Bản đồ việt nam thời xưa

     

Đây chỉ là phiên bản đồ phục dựng nhằm mục tiêu mô tả một phương pháp gần đúng tuyệt nhất theo gọi biết của cá thể tôi với hy vọng muốn mang đến một cách nhìn mới, giúp mọi tín đồ thêm yêu thương môn lịch sử dân tộc nên rất có thể còn những hạn chế. Xin hoan nghênh hầu hết góp ý nghiêm túc và xin xóa các phản hồi có đặc thù xúc phạm hoặc bao gồm lời lẽ thiếu chuẩn mực theo ý kiến cá nhân.Trân trọng! Nguyễn Trọng Luân

Cùng xem công cuộc mở mang lãnh thổ nước Việt của ông phụ vương ta như thế nào nhé!


*
Nước Văn Lang thời Hùng Vương
*
Nước Âu Lạc thời An Dương Vương
*
Nam Việt xâm lược cùng đô hộ
*
Nhà Hán xâm lược và đô hộ
*
Thời hai Bà Trưng, vn là Quận Giao Chỉ của Trung Hoa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*