám sát, can gián những quan nghỉ ngơi triều đình, sau nói một cách khác là Đô cạnh bên viện.- Hàn lâm viện:lo soạn văn thư.- Quốc tử giám:lo dạy bảo đào tạo con em giới cụ quyền, đứng đầu là Tế tửu.- bốn thiên giám / Khâm thiên giám:coi thiên văn, lịch pháp.- Thái y viện:lo bài toán thuốc men, chữa bệnh dịch cho hoàng tộc, quan liêu lại.- Nội các: là văn phòng công sở vua, ghi chép tấu, sớ những nha dâng lên, khởi thảo chiếu, chế, nhan sắc ban ra những cơ quan, thi Ðình thì đằng lục những chế sách và cấp quyển thi.- Tôn nhân phủ: là cơ quan làm chủ nội bộ hoàng tộc, trông nom sổ sách, ngọc phả, đền miếu vào hoàng tộc; xử lý các vụ việc có tương quan đến các thân vương, công tử, công tôn...- Nội vụ phủ: là nơi cai quản các thái giám, cũng như quá trình hành bao gồm ở hậu cung.2. Quan làm việc địa phương:- sản phẩm công nghệ sử: giám sát, coi vấn đề hành thiết yếu đứng đầu một quận quốc, hay như là 1 tỉnh, mặc dù dưới quyền Thái thú, tuy vậy là người thay mặt đại diện cho Thái thú lúc vào kinh, sau khi chức Thái thú được quăng quật thì lắp thêm sử là cao nhất.- Thái thú: quan tiên phong một quận, trách nhiệm là tiếp thu các cống phẩm của địa phương, ví như quận loạn lạc, sẽ được chỉ định thêm một Đô úy có trách nhiệm phụ trách quân sự, còn ko Thái thú cai quản cả quân sự và dân sự của quận đó.- Tổng đốc:là viên quan cầm đầu một vùng bao gồm nhiều tỉnh giấc thành, trông coi cả về dân sự cùng quân sự.- Tuần phủ: là bạn lãnh đạo một thức giấc hoặc một phần tử của thức giấc lớn, tất cả quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm những chức quan bên dưới quyền sống địa phương mình quản lý, có quyền lãnh đạo về hành chính, tài chính, quân sự cùa tỉnh. Nếu như ở thức giấc đó gồm Tổng đốc, thì Tuần phủ buộc phải nghe theo Tổng đốc.- Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một bao phủ hoặc châu, bao gồm quyền cả dân sự và quân sự.

Xem thêm: 18 Địa Điểm Du Lịch Quảng Bình Có Gì Hay Mà Thu Hút Khách Đến Vậy?

- che doãn: quan bộ hạ huyện, bọn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử nhưng kêu lại ở phiên bản hạt, mặt hàng ngũ phẩm.- Án ngay cạnh sứ: coi việc hành chính, khiếu nại tụng, bốn pháp, phong hóa, kỷ cương ở những tỉnh, bên dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.- Tri huyện (bát phẩm): đi đầu một huyện.- thị trấn thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách vào huyện, phụ giúp Tri huyện.- xã trưởng:là fan đứng đầu một xã, giúp các quan lại thống trị việc thu thuế của dân, giữ gìn bình yên trật tự, chọn lính nhập ngũ hoặc lựa chọn thí sinh đi thi cử.- Thượng tướng quân: quan ngoài, coi việc binh.- Ðô hộ tủ Sĩ sư : (Ðường) coi phiên quốc, sau cải là Tiết độ sứ.- Lãnh binh: võ tướng, chỉ đạo quân đội cung cấp tỉnh.- Ðô đốc: bạn trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh 5 quân.- thiếu úy: là chức quan liêu tổng thống việc binh, coi cấm quân.- Bá hộ: cũng gọi là Bách hộ, quan lại võ ráng 100 binh.- Biền binh : một hạng bộ đội không thường trực ở những tỉnh với kinh thành, chia tía ban nuốm nhau trực trong quân đội.- máu độ sứ : là Ðô hộ phủ, quan lại võ coi ko kể biên ải.- Vũ vệ : quân hộ tống khi vua ra đi ngoài.- Vệ : cấm quân, bảo đảm quanh vua.- Thị vệ: lính hộ vệ công ty vua.- Thân vệ:vệ binh của vua.- Ðốc trấn: duy trì yên địa phương.- Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.- quân nhân lệ : có tác dụng tạp vụ làm việc huyện.- Ðô thống ngũ quân (tiền, hậu, tả, hữu, trung) : quan liêu võ, bảo vệ vua, hoàng tộc với kinh thành. Chỉ đạo 5 binh chủng : cỗ binh, Thủy binh, Pháo binh, Tượng binh, Kỵ binh.- Ðề lãnh: tuần hành coi xét những địa phận trong thành, xét hỏi những vụ kiện tụng do Ngự sử đài cai quản lý.- Vệ úy:người thống trị cửa cung, cửa thành.3. Phẩm hàm:Về cơ bản quan lại các triều đại về sau đều được chia nhỏ ra làm chín phẩm, mỗi phẩm lại sở hữu hai cấp độ là bao gồm và Tòng (phó), cung cấp Tòng thường xuyên là fan phò tá đến Chính, có lương bổng rẻ hơn một chút nhưng thuộc phẩm quan.- tốt nhất phẩm:Quan văn: Tể tướng, tư đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học sĩ bắt buộc chánh điện, thái tử thái sư (phó).Quan võ: Thái úy, tư mã, Đô thống, Đô đốc, Thượng tướng mạo quân.- Nhị phẩm:Quan văn: thiếu sư, thiếu thốn phó, thiếu thốn bảo, Thượng thư (đứng đầu những bộ), Tổng đốc (đứng đầu hai, ba tỉnh), Tuần che (đứng đầu một tỉnh).Quan võ: thiếu úy, Đề đốc, Đề lãnh, Tham đốc, Đại tướng quân.- Tam phẩm:Quan văn: Tổng thái giám, sản phẩm sử (đứng đầu các Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, điều hành và kiểm soát các quan).Quan võ: duy nhất đẳng thị vệ, Vệ úy thị nội, Vệ úy giám thành, Vệ úy các quân, Tổng chỉ huy sứ (nắm quyền chỉ huy quân đội), Tổng binh sứ. Những quan võ cấp cho này thường được hotline là tướng quân, trừ Thị vệ.- Tứ phẩm:Quan văn: học tập sĩ (trong viện Hàn lâm), Thái giám, trường sử (Thư cam kết về văn thư), Phó tổng ngự sử, Tham tri.Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai nhóm nội các, chỉ huy sứ, máu độ sứ. Các quan võ cung cấp này còn được gọi là Giám quân.- Ngũ phẩm:Quan văn:Phủ doãn, Đại sứ Thái y viện, Thị giảng vào Hàn Lâm Viện, Đông những Đại học sĩ.Quan võ: Hiệu úy Cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), Đội trưởng những quân, Cai nhóm giám thành.- Lục phẩm:Quan văn: Thị thư trong Hàn Lâm Viện, Ngự y bao gồm trong Thái y viện, Giám trưởng bốn thiên giám, Lang trung (mỗi bộ có 4 Ty, Lang trung đứng đầu các Ty), Tri phủ, Viên nước ngoài lang (trong lục bộ, cấp phó).Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành trấn, Cai team thổ binh, Đội trưởng chư quân.- Thất phẩm:Quan văn:Ngự sử giám sát, ngôi trường sử nghỉ ngơi Vương phủ, cung cấp phó trong Thái y viện, Giám phó tứ thiên giám, Tri huyện, Tri châu, Thông phán (quan siêng xét xử)Quan võ: Tiểu nhóm trưởng Cấm vệ quân, Tiểu nhóm trưởng Giám thành, Tiểu team trưởng Chư quân.- chén phẩm:Quan văn: Tu soạn vào Hàn Lâm Viện, Giám sản phẩm công nghệ trong tứ thiên giám, Huấn đạo, thị trấn thừa (lo công văn), Tri sư các phủ.Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, Đội trướng những trấn đạo, binh sống Đại lý tự, Đội trưởng nô lệ ở địa phương.- Cửu phẩm:Quan văn: các quan lo công văn ở những chợ, bến đồ, trạm dịch; Y sinh thái xanh y viện, Điển bạ Quốc tử giám, Đãi chiếu Hàn lâm viện.Quan võ: Cai tổng, Cai huyện.ST