Bộ luật hàng hải 2005

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái -Hạnh phúc

Số 40/2005/QH11

Hà Nội , ngày 14 mon 6 năm 2005

BỘ LUẬT

HÀNG HẢI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới SỐ 40/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hoà làng hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp sản phẩm công nghệ 10;Bộ cơ chế này chế độ về mặt hàng hải.

Bạn đang xem: Bộ luật hàng hải 2005

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Bộ dụng cụ này nguyên tắc về vận động hàng hải, bao hàm các lý lẽ về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng sản phẩm hải, vận tải biển, bình an hàng hải, bình an hàng hải, phòng ngừa độc hại môi trường với các chuyển động khác liên quan đến việc thực hiện tàu biển lớn vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Đối cùng với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện đi lại thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ, cảng quân sự, chợ cá và cảng, bến thuỷ nội add áp dụng vào trường hợp tất cả quy định rõ ràng của Bộ luật này.

2. Ngôi trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của cục luật sản phẩm hải việt nam với biện pháp của hình thức khác về cùng một nội dung liên quan đến vận động hàng hải thì vận dụng quy định của cục luật này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bộ điều khoản này áp dụng đối với tổ chức, cá thể Việt Nam và tổ chức, cá thể nước ngoài tương quan đến hoạt động hàng hải tại Việt Nam.

2. Trong trường hợp điều ước nước ngoài mà cùng hoà xóm hội công ty nghĩa nước ta là thành viên bao gồm quy định không giống với quy định của cục luật này thì vận dụng quy định của điều ước nước ngoài đó.

Điều 3. phép tắc áp dụng quy định khi tất cả xung đột nhiên pháp luật

1. Vào trường hợp quan hệ điều khoản liên quan mang lại quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, vừa lòng đồng thuê mướn tàu biển, phù hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý, phân chia tiền công cứu hộ cứu nạn giữa công ty tàu cứu hộ cứu nạn và thuyền cỗ của tàu cứu vãn hộ, trục vớt gia tài chìm đắm ở biển cả cả, các vụ việc xảy ra trên tàu biển lớn khi tàu đang ở biển lớn cả thì áp dụng lao lý của tổ quốc mà tàu đại dương mang cờ quốc tịch.

2. Vào trường hòa hợp quan hệ điều khoản liên quan cho tổn thất thông thường thì áp dụng luật pháp nơi tàu hải dương ghé vào ngay sau thời điểm xảy ra tổn thất chung đó.

3. Vào trường vừa lòng quan hệ lao lý liên quan đến tai nạn đáng tiếc đâm va, tiền công cứu vãn hộ, trục vớt gia tài chìm đắm xẩy ra tại nội thuỷ hoặc lãnh hải của đất nước nào thì áp dụng lao lý của đất nước đó.

Trong trường thích hợp quan hệ luật pháp liên quan liêu đến tai nạn ngoài ý muốn đâm va hoặc cứu hộ xảy ra ở hải dương cả thì áp dụng luật pháp của tổ quốc mà Trọng tài hoặc Toà án của tổ quốc đầu tiên đang thụ lý giải quyết và xử lý tranh chấp.

Trường hợp tai nạn đáng tiếc đâm va xảy ra ở biển khơi cả hoặc vào nội thuỷ, vùng biển của quốc gia khác giữa những tàu biển có cùng quốc tịch thì áp dụng quy định của non sông mà tàu biển khơi mang cờ quốc tịch.

4. Vào trường đúng theo quan hệ điều khoản liên quan cho hợp đồng chuyên chở hàng hoá thì áp dụng điều khoản của tổ quốc nơi sản phẩm hoá được trả theo hợp đồng.

*
Điều 4. Quyền văn bản trong thích hợp đồng

1. Những bên tham gia trong phù hợp đồng tương quan đến hoạt động hàng hải có quyền văn bản riêng, nếu bộ luật này sẽ không hạn chế.

2. Những bên gia nhập trong vừa lòng đồng liên quan đến vận động hàng hải mà trong những số đó có tối thiểu một mặt là tổ chức hoặc cá nhân nước xung quanh thì bao gồm quyền thoả thuận áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong số quan hệ hòa hợp đồng và chọn Trọng tài, Toà án ở một trong hai nước hoặc ở 1 nước thứ bố để giải quyết tranh chấp.

3. Vào trường hợp bộ luật này có quy định hoặc các bên bao gồm thoả thuận trong đúng theo đồng, lý lẽ nước ngoài có thể được áp dụng tại Việt Nam đối với các quan hệ hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải, nếu cách thức đó ko trái với các nguyên tắc cơ bạn dạng của quy định Việt Nam.

Điều 5. Nguyên tắc chuyển động hàng hải

1. Chuyển động hàng hải nên tuân theo quy định của cục luật này, công cụ khác của quy định Việt Nam với điều ước quốc tế mà cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa việt nam là thành viên.

2. Hoạt động hàng hải phải bảo đảm an toàn hàng hải, quốc phòng, an ninh; đảm bảo lợi ích, chủ quyền, quyền độc lập và quyền tài phán của nước cùng hoà xóm hội công ty nghĩa Việt Nam.

3. Chuyển động hàng hải phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế tài chính - thôn hội của quốc gia và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cải tiến và phát triển giao thông vận tải.

4. Hoạt động hàng hải phải đảm bảo hiệu quả kinh tế tài chính gắn cùng với bảo vệ, tái tạo, vạc triển môi trường xung quanh và cảnh sắc thiên nhiên bền vững.

Điều 6. chế độ phát triển hàng hải

1. Công ty nước ưu tiên chi tiêu phát triển kiến trúc cảng biển giao hàng cho bài toán phát triển tài chính - xã hội của toàn nước hoặc liên vùng; nâng cấp năng lực vận tải của đội tàu biển việt nam và gửi giao, vận dụng khoa học, công nghệ hàng hải tiên tiến.

2. Bên nước có cơ chế khuyến khích hầu hết tổ chức, cá thể Việt Nam cùng tổ chức, cá thể nước ngoài đầu tư chi tiêu phát triển nhóm tàu biển cả Việt Nam, kiến trúc cảng biển cả và thực hiện các vận động hàng hải không giống tại Việt Nam.

Điều 7. Quyền vận tải nội địa

1. Tàu biển nước ta được ưu tiên vận tải đường bộ nội địa đối với hàng hoá, du khách và hành lý.

2. Lúc tàu biển khơi Việt Nam không có đủ năng lực vận đưa thì tàu biển quốc tế được gia nhập vận tải nội địa trong những trường hòa hợp sau đây:

a) chuyên chở hàng hoá khôn xiết trường, rất trọng hoặc các loại hàng hoá khác bằng tàu biển chuyên dùng;

b) Để phòng chống, khắc chế thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu giúp trợ nhân đạo khẩn cấp;

c) Vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách phượt vào đất liền với ngược lại.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ quyết định đối với những ngôi trường hợp điều khoản tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.

Giám đốc Cảng vụ mặt hàng hải quyết định đối với trường hợp hình thức tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 8. Trách nhiệm thống trị nhà nước về hàng hải

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ thống nhất làm chủ nhà nước về mặt hàng hải.

2. Bộ giao thông vận tải phụ trách trước chính phủ thực hiện thống trị nhà nước về sản phẩm hải.

3. Bộ, cơ sở ngang cỗ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ thực hiện làm chủ nhà nước về mặt hàng hải.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình thực hiện làm chủ nhà nước về sản phẩm hải trên địa phương.

Điều 9. Thanh tra mặt hàng hải

1. Thanh tra mặt hàng hải ở trong Thanh tra cỗ Giao thông vận tải thực hiện chức năng thanh tra chăm ngành về hàng hải.

2. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Thanh tra hàng hải thực hiện theo quy định của cục luật này và quy định về thanh tra.

Điều 10. những hành vi bị nghiêm cấm trong vận động hàng hải

1. Khiến phương hại hoặc rình rập đe dọa gây phương sợ đến hòa bình và an ninh của nước cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam.

2. Chuyên chở người, mặt hàng hoá, hành lý, vũ khí, hóa học phóng xạ, chất phế giả độc hại, chất ma tuý trái với khí cụ của pháp luật.

3. Ráng ý sản xuất chướng ngại đồ dùng gây nguy hiểm hoặc có tác dụng cản trở giao thông hàng hải.

4. Sử dụng, khai thác tàu biển cả không đăng ký, đăng kiểm hoặc quá hạn sử dụng đăng ký, đăng kiểm; hàng nhái đăng ký, đăng kiểm.

5. Phủ nhận tham gia search kiếm, cứu nạn trên biển trong trường phù hợp điều kiện thực tế cho phép.

6. Gây độc hại môi trường.

7. Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm bạn trên tàu biển; chỉ chiếm đoạt, ráng ý làm cho hư lỗi hoặc huỷ hoại gia tài trên tàu biển; quăng quật trốn sau thời điểm gây tai nạn thương tâm hàng hải.

8. Khiến mất cô đơn tự công cộng, cản trở hoặc ngăn chặn lại việc tiến hành nhiệm vụ của tín đồ thi hành công vụ bên trên tàu biển lớn và tại cảng biển.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ làm trái phương tiện về làm chủ hàng hải; dung túng, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về mặt hàng hải.

10. Những hành vi bị nghiêm cấm khác trong vận động hàng hải theo cách thức của pháp luật.

CHƯƠNG II

TÀU BIỂN

MỤC 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 11. Tàu biển

Tàu hải dương là tàu hoặc cấu trúc nổi cầm tay khác chuyên dùng hoạt động trên biển.

Tàu biển chính sách trong Bộ công cụ này không bao hàm tàu quân sự, tàu công vụ và tàu cá.

Điều 12. Tàu hải dương Việt Nam

1. Tàu biển việt nam là tàu biển đã được đăng ký trong Sổ đk tàu biển non sông Việt nam giới hoặc từ khi được cơ quan thay mặt ngoại giao hoặc ban ngành lãnh sự của nước ta ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.

2. Tàu biển nước ta có quyền và nhiệm vụ mang cờ quốc tịch Việt Nam.

3. Chỉ gồm tàu biển vn mới được sở hữu cờ quốc tịch Việt Nam.

Điều 13. nhà tàu

1. Nhà tàu là bạn sở hữu tàu biển.

2. Công ty nhà nước được nhà nước giao cai quản lý, khai quật tàu biển cũng được áp dụng những quy định của cục luật này và những quy định không giống của quy định có liên quan như đối với chủ tàu.

MỤC 2

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN

Điều 14. Nguyên tắc đk tàu biển

1. Việc đăng ký tàu biển việt nam được triển khai theo những qui định sau đây:

a) Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt nam giới được đk trong Sổ đăng ký tàu biển tổ quốc Việt Nam bao hàm đăng cam kết mang cờ quốc tịch vn và đk quyền thiết lập tàu biển đó.

Tàu biển thuộc về của tổ chức, cá nhân nước ngoài có đủ điều kiện quy định trên Điều 16 của cục luật này được đăng ký trong Sổ đk tàu biển nước nhà Việt Nam. Việc đk tàu đại dương Việt Nam bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch việt nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển cả đó hoặc chỉ đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá thể Việt phái mạnh thuê theo vẻ ngoài thuê tàu trần, thuê sở hữu tàu có thể được đk mang cờ quốc tịch Việt Nam;

b) Tàu hải dương đã đăng ký ở quốc tế không được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp đăng ký cũ đã có được tạm chấm dứt hoặc đã biết thành xoá;

c) Việc đk tàu biển việt nam do Cơ quan đăng ký tàu biển vn thực hiện công khai và thu lệ phí; tổ chức, cá thể có quyền yêu mong được cấp cho trích lục hoặc bạn dạng sao trường đoản cú Sổ đăng ký tàu biển non sông Việt phái mạnh và buộc phải nộp lệ phí.

2. Tàu biển thuộc về của tổ chức, cá thể Việt Nam rất có thể được đk mang cờ quốc tịch nước ngoài.

Điều 15. các loại tàu biển buộc phải đăng ký

1. Các loại tàu biển tiếp sau đây phải đk vào Sổ đăng ký tàu biển đất nước Việt Nam:

a) Tàu biển tất cả động cơ với năng suất máy bao gồm từ 75 KW trở lên;

b) Tàu biển không có động cơ, nhưng tất cả tổng thể tích từ 50 GT trở lên trên hoặc có trọng mua từ 100 tấn trở lên trên hoặc có chiều dài mặt đường nước xây cất từ đôi mươi mét trở lên;

c) Tàu biển nhỏ tuổi hơn những loại tàu biển pháp luật tại điểm a cùng điểm b khoản này, nhưng vận động tuyến nước ngoài.

2. Việc đăng ký các loại tàu biển lớn không ở trong trường hợp qui định tại khoản 1 Điều này do chính phủ quy định.

Điều 16. Điều kiện đăng ký tàu biển khơi Việt Nam

1. Tàu biển khi đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển nước nhà Việt Nam phải có đủ các đk sau đây:

a) sách vở hợp pháp chứng tỏ về mua tàu biển;

b) Giấy ghi nhận dung tích, giấy ghi nhận phân cấp cho tàu biển;

c) tên gọi riêng được Cơ quan đk tàu biển nước ta chấp thuận;

d) Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký kết hoặc xoá đăng ký, giả dụ tàu biển đó đã được đk ở nước ngoài;

đ) công ty tàu gồm trụ sở, trụ sở hoặc văn phòng thay mặt đại diện tại Việt Nam;

e) Tàu hải dương nước ngoài đã qua sử dụng lần đầu tiên đăng ký kết hoặc đăng ký lại tại nước ta phải tất cả tuổi tàu tương xứng với từng một số loại tàu hải dương theo hình thức của thiết yếu phủ;

g) Đã nộp phí, lệ giá thành theo chế độ của pháp luật.

2. Tàu biển quốc tế được tổ chức, cá nhân Việt phái mạnh thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê thiết lập tàu khi đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, ngoài những điều kiện chế độ tại các điểm a, b, c, d, e cùng g khoản 1 Điều này phải bao gồm hợp đồng thuê tàu nai lưng hoặc vừa lòng đồng thuê mua tàu.

Điều 17. trách nhiệm của nhà tàu về đk tàu biển khơi tại Việt Nam

1. Chủ tàu tất cả trách nhiệm cung ứng đầy đầy đủ các sách vở và giấy tờ và khai báo đầy đủ, đúng chuẩn các nội dung tương quan đến tàu biển đăng ký quy định trên Điều 16 và Điều 19 của cục luật này mang đến Cơ quan đk tàu hải dương Việt Nam.

2. Trong trường đúng theo tàu biển do tổ chức, cá nhân Việt Nam đóng góp mới, mua, được tặng cho, vượt kế thì chủ tàu có nhiệm vụ đăng cam kết tàu biển cả chậm nhất là sáu mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận tàu tại việt nam hoặc từ thời điểm ngày đưa tàu về tới cảng biển việt nam đầu tiên, giả dụ tàu biển được nhận ở nước ngoài.

3. Công ty tàu có trách nhiệm nộp lệ phí đk tàu biển lớn theo công cụ của pháp luật.

4. Sau khoản thời gian chủ tàu ngừng việc đăng ký tàu biển lớn thì được cấp Giấy ghi nhận đăng ký tàu biển khơi Việt Nam. Giấy ghi nhận này là minh chứng về câu hỏi tàu biển mang cờ quốc tịch việt nam và tình trạng download tàu hải dương đó.

5. Công ty tàu tất cả trách nhiệm thông báo chính xác, vừa đủ và kịp thời mang lại Cơ quan đăng ký tàu biển việt nam về mọi thay đổi của tàu liên quan đến nội dung đk trong Sổ đk tàu biển giang sơn Việt Nam.

6. Các quy định tại Điều này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt nam giới thuê tàu trần, thuê mua tàu.

Điều 18. Đăng cam kết tàu đại dương đang đóng

1. Nhà tàu hải dương đang đóng gồm quyền đăng ký tàu biển cả đang đóng góp trong Sổ đk tàu biển non sông Việt Nam cùng được cung cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết tàu đại dương đang đóng. Giấy chứng nhận này không có giá trị sửa chữa Giấy ghi nhận đăng ký kết tàu biển khơi Việt Nam.

2. Tàu biển khơi đang đóng góp khi đăng ký trong Sổ đk tàu biển nước nhà Việt Nam phải có một cách đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) bao gồm hợp đồng đóng góp tàu hoặc hòa hợp đồng mua bán tàu hải dương đang đóng;

b) Tàu có tên gọi riêng biệt được Cơ quan đk tàu biển việt nam chấp thuận;

c) Tàu đã làm được đặt sinh sống chính.

Điều 19. văn bản cơ bản của Sổ đk tàu biển nước nhà Việt Nam

1. Sổ đk tàu biển quốc gia Việt phái mạnh có những nội dung cơ bạn dạng sau đây:

a) tên cũ, tên new của tàu biển; tên, vị trí đặt trụ sở của công ty tàu; tên, vị trí đặt chi nhánh, văn phòng thay mặt đại diện tại nước ta của nhà tàu nước ngoài; tên, điểm đặt trụ sở của người thuê tàu trần, khách mướn mua tàu xin đăng ký; tên người khai quật tàu, trường hợp có; nhiều loại tàu đại dương và mục tiêu sử dụng;

b) Cảng đăng ký;

c) Số đăng ký;

d) thời khắc đăng ký;

đ) chỗ và năm đóng tàu biển;

e) Các thông số kỹ thuật bao gồm của tàu biển;

g) Tình trạng download tàu biển lớn và những đổi khác có liên quan đến sở hữu;

h) thời gian và lý do của vấn đề tạm xong hoặc xoá đăng ký.

2. Mọi chuyển đổi về nội dung đk quy định trên khoản 1 Điều này cũng nên được ghi rõ vào Sổ đăng ký tàu biển đất nước Việt Nam.

Điều 20. Xoá đk tàu biển lớn Việt Nam

1. Tàu biển việt nam được xoá đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển đất nước Việt Nam trong số trường hòa hợp sau đây:

a) Bị phá huỷ hoặc say sưa mà thiết yếu trục vớt sử dụng lại được;

b) Mất tích;

c) không hề đủ đk để được sở hữu cờ quốc tịch Việt Nam;

d) không thể tính năng tàu biển;

đ) Theo kiến nghị của chủ tàu hoặc người đứng tên đăng ký tàu biển.

2. Trong số trường hợp luật tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này, tàu biển khơi đang thế chấp vay vốn chỉ được xoá đăng ký tàu biển cả Việt Nam, nếu tín đồ nhận thế chấp ngân hàng tàu đại dương đó chấp thuận.

3. Khi xoá đăng ký tàu biển cả hoặc xoá đăng ký tàu hải dương đang đóng góp trong Sổ đăng ký tàu biển tổ quốc Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển việt nam thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kết tàu biển việt nam hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết tàu biển đang đóng và cung cấp Giấy ghi nhận xoá đăng ký.

Điều 21. Quy định cụ thể về đăng ký tàu biển

Chính lấp quy định cụ thể về tổ chức và buổi giao lưu của Cơ quan đăng ký tàu biển khơi Việt Nam; trình tự, giấy tờ thủ tục đăng cam kết tàu biển khơi tại Việt Nam; trường phù hợp tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá thể Việt phái nam được đk mang cờ quốc tịch nước ngoài; trường thích hợp tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá thể nước không tính được đk mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Điều 22. Đăng ký tàu công vụ

Tàu công vụ là tàu biển cả chuyên dùng để làm thực hiện những công vụ ko vì mục đích thương mại.

Các cách thức của Mục này được áp dụng so với việc đăng ký tàu công vụ.

MỤC 3

ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 23. Đăng kiểm tàu biển khơi Việt Nam

1. Tàu biển vn phải được tổ chức đăng kiểm nước ta hoặc tổ chức triển khai đăng kiểm nước ngoài được bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền kiểm tra, phân cấp, cấp các giấy ghi nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải cùng phòng ngừa độc hại môi ngôi trường theo cơ chế của pháp luật Việt Nam với điều ước quốc tế mà cộng hoà làng hội nhà nghĩa vn là thành viên.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn về an ninh hàng hải, an toàn hàng hải cùng phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển; khí cụ và tổ chức triển khai việc đăng kiểm tàu đại dương tại Việt Nam.

Điều 24. Kiểm tra, giám sát kỹ thuật so với tàu biển lớn Việt Nam

1. Tàu biển khơi đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa thay thế phải chịu sự kiểm tra, thống kê giám sát của tổ chức triển khai đăng kiểm về chất lượng lượng, bình yên kỹ thuật, cân xứng với hồ sơ xây dựng được duyệt y và được cung cấp giấy chứng nhận có liên quan.

2. Tàu đại dương trong quá trình hoạt động phải chịu sự kiểm soát định kỳ của tổ chức triển khai đăng kiểm về unique và bình yên kỹ thuật.

Điều 25. Đăng kiểm tàu công vụ

Các pháp luật của Mục này được áp dụng đối với việc đăng kiểm tàu công vụ.

MỤC 4

GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN

Điều 26. Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển

1. Tàu hải dương phải có Giấy chứng nhận đăng ký kết tàu biển, các giấy chứng nhận về an ninh hàng hải, bình yên hàng hải cùng phòng ngừa độc hại môi trường theo chính sách của lao lý Việt Nam và điều ước thế giới mà cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa vn là thành viên.

Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định rõ ràng về giấy ghi nhận và tư liệu của tàu biển khơi Việt Nam.

2. Các giấy ghi nhận về bình yên hàng hải, an toàn hàng hải với phòng ngừa ô nhiễm và độc hại môi trường bắt buộc ghi rõ thời hạn tất cả hiệu lực. Thời hạn này được kéo dãn dài thêm những nhất là chín mươi ngày, trường hợp tàu hải dương thực sự không tồn tại điều kiện đến nơi được chỉ định để khám nghiệm và đk kỹ thuật của tàu hải dương trong thực tế vẫn bảo đảm an ninh hàng hải, bình an hàng hải với phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Thời hạn được kéo dãn này dứt ngay khi tàu biển đã đi đến cảng được hướng dẫn và chỉ định để kiểm tra.

3. Các giấy ghi nhận về an toàn hàng hải, an toàn hàng hải với phòng ngừa ô nhiễm và độc hại môi trường mất hiệu lực, ví như tàu biển tất cả những biến hóa làm tác động nghiêm trọng đến kỹ năng bảo đảm an ninh hàng hải, an ninh hàng hải cùng phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

4. Trong trường hợp gồm căn cứ để cho rằng tàu biển lớn không bảo đảm an ninh hàng hải, bình yên hàng hải cùng phòng ngừa ô nhiễm và độc hại môi trường, Thanh tra mặt hàng hải, Cảng vụ hàng hải tất cả quyền tạm thời đình chỉ hoạt động vui chơi của tàu biển, tự bản thân hoặc yêu cầu tổ chức triển khai đăng kiểm việt nam kiểm tra kỹ thuật của tàu biển, tuy nhiên trước đó tàu hải dương đã được cấp đủ những giấy ghi nhận về bình yên hàng hải, an ninh hàng hải cùng phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 27. Giấy chứng nhận dung tích tàu biển

1. Tàu biển việt nam và tàu biển quốc tế khi vận động tại vùng nước cảng biển lớn và vùng biển việt nam phải tất cả Giấy ghi nhận dung tích tàu hải dương do tổ chức triển khai đăng kiểm việt nam hoặc tổ chức triển khai đo bề mặt tàu biển gồm thẩm quyền của quốc tế cấp. Giấy ghi nhận dung tích tàu biển lớn phải tương xứng với chính sách của luật pháp Việt Nam và điều quốc tế mà cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa nước ta là thành viên.

2. Trường hợp có nghi ngại về tính tuyệt đối của Giấy ghi nhận dung tích tàu biển vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này thì cơ sở nhà nước có thẩm quyền của vn tự mình hoặc theo yêu ước của tổ chức, cá thể có tương quan quyết định triển khai kiểm tra lại dung tích tàu biển. Trong trường hợp công dụng kiểm tra không phù hợp với Giấy chứng nhận dung tích tàu hải dương thì công ty tàu phải thanh toán các chi tiêu liên quan tới sự việc kiểm tra lại khoảng trống tàu biển. Trong trường hợp tác dụng kiểm tra tương xứng với Giấy ghi nhận dung tích tàu biển cả thì phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền tự quyết định kiểm tra hoặc tổ chức, cá nhân yêu mong kiểm tra đề xuất chịu ngân sách liên quan tới sự việc kiểm tra lại môi trường tàu biển.

MỤC 5

AN TOÀN HÀNG HẢI, bình an HÀNG HẢI VÀ PHÒNG NGỪA

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Điều 28. Bảo đảm an toàn hàng hải, bình an hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm và độc hại môi trường

1. Tàu biển nước ta chỉ được thực hiện vào mục đích đã đk trong Sổ đk tàu biển giang sơn Việt Nam lúc cấu trúc, trang thiết bị, các giấy chứng ghi nhận và tư liệu của tàu biển, định biên và tài năng chuyên môn của thuyền bộ tương xứng với hình thức của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà cùng hoà làng mạc hội nhà nghĩa nước ta là thành viên về an toàn hàng hải, bình yên hàng hải với phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Xem thêm: Cận Cảnh Bãi Cọc Sông Bạch Đằng Năm 1288, Sông Bạch Đằng

2. Tàu hải dương khi hoạt động trong vùng nước cảng biển cả và vùng biển nước ta phải chấp hành luật của quy định Việt Nam với điều ước thế giới mà cộng hoà làng hội chủ nghĩa nước ta là member về an ninh hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa độc hại môi trường.

3. Tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ trong nước và thuỷ máy bay khi chuyển động trong vùng nước cảng biển khơi và vùng biển vn phải tuân theo chỉ dẫn của những báo hiệu mặt hàng hải với chấp hành phép tắc phòng phòng ngừa đâm va theo quy định của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải.

Báo hiệu sản phẩm hải bao gồm các báo hiệu phân biệt bằng hình ảnh, ánh sáng, music và biểu đạt vô tuyến được thiết lập cấu hình để trả lời cho hoạt động của tàu biển.

4. Trong luồng sản phẩm hải, tại những vị trí cần thiết ven bờ biển, trên các đảo, trên vùng nước tất cả chướng ngại thứ và những công trình khác trên biển khơi và vùng nước cảng biển khơi mà tàu biển khơi được phép hoạt động, phải tùy chỉnh các báo hiệu hàng hải theo quy định của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

Luồng mặt hàng hải là phần số lượng giới hạn vùng nước được khẳng định bởi khối hệ thống báo hiệu hàng hải và những công trình phụ trợ khác nhằm bảo đảm bình an cho buổi giao lưu của tàu hải dương và những phương một thể thủy khác. Luồng mặt hàng hải bao hàm luồng cảng biển lớn và luồng mặt hàng hải khác.

5. Tàu biển cả chuyên dùng làm vận đưa dầu mỏ, dược phẩm từ dầu lửa hoặc những hàng hoá nguy hại khác sẽ phải có bảo hiểm nhiệm vụ dân sự của công ty tàu về độc hại môi trường khi hoạt động trong vùng nước cảng biển cả và vùng biển lớn Việt Nam.

6. Tàu biển quốc tế có động cơ chạy bằng tích điện hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ chỉ được vào hoạt động trong vùng nước cảng biển, nội thuỷ cùng lãnh hải vn sau lúc được Thủ tướng chính phủ cho phép.

Điều 29. Thanh tra, khám nghiệm về an toàn hàng hải, an toàn hàng hải cùng phòng ngừa độc hại môi trường

1. Tàu biển cả khi chuyển động tại vùng nước cảng biển, nội thuỷ và lãnh hải vn phải chịu đựng sự thanh tra, khám nghiệm của Thanh tra sản phẩm hải và Cảng vụ mặt hàng hải về bình yên hàng hải, an ninh hàng hải với phòng ngừa độc hại môi trường theo nguyên tắc của pháp luật Việt Nam và điều ước thế giới mà cộng hoà xã hội nhà nghĩa nước ta là thành viên.

2. Việc thanh tra, kiểm tra mức sử dụng tại khoản 1 Điều này yêu cầu được triển khai theo đúng lao lý và ko được làm tác động đến khả năng an ninh hàng hải, bình an hàng hải và phòng ngừa độc hại môi ngôi trường của tàu biển.

3. Công ty tàu cùng thuyền trưởng có trách nhiệm tạo đk để những cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền luật pháp tại khoản 1 Điều này tiến hành thanh tra, bình chọn tàu biển.

4. Chủ tàu và thuyền trưởng có trọng trách sửa chữa, tương khắc phục các khiếm khuyết của tàu biển cả về bình an hàng hải, an ninh hàng hải cùng phòng ngừa ô nhiễm và độc hại môi trường theo yêu ước của Thanh tra sản phẩm hải, Cảng vụ sản phẩm hải.

Điều 30. tìm kiếm và cứu nạn mặt hàng hải

1. Tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện đi lại thuỷ trong nước và thuỷ máy bay khi chạm mặt nguy hiểm buộc phải sự cứu giúp thì buộc phải phát biểu lộ cấp cứu vãn theo quy định.

2. Tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện đi lại thuỷ trong nước và thuỷ phi cơ lúc phát hiện nay hay thừa nhận được biểu hiện cấp cứu của tín đồ hoặc tàu khác gặp mặt nạn trên biển, vùng nước cảng biển, nếu điều kiện thực tế cho phép và không gây nguy hiểm nghiêm trọng mang đến tàu và những người dân đang sinh hoạt trên tàu của bản thân thì phải bởi mọi cách thực hiện cứu giúp người gặp mặt nạn, đề cập cả việc phải đi chệch khỏi hành trình đã định và yêu cầu kịp thời thông báo cho tổ chức, cá thể liên quan biết.

3. Cơ quan phối hợp tìm kiếm, cứu vãn nạn mặt hàng hải phải sẵn sàng tổ chức với phối hợp vận động tìm kiếm, cứu vớt nạn kịp thời so với người chạm chán nạn vào vùng tìm kiếm kiếm, cứu vớt nạn vị mình phụ trách cùng được quyền kêu gọi người, phương tiện đi lại tham gia kiếm tìm kiếm, cứu vãn nạn.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định ví dụ về tổ chức và hoạt động vui chơi của cơ quan phối kết hợp tìm kiếm, cứu vớt nạn sản phẩm hải.

Điều 31. Điều tra tai nạn hàng hải

1. Tai nạn thương tâm hàng hải là tai nạn thương tâm do đâm va hoặc các sự cố liên quan đến tàu biển khơi gây hậu quả chết người, mất tích, bị thương, thiệt hại đối với hàng hoá, hành lý, tài sản trên tàu biển, cảng biển và công trình, lắp thêm khác, tạo nên tàu hải dương bị lỗi hỏng, chìm đắm, phá huỷ, cháy, mắc cạn hoặc gây ô nhiễm môi trường.

2. Chủ tịch Cảng vụ sản phẩm hải tổ chức khảo sát tai nạn mặt hàng hải; trong vượt trình điều tra tai nạn mặt hàng hải, nếu phát hiện có tín hiệu cấu thành tầy thì gửi hồ sơ mang lại cơ quan điều tra có thẩm quyền.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định cụ thể việc báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

MỤC 6

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU VÀ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

Điều 32. gửi quyền thiết lập tàu biển

1. Việc chuyển quyền tải tàu biển đề xuất được thể hiện bởi văn bản theo pháp luật của điều khoản Việt phái nam hoặc lao lý của non sông nơi triển khai chuyển quyền thiết lập tàu biển.

2. Vấn đề chuyển quyền thiết lập tàu biển nước ta có hiệu lực sau khi được ghi vào Sổ đk tàu biển non sông Việt Nam.

3. Sau khi kết thúc thủ tục chuyển quyền tải thì tổng thể tàu hải dương và gia tài của tàu hải dương thuộc quyền cài của bạn nhận quyền sở hữu, trừ trường hợp các bên tất cả thoả thuận khác.

Tài sản của tàu biển lớn là các đồ vật, trang vật dụng trên tàu biển khơi mà chưa hẳn là các thành phần cấu thành của tàu biển.

4. Những quy định về gửi quyền tải tàu đại dương được áp dụng so với việc chuyển quyền sở hữu cp tàu biển.

5. Chính phủ nước nhà quy định điều kiện, trình tự, giấy tờ thủ tục chuyển quyền tải tàu biển cả dưới hình thức mua, bán.

Điều 33. thế chấp vay vốn tàu biển lớn Việt Nam

1. Thế chấp vay vốn tàu biển lớn là bài toán chủ tàu sử dụng tàu biển lớn thuộc sở hữu của bản thân mình để đảm bảo an toàn thực hiện nghĩa vụ so với bên có quyền và không phải chuyển giao tàu biển khơi đó cho bên nhận thế chấp vay vốn giữ.

2. Nhà tàu bao gồm quyền thế chấp ngân hàng tàu biển vn thuộc thiết lập của mình cho người nhận thế chấp ngân hàng theo quy định của cục luật này và những quy định không giống của pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng thế chấp vay vốn tàu biển việt nam phải được giao kết bởi văn bản. Việc thế chấp ngân hàng tàu biển việt nam được tiến hành theo điều khoản Việt Nam.

4. Những quy định về thế chấp tàu biển cũng được áp dụng đối với việc thế chấp tàu biển khơi đang đóng.

Điều 34. Nguyên tắc thế chấp tàu đại dương Việt Nam

1. Tàu đại dương đang thế chấp vay vốn không được gửi quyền sở hữu, nếu không có sự đồng ý của bạn nhận thế chấp ngân hàng tàu biển.

2. Tàu biển thế chấp phải được công ty tàu thiết lập bảo hiểm, trừ trường đúng theo trong vừa lòng đồng thế chấp ngân hàng có thoả thuận khác.

3. Trường hợp bạn nhận thế chấp vay vốn đã chuyển toàn cục hoặc một phần quyền của chính mình đối với số tiền nợ được bảo đảm an toàn bằng tàu biển cả thế chấp cho những người khác thì việc thế chấp ngân hàng tàu biển này được chuyển tương ứng.

4. Một tàu biển hoàn toàn có thể được dùng để đảm bảo an toàn thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có mức giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp tất cả thoả thuận khác.

Thứ từ bỏ ưu tiên của các thế chấp được xác định trên các đại lý thứ tự đăng ký thế chấp khớp ứng trong Sổ đăng ký tàu biển nước nhà Việt Nam.

5. Việc thế chấp vay vốn tàu biển thuộc về của nhị chủ sở hữu trở lên thì phải được sự chấp nhận của toàn bộ các chủ mua đó, trừ trường hợp gồm thoả thuận khác.

6. Trường vừa lòng tàu biển bị tổn thất toàn thể thì việc thế chấp chấm dứt; người nhận thế chấp vay vốn được hưởng trọn quyền ưu tiên so với khoản tiền bồi hoàn mà tín đồ bảo hiểm trả cho câu hỏi bồi thường xuyên tổn thất toàn thể của tàu biển.

7. Người nhận thế chấp vay vốn chỉ giữ phiên bản sao Giấy chứng nhận đăng cam kết tàu đại dương của tàu biển thế chấp.

Điều 35. Đăng ký thế chấp ngân hàng tàu biển khơi Việt Nam

1. Đăng ký thế chấp ngân hàng tàu biển nước ta có những nội dung cơ bạn dạng sau đây:

a) Tên, điểm đặt trụ sở của tín đồ nhận thế chấp vay vốn và nhà tàu;

b) Tên cùng quốc tịch của tàu biển được đà chấp;

c) Số chi phí được bảo đảm an toàn bằng thay chấp, lãi suất và thời hạn nên trả nợ.

2. Việc thế chấp ngân hàng t് biển gồm hiệu lực sau khi được ghi trong Sổ đk tàu biển quốc gia Việt Nam.

3. Thông tin về việc đk thế chấp tàu biển việt nam được cấp cho tất cả những người có yêu cầu.

4. Người đăng ký thế chấp tàu biển cả và người khai thác thông tin về thế chấp vay vốn tàu biển yêu cầu nộp lệ phí.

MỤC 7

QUYỀN CẦM GIỮ HÀNG HẢI

Điều 36. Quyền nắm giữ hàng hải

1. Quyền thế giữ hàng hải là quyền của người có khiếu nại mặt hàng hải dụng cụ tại Điều 37 của bộ luật này được ưu tiên trong vấn đề đòi bồi thường đối với chủ tàu, người mướn tàu, người khai thác tàu mà tàu biển này đã làm gây ra khiếu nại hàng hải.

Khiếu nại sản phẩm hải là bài toán một bên yêu cầu mặt kia triển khai nghĩa vụ vạc sinh liên quan đến hoạt động hàng hải.

2. Những khiếu nại sản phẩm hải có tác dụng phát sinh quyền thay giữ mặt hàng hải lý lẽ tại Điều 37 của cục luật này còn có thứ trường đoản cú ưu tiên cao hơn các khiếu nại hàng hải được bảo đảm bằng thế chấp vay vốn tàu biển cả và những giao dịch bảo vệ khác.

3. Quyền nắm giữ hàng hải được triển khai thông qua Toà án có thẩm quyền bằng ra quyết định bắt giữ tàu biển mà tàu hải dương đó liên quan đến năng khiếu nại hàng hải làm cho phát sinh quyền thay giữ mặt hàng hải.

4. Người có khiếu nại sản phẩm hải tất cả quyền ráng giữ mặt hàng hải đối với tàu đại dương để bảo đảm cho các khiếu nại sản phẩm hải chế độ tại Điều 37 của cục luật này, tuy vậy tàu biển đó đã được thế chấp vay vốn hoặc công ty tàu đã tiến hành các giao dịch đảm bảo khác để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ khác trên cơ sở hợp đồng.

5. Quyền cầm giữ sản phẩm hải so với tàu hải dương không bị tác động khi có sự đổi khác chủ tàu, khách thuê mướn tàu, người khai thác tàu, dù người mua tàu biết hay là không biết về việc tàu biển khơi đã tương quan đến khiếu nại hàng hải có tác dụng phát sinh quyền vậy giữ sản phẩm hải.

Điều 37. khiếu nại sản phẩm hải làm cho phát sinh quyền vắt giữ sản phẩm hải

1. Năng khiếu nại sản phẩm hải về chi phí lương, giá cả hồi hương, giá thành đóng góp bảo đảm xã hội và những khoản tiền khác yêu cầu trả đến thuyền trưởng, sĩ quan lại và những thuyền viên khác trong thuyền cỗ của tàu biển.

2. Năng khiếu nại hàng hải về tiền đền bù tính mạng, yêu thương tích cùng tổn sợ hãi khác về mức độ khoẻ nhỏ người liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển.

3. Khiếu nại hàng hải về mức giá trọng tải, phí bảo vệ hàng hải, giá tiền hoa tiêu, phí mong cảng cùng về những loại phí, lệ phí tổn cảng biển cả khác.

4. Khiếu nại sản phẩm hải về tiền công cứu nạn tàu biển.

5. Khiếu nại sản phẩm hải về tổn thất cùng thiệt hại gia tài ngoài phù hợp đồng tương quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển.

Điều 38. lắp thêm tự ưu tiên xử lý các năng khiếu nại sản phẩm hải làm cho phát sinh quyền núm giữ mặt hàng hải

1. Những khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền thế giữ mặt hàng hải được ưu tiên giải quyết theo thiết bị tự các khiếu nại quy định tại Điều 37 của bộ luật này; trường đúng theo khiếu nại sản phẩm hải về tiền công cứu hộ tàu biển cả phát ra đời sau thời điểm các khiếu nại hàng hải có tác dụng phát sinh quyền cố giữ mặt hàng hải khác thì xếp ưu tiên cao hơn các khiếu nại hàng hải đó.

2. Các khiếu nại mặt hàng hải làm phát sinh quyền vắt giữ sản phẩm hải trong và một khoản điều khoản tại Điều 37 của cục luật này được xếp ngang nhau; trường hợp khoản tiền phân loại không đủ để thanh toán giao dịch giá trị của mỗi khiếu nại hàng hải thì được giải quyết và xử lý theo phần trăm giá trị giữa những khiếu nại mặt hàng hải đó.

3. Những khiếu năn nỉ hàng đai gia hải phát sinh từ và một sự khiếu nại được xem là phát sinh trong cùng một thời điểm.

4. Các khiếu nại mặt hàng hải có tác dụng phát sinh quyền rứa giữ hàng hải đối với tàu biển liên quan đến chuyến hành trình cuối cùng được ưu tiên giải quyết và xử lý trước các khiếu nại sản phẩm hải có tác dụng phát sinh quyền ráng giữ sản phẩm hải tương quan đến các chuyến đi khác.

5. Những khiếu nề hà hàng đại gia bđs hải phát sinh từ và một hợp đồng lao động tương quan đến nhiều chuyến hành trình được giải quyết và xử lý cùng với các khiếu nại mặt hàng hải liên quan đến chuyến đi cuối cùng.

6. Trong trường đúng theo khiếu nại hàng hải về chi phí công cứu hộ cứu nạn quy định tại khoản 4 Điều 37 của bộ luật này thì năng khiếu nại hàng đại gia bđs hải phát sinh sau được giải quyết trước những khiếu nại hàng hải khác.

Điều 39. Thời hiệu quyền rứa giữ mặt hàng hải

1. Thời hiệu quyền thế giữ sản phẩm hải là một trong những năm, tính từ lúc thời điểm tạo nên quyền gắng giữ mặt hàng hải.

2. Thời điểm phát sinh quyền ráng giữ sản phẩm hải hình thức tại khoản 1 Điều này được tính như sau:

a) tự ngày xong xuôi hoạt cồn cứu hộ, vào trường hòa hợp để giải quyết và xử lý tiền công cứu hộ;

b) từ ngày phát sinh tổn thất, vào trường vừa lòng để giải quyết các tổn thất cùng thiệt hại gây nên do hoạt động của tàu biển;

c) từ thời điểm ngày phải thanh toán, vào trường vừa lòng để giải quyết các năng khiếu nại hàng hải khác.

3. Quyền núm giữ mặt hàng hải chấm dứt kể trường đoản cú khi nhà tàu, người mướn tàu hoặc người khai thác tàu đã thanh toán những khoản nợ phát sinh từ những khiếu nại sản phẩm hải liên quan; nếu như tiền thanh toán giao dịch vẫn vày thuyền trưởng hoặc tín đồ được uỷ quyền đại diện thay mặt chủ tàu, người mướn tàu hoặc người khai thác tàu giữ để thanh toán các khoản nợ tương quan đến các khiếu nại sản phẩm hải kia thì quyền vắt giữ sản phẩm hải vẫn còn đó hiệu lực.

4. Trong trường hòa hợp Toà án không thể tiến hành việc bắt duy trì tàu hải dương trong phạm vi nội thuỷ, lãnh hải nước ta để bảo vệ quyền lợi của tín đồ khiếu nại sản phẩm hải hay trú hoặc tất cả trụ sở thiết yếu tại nước ta thì thời hiệu luật tại khoản 1 Điều này xong sau cha mươi ngày, kể từ ngày tàu đến cảng biển nước ta đầu tiên, nhưng không thật hai năm, tính từ lúc ngày tạo ra quyền nắm giữ hàng hải.

MỤC 8

BẮT GIỮ TÀU BIỂN

Điều 40. Bắt giữ tàu biển

1. Bắt giữ tàu đại dương là câu hỏi không chất nhận được tàu biển dịch chuyển hoặc hạn chế dịch chuyển tàu biển bằng đưa ra quyết định của Toà án để bảo đảm an toàn giải quyết khiếu nại mặt hàng hải chính sách tại Điều 41 của cục luật này, cơ mà không bao hàm việc bắt giữ lại tàu đại dương để thi hành bạn dạng án, đưa ra quyết định của Toà án hoặc quyết định cưỡng chế khác của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền.

2. Giấy tờ thủ tục bắt giữ lại tàu biển thực hiện theo mức sử dụng của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 41. năng khiếu nại hàng hải làm cho phát sinh quyền bắt giữ tàu biển

Khiếu nại hàng hải làm cho phát sinh quyền bắt duy trì tàu đại dương là năng khiếu nại trong số trường phù hợp sau đây:

1. Những trường hợp vẻ ngoài tại Điều 37 của cục luật này;

2. Thiệt sợ hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại bởi vì tàu biển gây ra cho môi trường, bờ biển cả hoặc các tiện ích liên quan; những biện pháp được vận dụng để phòng ngừa, giảm bớt hoặc vứt bỏ thiệt sợ này; tiền đền bù cho thiệt sợ hãi đó; ngân sách cho những biện pháp hợp lý thực tế vẫn được vận dụng hoặc đang được vận dụng để khôi phục lại môi trường; tổn thất đã xẩy ra hoặc rất có thể xảy ra đối với bên lắp thêm ba liên quan đến thiệt sợ đó; thiệt hại, túi tiền hoặc tổn thất tựa như quy định trên khoản này;

3. Chi phí liên quan đến việc nâng, di chuyển, trục vớt, phá huỷ hoặc có tác dụng vô sợ xác tàu biển khơi bị chìm đắm, mắc cạn hoặc bị từ bỏ bỏ, vào đó bao gồm bất kỳ đồ dùng vật đang có hoặc đã có trên tàu đại dương và các chi tiêu hoặc tầm giá tổn liên quan đến việc bảo quản tàu biển đã bị từ quăng quật và ngân sách chi tiêu cho thuyền viên của tàu biển;

4. Thoả thuận tương quan đến việc áp dụng hoặc mướn tàu biển, tuy vậy được quy định trong thích hợp đồng thuê tàu hay bằng hiệ tượng khác;

5. Thoả thuận liên quan đến vận chuyển hàng hoá hoặc du khách trên tàu biển, tuy nhiên có vẻ ngoài trong hợp đồng thuê tàu hoặc bằng bề ngoài khác;

6. Tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến sản phẩm hoá, bao hàm cả hành lý được chuyển vận trên tàu biển;

7. Tổn thất chung;

8. Lai dắt tàu biển;

9. Sử dụng hoa tiêu hàng hải;

10. Hàng hoá, đồ liệu, thực phẩm, nhiên liệu, sản phẩm (kể cả công-te-nơ) được cung ứng hoặc dịch vụ cung cấp cho mục tiêu hoạt động, quản lí lý, bảo vệ và bảo trì tàu biển;

11. Đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa thay thế hoặc trang bị đến tàu biển;

12. Khoản tiền thanh toán giao dịch được thực hiện thay mặt đại diện chủ tàu;

13. Phí bảo đảm do chủ tàu, hoặc tín đồ nhân danh nhà tàu hoặc người mướn tàu nai lưng trả;

14. Khoản hoa hồng, chi phí môi giới hoặc chi tiêu đại lý liên quan đến tàu biển cả mà nhà tàu, khách mướn tàu è cổ hoặc bạn được uỷ quyền đề xuất trả;

15. Tranh chấp về quyền tải tàu biển;

16. Tranh chấp giữa các đồng sở hữu tàu biển về sử dụng tàu biển lớn hoặc khoản thu nhập được từ tàu biển;

17. Thế chấp ngân hàng tàu biển;

18. Tranh chấp gây ra từ phù hợp đồng giao thương mua bán tàu biển.

Điều 42. thực hiện quyền bắt duy trì tàu biển

1. Sau thời điểm nhận được yêu cầu bắt duy trì tàu biển cả của người có khiếu nại mặt hàng hải phương tiện tại Điều 41 của cục luật này, Toà án có thẩm quyền coi xét, quyết định bắt giữ lại tàu biển trong những trường hợp sau đây:

a) nhà tàu là người chịu trách nhiệm đối với khiếu nại mặt hàng hải tại thời khắc phát sinh khiếu nại mặt hàng hải và vẫn chính là chủ tàu tại thời khắc bắt giữ lại tàu biển;

b) khách mướn tàu è cổ là tín đồ chịu trách nhiệm so với khiếu nại sản phẩm hải tại thời khắc phát sinh khiếu nại sản phẩm hải và vẫn là khách mướn tàu è cổ hoặc là chủ tàu tại thời gian bắt giữ tàu biển;

c) năng khiếu nại hàng hải này trên các đại lý của việc thế chấp vay vốn tàu biển cả đó;

d) khiếu nại sản phẩm hải này tương quan đến quyền cài đặt hoặc sở hữu tàu biển khơi đó;

đ) năng khiếu nại sản phẩm hải này được đảm bảo bằng một quyền nuốm giữ sản phẩm hải tương quan đến tàu biển đó.

2. Việc bắt giữ tàu biển cũng được tiến hành so với một hoặc nhiều tàu biển cả khác nằm trong quyền cài của bạn phải chịu đựng trách nhiệm so với khiếu nại mặt hàng hải với tại thời điểm khiếu nại mặt hàng hải kia phát sinh mà tín đồ đó là:

a) Chủ cài của tàu biển tương quan đến câu hỏi phát sinh năng khiếu nại hàng hải;

b) người thuê tàu trần, khách mướn tàu định hạn hoặc người mướn tàu chuyến của tàu biển liên quan đến vấn đề phát sinh năng khiếu nại mặt hàng hải.

3. Phương pháp tại khoản 2 Điều này không áp dụng so với khiếu nại mặt hàng hải tương quan đến quyền tải tàu biển.

Điều 43. bảo vệ tài chính cho yêu cầu bắt giữ lại tàu biển

1. Để tiến hành việc bắt duy trì tàu biển, người yêu cầu bắt duy trì phải bảo vệ tài chủ yếu theo hình thức và giá bán trị vì Toà án quy định tương tự với thiệt hại rất có thể phát sinh do việc yêu cầu bắt duy trì tàu biển.

2. Người yêu cầu bắt giữ lại tàu biển bắt buộc chịu trách nhiệm đối với tổn thất, thiệt hại xẩy ra do kết quả của bài toán yêu cầu bắt giữ lại sai.

Điều 44. Thả tàu biển sau khoản thời gian bị bắt giữ

1. Sau khi chủ tàu, khách thuê mướn tàu hoặc người khai thác tàu đã triển khai những biện pháp bảo vệ thay nạm hoặc đã giao dịch thanh toán đủ số tiền nợ thì tàu biển cả đang bị bắt giữ đề nghị được thả ngay.

2. Vào trường hợp không tồn tại sự thoả thuận giữa các bên về nút độ với hình thức bảo đảm thay thế, Toà án sẽ đưa ra quyết định mức độ với hình thức bảo đảm thay mặc dù vậy không vượt quá quý giá tàu biển bị bắt giữ. Người yêu cầu bắt duy trì tàu biển không tồn tại quyền thực hiện bất cứ hành đụng nào xâm phạm gia sản hoặc quyền lợi và nghĩa vụ khác của chủ tàu, người thuê mướn tàu hoặc người khai thác tàu.

3. Tàu biển rất có thể được thả theo yêu cầu của chính fan đã yêu cầu bắt giữ; trong trường đúng theo này, đều phí tổn tương quan do người yêu cầu bắt giữ tàu biển thanh toán.

CHƯƠNG III

THUYỀN BỘ

Điều 45. Thuyền bộ

Thuyền cỗ là đa số thuyền viên nằm trong định biên của tàu biển, bao gồm thuyền trưởng, các sĩ quan và những chức danh không giống được bố trí làm vấn đề trên tàu biển.

Điều 46. Thuyền viên làm việc trên tàu biển cả

1. Thuyền viên là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh trên tàu biển cả Việt Nam.

2. Thuyền viên làm việc trên tàu biển vn phải gồm đủ những điều kiện sau đây:

a) Là công dân nước ta hoặc công dân nước ngoài được phép thao tác làm việc trên tàu đại dương Việt Nam;

b) có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, giới hạn tuổi lao động, năng lực chuyên môn và chứng chỉ trình độ chuyên môn theo quy định;

c) Được sắp xếp đảm nhận chức danh trên tàu biển;

d) có sổ thuyền viên;

đ) bao gồm hộ chiếu thuyền viên nhằm xuất cảnh hoặc nhập cảnh, nếu như thuyền viên kia được sắp xếp làm việc trên tàu biển vận động tuyến quốc tế.

3. Công dân nước ta có đầy đủ điều kiện rất có thể được thao tác trên tàu hải dương nước ngoài.

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định cụ thể chức danh và trọng trách theo chức vụ của thuyền viên; định biên bình yên tối thiểu; tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; đăng ký thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên cùng sổ thuyền viên; đk để thuyền viên là công dân việt nam được phép làm việc trên tàu biển quốc tế và điều kiện để thuyền viên là công dân nước ngoài thao tác làm việc trên tàu biển Việt Nam.

5. Bộ trưởng Bộ Y tế phối phù hợp với Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải quy định cụ thể về tiêu chuẩn chỉnh sức khoẻ của thuyền viên thao tác trên tàu biển Việt Nam.

Điều 47. nghĩa vụ của thuyền viên

1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển vn có những nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Việt Nam, điều ước quốc tế mà cùng hoà làng mạc hội công ty nghĩa nước ta là member và luật pháp của quốc gia nơi tàu biển việt nam hoạt động;

b) triển khai mẫn cán nhiệm vụ của mình theo chức vụ được giao và chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng về những trách nhiệm đó;

c) triển khai kịp thời, nghiêm chỉnh, đúng mực mệnh lệnh của thuyền trưởng;

d) Phòng đề phòng tai nạn, sự cố so với tàu biển, mặt hàng hoá, người và hành lý trên tàu biển. Khi phát hiện trường hợp nguy hiểm, yêu cầu báo ngay cho thuyền trưởng hoặc sĩ quan tiền trực ca biết, đồng thời tiến hành các biện pháp quan trọng để ngăn ngừa tai nạn, sự nỗ lực phát sinh từ bỏ tình huống nguy nan đó;

đ) quản ngại lý, thực hiện giấy chứng nhận, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ và các tài sản không giống của tàu biển được giao phụ trách;

e) thực hiện nhiệm vụ khác theo cơ chế của pháp luật.

2. Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài có nghĩa vụ tiến hành hợp đồng lao động đã ký với công ty tàu hoặc người tiêu dùng lao rượu cồn nước ngoài.

Điều 48. cơ chế lao hễ và quyền lợi và nghĩa vụ của thuyền viên

1. Cơ chế lao hễ và nghĩa vụ và quyền lợi của thuyền viên thao tác trên tàu biển vn được thực hiện theo nguyên tắc của luật pháp Việt Nam.

2. Ngôi trường hợp chủ tàu hoặc thuyền trưởng yêu cầu thuyền viên yêu cầu rời tàu biển cả thì chủ tàu có nhiệm vụ chu cấp mọi ngân sách chi tiêu sinh hoạt và đi đường quan trọng để thuyền viên về đúng nơi phương tiện trong vừa lòng đồng mướn thuyền viên hoặc về tới cảng đã chào đón thuyền viên vào làm việc, giả dụ trong phù hợp đồng mướn thuyền viên không có thoả thuận khác; trong trường phù hợp thuyền trưởng yêu ước thuyền viên tách tàu biển cả thì thuyền trưởng phải báo cáo chủ tàu.

3. Trường hợp tài sản riêng hòa hợp pháp của thuyền viên bị tổn thất vì tàu hải dương bị tai nạn thương tâm thì công ty tàu nên bồi thường gia sản đó theo giá thị trường tại thời gian và vị trí giải quyết tai nạn. Thuyền viên bao gồm lỗi trực tiếp gây nên tai nạn có tác dụng tổn thất tài sản của chính bản thân mình không bao gồm quyền đòi bồi thường gia tài đó.

4. Chính sách lao rượu cồn và quyền lợi của thuyền viên Việt Nam thao tác trên tàu biển quốc tế và của thuyền viên nước ngoài thao tác làm việc trên tàu biển việt nam được thực hiện theo hòa hợp đồng lao động.

Điều 49. Địa vị pháp lý của thuyền trưởng

1. Thuyền trưởng là người có quyền chỉ huy tối đa ở trên tàu biển, lãnh đạo tàu theo chế độ thủ trưởng. Rất nhiều người xuất hiện trên tàu biển cần chấp hành trách nhiệm của thuyền trưởng.

2. Thuyền trưởng chịu đựng sự chỉ đạo của công ty tàu hoặc khách thuê tàu, người khai quật tàu.

Điều 50. nhiệm vụ của thuyền trưởng

1. Tổ chức triển khai quản lý, khai quật tàu biển khơi theo hình thức của pháp luật.

2. Quan tâm chu đáo nhằm tàu biển có đủ các điều kiện an ninh hàng hải yêu cầu thiết, phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, những quy định về trang thiết bị, vỏ tàu, dự trữ, quality thuyền cỗ và những vấn đề khác có liên quan đến bình yên hàng hải cho tàu đại dương và fan ở bên trên tàu biển trước và trong khi tàu biển đang hành trình.

3. Thân thương thích xứng đáng để mặt hàng hoá được bốc lên tàu biển, bố trí và bảo vệ trên tàu biển, tháo dỡ khỏi tàu một bí quyết hợp lý, tuy nhiên các công việc này đã có giao cho những người có trách nhiệm thực hiện.

4. Chăm lo chu đáo để hàng hoá trên tàu biển không trở nên hư hỏng, mất mát; áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của rất nhiều người có ích ích tương quan đến sản phẩm hoá; phải tận dụng mọi kỹ năng thông báo cho đều người hữu dụng ích tương quan biết về phần lớn sự kiện đặc trưng liên quan mang đến hàng hoá.

5. Áp dụng rất nhiều biện pháp cần thiết để bảo đ