Bôn nguyệt

     

*

*

*

Lưu ý :

– Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận. Không sử dụng bạn dạng edit này với bất kỳ mục đích thương mại dịch vụ nào.– nếu như repost, xin hãy ghi rõ tên nhóm, tín đồ edit / beta và gửi đúng liên kết nguồn.– không repost truyện đã edit.

*

MỤC LỤCGiới thiệu

 **********************

Mở đầu

PHẦN VÕ ĐẠO: GIAO DỊCH VỚI NGUYỆT

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14Chương 15

PHẦN TIÊN GIỚI : SỰ BẢO VỆ CỦA MA

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19
Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23
Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27
Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31
Chương 32  

PHẦN ĐẠI HOANG: THƯƠNG LÃNG CẦM CA (ĐẦU)

Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46  

PHẦN ĐẠI HOANG : THƯƠNG LÃNG CẦM CA (CUỐI)

Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54
Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58
Chương 59Chương 60Chương 61 

PHẦN MA CUNG : TRUYỀN THUYẾT NGUYỆT THẦN (ĐẦU)

Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69
Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73
Chương 74Chương 75  

PHẦN MA CUNG : TRUYỀN THUYẾT NGUYỆT THẦN (CUỐI)

Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79
Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83
Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87
Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91