Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại ) có đáp án

     

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại chấm dứt sang thừa khứ đơn là dạng bài xích tập thịnh hành khi học tập tiếng anh. Để cố gắng chắc các kết cấu câu chuyển thì hiện tại xong sang vượt khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài ôn lại kiến thức và kỹ năng và xong hết phần bài xích tập chỉ dẫn nhé! Yên trung khu là chuyên học bài đã tổng hợp bài xích tập đổi khác từ hiện tại tại dứt sang vượt khứ 1-1 có đáp án nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại tại xong xuôi và 3 kết cấu quá khứ đối chọi tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại ) có đáp án

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách cần sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi lúc nào (When) với bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập biến hóa từ hiện tại tại xong xuôi sang quá khứ 1-1 có đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ đơn sang hiện tại chấm dứt không làm chuyển đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập thay đổi thì hiện tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ solo sang hiện nay tại dứt không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Truyện Audio Thủy Hử Truyện

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập thay đổi thì hiện nay tại kết thúc sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đó là một số bài bác tập thay đổi từ hiện tại kết thúc sang quá khứ đối chọi có đáp án vì chưng Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Chúng ta đã dứt hết chưa? Hãy tự nghĩ về ra các trường hợp hay chạm chán để cấp tốc nhớ các cấu trúc biến hóa từ hiện nay tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại nhé.