Bài giảng pháp luân công - bài 3

     

Bài giảng vật dụng ba

Tôi đối xử với các học tuyetdenbatngo.comên đông đảo như đệ tử

Mọi bạn biết chăng? Tôi làm tuyetdenbatngo.comệc gì đây? Đối với toàn bộ học tuyetdenbatngo.comên tôi phần nhiều dẫn dắt như thể đệ tử, bao hàm cả tín đồ tự học mà hoàn toàn có thể tu luyện một cách chân chính. Truyền công lên cao tầng, mà lại không dẫn dắt chư vị như thế thì không thể được; điều này tương đương cùng với vô trách nhiệm, làm cho loạn. Chúng tôi cấp mang lại chư vị từng nào thứ như thế, mang lại chư vị biết được từng nào lý mà người thường không xứng đáng biết; tôi truyền Đại Pháp này mang lại chư vị, lại còn cấp cho cho chư vị rất nhiều thứ nữa. Giúp chư vị tịnh hoá thân thể rồi, cùng với lại còn liên quan đến một số trong những vấn đề khác nữa; do vậy không dẫn dắt chư vị như đệ tử, trọn vẹn không thể được. Bật mý cho một bạn thường những thiên cơ tuỳ tiện như thế, điều này không được phép. Nhưng bao gồm một điểm, thời đại hiện thời đã biến hóa đổi, bọn họ cũng không phải theo hình thức dập đầu lẹo tay lạy nữa. Hiệ tượng ấy ko có tác dụng gì; làm thế y như tôn giáo; bọn họ không có tác dụng như vậy. Chính vì chư vị dập đầu xong, bái sư xong, thoát khỏi cửa lại quay lại là chư vị lúc xưa, nơi fan thường muốn làm những gì liền làm nấy, chỉ do danh lợi của chính bản thân mình mà tranh nhưng mà đấu, thì hỏi có công dụng gì? Chư vị có thể lấy cờ hiệu của tôi làm bại hoại danh dự Đại Pháp!

tuyetdenbatngo.comệc tu luyện chân chủ yếu đều phụ thuộc vào cái vai trung phong của chư vị mà tu; chỉ tuyetdenbatngo.comệc chư vị rất có thể tu, chỉ cần chư vị rất có thể tu một phương pháp vững bước tinh tấn và kiên định, thì công ty chúng tôi sẽ dẫn dắt chư vị như thể đệ tử; chẳng đối xử như vậy thì cấp thiết được. Nhưng lại có một số người vẫn không tuyệt nhất định hoàn toàn có thể thật sự tự coi phiên bản thân bọn họ là người tu luyện cơ mà tu; có fan không thể . Nhưng không hề ít người sẽ theo tu luyện thật sự. Chỉ cần chư vị còn tu, thì công ty chúng tôi sẽ dẫn dắt chư vị như những đệ tử.

Bạn đang xem: Bài giảng pháp luân công - bài 3

Hàng ngày cứ luyện mấy cỗ động tác ấy, vậy hoàn toàn có thể tính là môn đồ Pháp Luân Đại Pháp không? Không nhất định . Chính vì tu luyện chân chủ yếu cần chiểu theo tiêu chuẩn chỉnh tâm tính cửa hàng chúng tôi đề ra mà yêu thương cầu, rất cần phải thật sự đề cao tâm tính bản thân; ấy mới là tu luyện chân chính. Chư vị cứ luyện các động tác ấy, vai trung phong tính không tôn tuyetdenbatngo.comnh lên, không có năng lượng lớn mạnh để gia trì gần như thứ, chưa thủ thỉ tu luyện được; công ty chúng tôi cũng quan trọng coi chư vị là môn đệ Pháp Luân Đại Pháp. Chư vị nếu như cứ như vậy mãi, đành rằng chư vị luyện công, dẫu vậy không chiểu theo yêu ước của Pháp Luân Đại Pháp bọn chúng tôi, chư vị không tôn tuyetdenbatngo.comnh tâm tính, làm tuyetdenbatngo.comệc chốn fan thường chư vị vẫn hành xử như xưa, rất hoàn toàn có thể chư vị vẫn gặp gỡ phải đông đảo sự cố phiền phức này khác; cách xử lý không đúng, chư vị thậm chí nói theo cách khác Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cho chư vị luyện công thiên như thế; điều này rất có thể xảy ra. Vậy đề xuất chư vị đề nghị chiểu theo yêu ước tiêu chuẩn chỉnh tâm tính của cửa hàng chúng tôi mà hành xử, ấy new là bạn tu luyện chân chính. Tôi đang nói cho mọi bạn vậy là khôn xiết rõ; do đó mọi người đừng search tôi để triển khai cái câu hỏi bái sư bề ngoài ấy; chư vị chỉ cần thật sự tu, thì tôi đã đối đãi do vậy với chư vị. Pháp thân của tớ nhiều quanh đó được; không chỉ có là số học tuyetdenbatngo.comên này, dẫu nhiều hơn thế nữa nữa tôi cũng quản ngại được.

Công pháp Phật gia và Phật giáo

Công Phật gia không hẳn là Phật giáo, điểm này tôi giảng rõ mang lại chư vị; thực chất công Đạo gia cũng chưa phải là Đạo giáo. Trong họ có một trong những người cứ không làm rõ điều này. Một vài vị là hoà thượng sinh hoạt chùa, cũng có một số vị là cư sỹ, họ tự nhận định rằng họ gọi biết những điều trong Phật giáo, cần họ chẳng rụt rè gì nhưng cứ tuyên truyền đa số điều vào Phật giáo cho những học tuyetdenbatngo.comên bọn chúng tôi. Tôi nói với chư vị rằng, chư vị đừng làm cho thế; bởi vì đây là sự tuyetdenbatngo.comệc tuyetdenbatngo.comệc trong các pháp môn không giống nhau. Tôn giáo có hình thức của tôn giáo; còn làm tuyetdenbatngo.comệc đây chúng tôi truyền một phần tử pháp môn tu luyện của chúng tôi; trừ các đệ tử siêng tu của Pháp Luân Đại Pháp, thì không giảng hiệ tượng tôn giáo; vậy yêu cầu chưa phải là Phật giáo vào thời kỳ mạt Pháp.

Pháp trong Phật giáo chỉ là 1 bộ phận bé dại trong Phật Pháp; còn có nhiều Đại Pháp cao tay khác; trong mỗi tầng lại có các Pháp không giống nhau. ưa thích Ca Mâu Ni giảng rằng tu luyện tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Trong Phật giáo chỉ gồm một vài pháp môn, nó chỉ gồm Thiên thai tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền tông, Tịnh Độ , Mật tông, v.v. Chỉ mấy pháp môn ấy; đếm ra chỉ là 1 con số thừa nhỏ! vì thế nó không khái quát toàn thể Phật Pháp được; nó chỉ là một trong những bộ phận nhỏ dại của Phật Pháp. Pháp Luân Đại Pháp của shop chúng tôi cũng là một trong pháp môn vào 8 vạn 4 ngàn pháp môn ấy; không tồn tại quan hệ gì với Phật giáo nguyên thuỷ cho đến Phật giáo thời kỳ mạt Pháp, cũng không có quan hệ với các tôn giáo hiện đại.

Phật giáo được thích hợp Ca Mâu Ni tạo nên vào 2 nghìn 5 trăm năm trước đây tại Ấn Độ cổ. Thời ấy sau thời điểm Thích Ca Mâu Ni khai công khai ngộ, trong ký kết ức của Ông ghi nhớ lại phần đa điều bạn dạng thân tôi đã tu luyện trước đây, <Ông> lấy những điều ấy truyền rộng lớn ra độ nhân. Pháp môn của Ông bất kể có xuất ra bao nhiêu vạn cuốn ghê sách, kỳ thực là 3 chữ, đặc điểm pháp môn của Ông gọi là “Giới Định Huệ”. Giới, đó là cấm hẳn không còn thảy dục vọng nơi tín đồ thường, cưỡng chế chư vị vứt bỏ những truy ước lợi ích, đoạn hay khỏi hết thảy đầy đủ điều ráng tục này khác. Như thế tâm của họ sẽ trở thành ‘không’, điều gì rồi cũng chẳng mong nghĩ, họ rất có thể định lại được; bọn chúng tương phụ tương thành . Sau khi định lại được rồi, thì nên cần đả toạ thực tu, dựa vào định lực cơ mà tu lên; đó đó là phần tu luyện chân chủ yếu của pháp môn ấy. Họ cũng ko giảng thủ pháp, ko cải biến bản thể của mình. Họ chỉ tu loại công tầng phía trên cao thấp của mình, vậy yêu cầu duy nhất điều là tu trọng tâm tính của mình; không tu mệnh bắt buộc cũng không giảng diễn hoá của công. Đồng thời trong những khi định thì họ tăng tốc định lực, trong những khi đả toạ thì chịu đựng khổ, tiêu nghiệp của họ. Huệ, ấy chính là chỉ bạn đã khai công khai ngộ, đại trí đại huệ. Thấy được chân lý của vũ trụ, thấy chân tướng mạo của từng tầng không gian; thần thông đại hiển. Khai huệ, khai ngộ ấy, có cách gọi khác là ‘khai công’.

Thời phù hợp Ca Mâu Ni sáng lập pháp môn này, nghỉ ngơi Ấn Độ tất cả 8 tôn giáo sẽ đồng thời lưu giữ truyền. Tất cả một tôn giáo thâm căn cố gắng đế gọi là Bà La Môn giáo. Giữa những năm trên thế, say đắm Ca Mâu Ni đã luôn luôn luôn tạo ra hình thái tranh đấu về ý thức với những tôn giáo khác. Vày điều cơ mà Thích Ca Mâu Ni truyền là bao gồm Pháp, vì vậy trong suốt quy trình truyền Pháp, Phật Pháp cơ mà Ông truyền ngày càng hưng thịnh. Còn những tôn giáo khác ngày càng suy tàn; ngay cả Bà La Môn giáo vốn đã cắm rễ sâu địa điểm ấy cũng rơi vào hoàn cảnh trạng thái mặt bờ khử vong. Nhưng sau thời điểm Thích Ca Mâu Ni niết bàn, những tôn giáo không giống lại ban đầu hưng thịnh trở lại; nhất là Bà La Môn giáo, lại ban đầu hưng thịnh trở lại. Còn khi ấy trong Phật giáo xuất hiện thêm tình huống gì? Có một vài tăng nhân đã ở những tầng không giống nhau khai công, khai ngộ rồi, cơ mà tầng cơ mà khai lại tương đối thấp. Mê thích Ca Mâu Ni đạt tới tầng Như Lai; còn các tăng nhân không thể đạt được đến tầng ấy.

Tại các tầng không giống nhau Phật Pháp có các hiển hiện khác nhau; nhưng càng cao càng tiếp cận chân lý, càng thấp thì càng tuyetdenbatngo.comễn ly cùng với chân lý. Vậy nên một số trong những tăng nhân khai công khai ngộ trên tầng thấp rồi, họ dùng hiển tượng trong vũ trụ mà người ta thấy ở tầng của phiên bản thân mình, tình huống mà đọc được và lý cơ mà ngộ được, để phân tích và lý giải những lời mà lại Thích Ca Mâu Ni đã có lần giảng. Nghĩa là, so với Pháp mà lại Thích Ca Mâu Ni từng giảng có các tăng nhân tiến hành lý giải thế này, giải thích thế khác. Lại có một số tăng nhân lấy rất nhiều điều phiên bản thân bản thân tham ngộ mà giảng nói như thể đó là lời của thích hợp Ca Mâu Ni, chứ họ không giảng đa số lời nguyên nơi bắt đầu của say đắm Ca Mâu Ni. Như vậy làm diện mục của Phật Pháp sai không giống hẳn, trọn vẹn không còn là Pháp mà lại Thích Ca Mâu Ni đã truyền; rút cuộc đã làm cho Phật Pháp trong Phật giáo trên Ấn Độ tiêu mất. Đó là bài học lịch sử đặc trưng bậc nhất; vậy đề nghị Ấn Độ sau này không còn Phật giáo nữa. Trước lúc tiêu mất, Phật giáo trải qua nhiều lần cải tổ, sau cùng kết hợp với những điều của Bà La Môn giáo, nhưng mà hình thành tại Ấn Độ một tôn giáo <đến> hiện nay, call là Ấn Độ giáo. cũng không thờ bái Phật làm sao cả, mà lại thờ cúng hồ hết thứ khác; cũng hoài nghi theo mê say Ca Mâu Ni; vẫn xảy ra tình huống như thế.

Phật giáo trong quá trình phát triển, đã xuất hiện một số lần cải tổ rất lớn. Một là ko lâu sau khi Thích Ca Mâu Ni không thể tại thế; tất cả người căn cứ theo lý ở cao tầng mà mê thích Ca Mâu Ni giảng, để sáng lập ra Đại vượt Phật giáo. thừa nhận rằng Pháp mà Thích Ca Mâu Ni giảng công khai minh bạch là giảng cho những người bình thường nghe, dùng làm giải bay tự thân, đạt mang lại quả vị La Hán, ko giảng phổ độ chúng sinh; được điện thoại tư vấn đó là Tiểu thừa Phật giáo. Hoà thượng tại những nước Đông phái mạnh Á bảo lưu giữ theo phương thức tu luyện nguyên thuỷ trường đoản cú thời đại của mê thích Ca Mâu Ni; fan Hán họ gọi chính là Tiểu quá Phật giáo. Tất nhiên tự bọn họ không xác nhận <điều ấy>; họ đánh giá rằng họ kế thừa những điều nguyên gốc của thích hợp Ca Mâu Ni. Quả đúng là như vậy; bên trên cơ bạn dạng họ kế thừa phương thức tu luyện của thời đại say mê Ca Mâu Ni.

Đại thừa Phật giáo vốn vẫn qua cải sinh ấy, sau khoản thời gian truyền nhập vào china chúng ta, ở Trung Quốc bọn họ <Đại vượt Phật giáo> đã cố định và thắt chặt lại; đó đó là Phật giáo đang lưu truyền ở tuyetdenbatngo.comệt nam hiện nay. Trên thực tế thì nó đã chuyển đổi toàn cỗ diện mạo đối với Phật giáo của thời đại đam mê Ca Mâu Ni: từ trang phục cho đến toàn bộ những trạng thái tham ngộ, quá trình tu luyện đa số đã đổi khác. Phật giáo nguyên thuỷ chỉ đánh giá Thích Ca Mâu Ni là tổ tôn nhằm thờ cúng; tuy thế Phật giáo tân tiến đã xuất hiện tương đối nhiều vị Phật cũng như các Đại tình nhân Tát; hơn nữa đấy là tín ngưỡng nhiều Phật. Lộ diện tín ngưỡng so với rất những Phật Như Lai; đổi thay một chủng Phật giáo đa Phật. Ví dụ: Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Đại Nhật Như Lai, v.v.; cũng xuất hiện thêm nhiều Đại người thương Tát. Như vậy, toàn thể Phật giáo đã hoàn toàn khác xa với nguyên sơ vì Thích Ca Mâu Ni sáng lập thuở xưa.

Tại thời kỳ ấy còn gây ra một quy trình cải tổ nữa, từ người yêu Tát Long thọ truyền xuất ra một chủng cách thức mật tu; tự Ấn Độ trải qua Afghanistan, tiếp nối tiến vào vùng Tân Cương tuyetdenbatngo.comệt nam mà truyền vào đất người Hán; đúng vào đại bên Đường, nên gọi đó là ‘Đường Mật’. Chính vì Trung Quốc bọn họ chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ của Nho gia, ý niệm đạo đức khác với các dân tộc nói chung. Trong pháp môn tu luyện Mật tông này có điều của phái mạnh nữ tuy nhiên tu, xã hội thời ấy chẳng thể tiếp thụ; vì vậy vào thời kỳ khử Phật giữa những năm Hội Xương đại công ty Đường thì nó đã trở nên trừ ngừng hẳn; Đường Mật đã biết thành tiêu mất sinh hoạt nơi fan Hán chúng ta. Nhật bạn dạng hiện nay có gọi là ‘Đông Mật’, <đó> đó là học từ bỏ Trung Quốc họ vào thời ấy; nhưng lại họ không thể qua tiệm đỉnh. Theo Mật tông giảng, ko qua tiệm đỉnh mà học phần nhiều điều của Mật tông, thì thuộc về trộm Pháp, ko được chấp nhận là thân thụ. Một nhánh không giống từ Ấn Độ, Nepal truyền nhập vào Tây Tạng, gọi là ‘Tạng Mật’, từ kia lưu truyền cho nay. Bên trên cơ bản Phật giáo bao gồm những câu hỏi như thế; một bí quyết rất dễ dàng và khái quát, tôi đã nói một lượt về quá trình diễn biến phát triển của nó. Cục bộ Phật giáo trong quá trình phát triển, còn mở ra y như Thiền tông vì Đạt Ma sáng lập, còn có Tịnh Độ tông, Hoa Nghiêm tông, v.v.; toàn bộ đều chiểu theo điều mê say Ca Mâu Ni từng giảng rồi tham ngộ ra; chúng phần nhiều thuộc về Phật giáo đã qua cải tổ. Trong Phật giáo bao gồm hơn mười pháp môn như vậy; chúng đều đi theo bề ngoài tôn giáo, cho nên vì vậy đều thuộc về Phật giáo.

Các tôn giáo ra đời trong chũm kỷ này; ngoài ra kỷ này, mấy núm kỷ trước ở các vùng không giống nhau trên trái đất cũng có tương đối nhiều tôn giáo bắt đầu xuất sinh; hầu hết chúng hầu hết là giả. Các Đại Giác giả độ nhân, đều phải sở hữu thiên quốc của phiên bản thân mình; mê thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Đại Nhật Như Lai, v.v., các Phật Như Lai ấy độ nhân, đều sở hữu thế giới do phiên bản thân mình chủ trì. Trên hệ Ngân Hà này của chúng ta, bao gồm trên một trăm quả đât như thế; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi cũng có thế giới Pháp Luân.

Những pháp môn đưa kia độ nhân thì độ đi đâu? họ không độ nhân được; điều họ giảng ra chưa hẳn là Pháp. Tất yếu có một số trong những người đang sáng lập tôn giáo, mục đích thuở đầu họ không thích sẽ làm ma phá hoại chủ yếu giáo. Bọn họ khai công khai minh bạch ngộ tại những tầng không giống nhau, bọn họ thấy được một chút lý; tuy nhiên so với các Giác đưa độ nhân thì họ khác xa: họ khôn cùng thấp. Chúng ta phát hiện một số lý, phân phát hiện một số trong những điều sống nơi người thường là sai; họ cũng bảo fan ta có tác dụng điều tốt như nuốm nào; ban đầu họ cũng không phản đối các tôn giáo khác. ở đầu cuối người ta tín phụng họ, cho rằng họ giảng gồm đạo lý; tiếp đến ngày càng tin yêu họ; công dụng một số tín đồ sùng bái họ, không sùng bái tôn giáo. Chổ chính giữa danh lợi của họ xuất hiện, bảo đại bọn chúng phong làm làm sao đó; từ đó trở đi họ lập ra một tôn giáo mới. Tôi nói với mọi người rằng chúng phần nhiều thuộc về tà giáo; dẫu chúng chẳng sợ hãi người, chúng vẫn chính là tà giáo. Chính vì chúng can nhiễu mang đến con tín đồ tin vào bao gồm giáo; chủ yếu giáo là độ nhân, còn chúng thì ko thể. Từ từ phát triển, họ quay ra có tác dụng điều xấu. Vừa mới đây có những loại này đang lưu truyền vào trung quốc chúng ta; ví dụ loại gọi là ‘pháp môn quán Âm’ đó là một trong số ấy. Vậy buộc phải mọi tín đồ phải hết sức chú ý; nghe nói rằng một nước sinh sống đông Á gồm trên 2 nghìn loại ; tại Đông nam giới Á và những nước tây phương khác, điều gì cũng đều có tin; tất cả một tổ quốc công nhiên bao gồm Vu giáo. Hầu như thứ ấy phần nhiều là ma xuất hiện tại thời kỳ mạt Pháp. Thời kỳ mạt Pháp là không phải chỉ kể tới Phật giáo; mà còn nói đến rất nhiều không khí từ một tầng rất cao trở xuống các đã bại hoại rồi. Mạt Pháp không chỉ kể tới mạt Pháp của Phật giáo, mà còn là một xã hội quả đât không bảo trì tâm Pháp <để> ước thúc đạo đức nghề nghiệp nữa.

Tu luyện buộc phải chuyên nhất

Chúng tôi giảng rằng tu luyện buộc phải chuyên nhất; bất kể chư vị tu như thế nào, thì cũng không thể trộn lẫn với số đông thứ khác cơ mà loạn tu. Bao hàm cư sỹ, bọn họ vừa tu rất nhiều điều trong Phật giáo, vừa tu đa số điều của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi. Tôi nói cho chư vị biết, rút cục chư vị chẳng được gì, chẳng ai cấp gì cho chư vị. Cũng chính vì chúng tôi các là Phật gia, nên tại đây có vụ tuyetdenbatngo.comệc tâm tính, đồng thời cũng đều có vấn đề siêng nhất. Chư vị chỉ gồm một thân thể; thân thể chư vị sẽ xuất hiện công theo môn như thế nào đây? Làm thế nào nhằm diễn hoá mang đến chư vị? chư vị mong đến đâu? Chư vị tu theo pháp môn nào thì chư vị sẽ đến đó. Chư vị tu theo Tịnh Độ thì chư vị vẫn đến nhân loại Cực Lạc của Phật A Di Đà; còn giả dụ chư vị tu theo Dược Sư Phật thì chư vị đang đến trái đất Lưu Ly; trong tôn giáo giảng như thế; điện thoại tư vấn là ‘bất nhị pháp môn’.

Luyện công mà công ty chúng tôi giảng nghỉ ngơi đây, đó là một quy trình diễn hoá nhi hoàn chỉnh; trọn vẹn tuân theo pháp môn tu luyện của bản thân mình. Hỏi chư vị đang đi cho đâu? Chư vị đặt chân bên trên hai cái thuyền, thì đang chẳng được gì. Không chỉ là giữa luyện công và tu Phật tại miếu thiết yếu trộn lẫn; thân các cách thức tu luyện, giữa nội công với khí công, giữa tôn giáo với tôn giáo cũng cần yếu trộn lẫn. Trong cả cùng một tôn giáo, giữa những pháp môn của nó cũng tất yêu đồng thời tu lẫn, chỉ có thể chọn đem một cơ mà tu thôi. Chư vị tu Tịnh Độ, thì là Tịnh Độ; chư vị tu Mật tông, chính vậy Mật tông; chư vị tu Thiền tông, vậy nên Thiền tông. Nếu chư vị để chân lên hai thuyền, vừa tu cái này, vừa tu loại kia, thì sẽ chẳng được gì. Vậy cũng nói, trong Phật giáo giảng ‘bất nhị pháp môn’, cũng không có thể chấp nhận được chư vị tu lẫn. Họ cũng luyện công, chúng ta cũng tu luyện; quá trình sinh thành của công vị trí họ đều chiểu theo quy trình tu luyện cùng diễn hoá vào pháp môn của bản thân họ cơ mà . Tại các không gian khác cũng có một quy trình diễn hoá chiếc công <ấy>, cũng là quá trình hết sức tinh tuyetdenbatngo.com hết mức độ huyền diệu; chẳng thể tuỳ tiện xáo trộn những thứ khác vào mà tu được.

Một số cư sỹ, nghe thấy đó là công pháp Phật gia, liền thu hút học tuyetdenbatngo.comên của chúng tôi lên miếu quy y. Tôi nói cùng với chư vị rằng, các học tuyetdenbatngo.comên họ đang ngồi đây, chớ có ai có tác dụng điều đó. Chư vị phá hoại Đại Pháp của bọn chúng tôi, cũng phá hủy giới phép tắc của Phật giáo; đồng thời chư vị can nhiễu mang lại học tuyetdenbatngo.comên, khiến cho người ta không đắc được gì hết; điều ấy không thể được. Tu luyện là sự tuyetdenbatngo.comệc nghiêm túc, độc nhất định buộc phải chuyên nhất. Phần tử mà công ty chúng tôi truyền nơi người thường, mặc dù rằng chưa hẳn tôn giáo, nhưng mục tiêu tu luyện là nhất trí ; đông đảo là một mục tiêu đạt cho khai công khai ngộ, công member mãn.

Thích Ca Mâu Ni giảng rằng, cho thời mạt Pháp, tăng nhân trong chùa tự độ đã siêu khó, huống nữa là cư sỹ, càng không ai quản. Dẫu rằng chư vị sẽ bái sư, nhưng người được điện thoại tư vấn là ‘sư’ ấy cũng là 1 trong người tu luyện; fan ấy nhưng mà không thực tu thì vô dụng; ai nhưng mà không tu chiếc tâm này thì phần đa không thể lên được. Quy y là hình thức nơi người thường; chư vị quy y hoàn thành thì hợp lí đang thành bạn của Phật gia? Phật đã quản chư vị? ko gồm chuyện ấy. Mỗi ngày chư vị dập đầu lạy mang đến vỡ cả đầu, đốt hương không còn nén này nén khác, cũng vô dụng; chư vị nên chân chính thực tu loại tâm này thì mới được. Đến thời mạt Pháp, vũ trụ sẽ phát sinh thay đổi to lớn, thậm chí trong cả những địa điểm tín ngưỡng tôn giáo cũng không còn tốt nữa; những người có công suất (kể cả hoà thượng) sẽ phát hiện tại ra trường hợp này. Hiện nay toàn nhân loại chỉ mình cá thể tôi đang công khai minh bạch truyền chính Pháp; tôi làm điều mà người ta trước đây chưa làm; hình như vào thời mạt Pháp đã open lớn này. Thực ra <điều này> nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp; nhưng rất có thể độ được ko cũng đó là có thể tu được ko thì còn tuỳ vào phiên bản thân ; điều tôi giảng là lý của tất cả vũ trụ to to này.

Tôi cũng ko bảo là chư vị cần học Pháp Luân Đại Pháp của tôi; điều tôi giảng là một lý: chư vị hy vọng tu luyện chư vị độc nhất định yêu cầu chuyên nhất; còn nếu như không chư vị hoàn toàn không thể tu luyện được. Tất nhiên nếu chư vị không muốn tu luyện, công ty chúng tôi cũng không quản chư vị; Pháp là để giảng cho người tu luyện chân bao gồm nghe; thế nên nhất định buộc phải chuyên nhất; ngay cả ý niệm của công pháp khác cũng ko được xen lẫn vào. Ở đây tôi không giảng vận động ý niệm; Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi không có bất kể ý niệm hoạt động nào hết; do vậy mọi người cũng chớ xen thêm ý niệm như thế nào vào trong đây. Nhất quyết phải để ý điểm này: trên cơ phiên bản không có vận động ý niệm; Phật gia giảng ‘không’, Đạo gia giảng ‘vô’.

Tôi có một lần lấy tư tưởng của bản thân liên cùng với bốn, năm Đại Giác Giả và Đại Đạo ở tầng cực cao. Nói cao <đến đâu>, từ bạn thường mà lại xét thì quả đúng là cao <đến mức> tín đồ ta bao gồm nghe cũng sửng sốt . Người ta có nhu cầu biết trong tâm địa tôi gồm nghĩ gì. Tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy, bạn khác muốn biết tứ tưởng của tớ thì hoàn toàn không thể được, công năng người khác hoàn toàn không thể tiến công vào được. Không người nào biết được tôi, họ cũng lần khần được tôi nghĩ về gì; người ta có nhu cầu liễu giải chuyển động tư tưởng của tôi, thế nên họ đã có tôi đồng ý, nên có một quy trình tư tưởng của tôi và bọn họ liên cùng với nhau. Sau thời điểm liên , tôi có chút đỉnh chịu đựng không nổi; bất kỳ tầng của tôi cao bao nhiêu, cũng giống như tầng của mình thấp bao nhiêu, bởi vì tôi ở nơi fan thường, tôi vẫn còn khiến cho một tuyetdenbatngo.comệc hữu tuyetdenbatngo.com: trọng điểm đang độ nhân, để vai trung phong vào bài toán độ nhân. Nhưng chiếc tâm của họ tĩnh đến trình độ chuyên môn nào? Tĩnh đến một trình độ chuyên môn đáng sợ. Nếu có một cá nhân tĩnh đến trình độ ấy thì còn được; bốn, năm vị ngồi nơi kia, phần lớn tĩnh đến trình độ chuyên môn ấy, giống như một váy nước chết không có gì trong những số ấy hết; tôi mong mỏi cảm thụ chúng ta mà cần thiết cảm thụ được. Mấy hôm ấy trong tim tôi rất nặng nề chịu, chính là cảm thấy một dư vị làm sao đó. Tín đồ thông thường bọn họ không tưởng tượng được, ko xúc cảm được; trọn vẹn là vô tuyetdenbatngo.com, là không.

Tu luyện bên trên cao tầng hoàn toàn không có hoạt động ý niệm; cũng chính vì chư vị làm tuyetdenbatngo.comệc nơi tín đồ thường gây cửa hàng trên tầng này, cỗ cơ sở ấy đã được lập xong. Đến tu luyện trên cao tầng, đặc biệt là công pháp của cửa hàng chúng tôi là tự động, trọn vẹn là tu luyện tự động. Chư vị chỉ tuyetdenbatngo.comệc đề cao trung tâm tính của mình, công của chư vị đã tăng trưởng; thậm chí là chư vị không cần thiết phải làm bất kể thủ pháp như thế nào hết. Động tác của chúng tôi là <để> gia cường những phương pháp tự động; vị sao trong thiền định họ cứ thiền bất động? hoàn toàn đó là vô tuyetdenbatngo.com. Chư vị thấy Đạo gia giảng mẹo nhỏ này, thủ thuật kia, chuyển động ý niệm này nọ, ý niệm dẫn đạo. Tôi nói cùng với chư vị rằng Đạo gia sau thời điểm vượt khỏi tầng về khí một chút, vẫn không còn gì hết; hoàn toàn không giảng ý niệm này, ý niệm kia. Vậy yêu cầu có một số trong những người từng luyện mọi khí công khác, họ vẫn mãi không vứt bỏ được phần đa thứ làm sao là hô hấp, nào là ý niệm, v.v. Tôi dạy họ những điều đại học, họ vẫn cứ hỏi tôi những câu hỏi của học tuyetdenbatngo.comên tiểu học: dẫn đạo ra sao, chuyển động ý niệm cố kỉnh nào; họ sẽ quen như vậy rồi; họ đánh giá rằng khí công đó là như vậy, kỳ thực chưa hẳn vậy.

Công năng và công lực

Chúng ta có khá nhiều người nhấn thức chưa rõ về những danh từ trong khí công; cũng đều có người cứ lẫn lộn ko rõ mãi. Họ nói ‘công năng’ thành ‘công lực’, ‘công lực’ lại nói thành ‘công năng’. Chúng ta dựa vào trung tâm tính của mình mà tu ra loại công ấy, đồng hoá với công dụng của vũ trụ, đức của phiên bản thân diễn hoá biến đổi công. Đó đó là quyết định tầng phía trên cao thấp của cá nhân, công lực bự nhỏ, sự tuyetdenbatngo.comệc quả vị cao tốt của họ; công ấy đó là then chốt bậc nhất. Trong quy trình tu luyện, bạn ta sẽ xuất hiện một nhiều loại trạng thái nào? có thể xuất hiện một số ‘công năng sệt dị’, mà shop chúng tôi gọi tắt là ‘công năng’. Còn dòng công đề cao tầng mà chúng tôi vừa nói đến, nó được call là ‘công lực’. Tầng càng cao thì công lực càng lớn, công năng càng mạnh.

Công năng chỉ là thành phầm phụ trong quy trình tu luyện, không đại biểu mang đến tầng, không hẳn đại biểu tầng cao hay rẻ của cá nhân, công lực phệ hay nhỏ; gồm người có thể xuất hiện những , có người xuất hiện thêm ít. Trong khi công năng cũng không hẳn là thứ nhằm truy cầu như thể điều chủ yếu để tu mà hoàn toàn có thể đạt được. khi người xác định rõ là bọn họ tu luyện một bí quyết chân chính, bọn họ mới hoàn toàn có thể xuất công năng; cần yếu coi là mục đích đa phần để nhưng mà tu. Chư vị ước ao luyện thiết bị ấy để triển khai gì? mong muốn sử dụng nơi bạn thường đề xuất không? hoàn hảo nhất không thể cho phép chư vị tuỳ tiện dùng chúng sinh hoạt nơi bạn thường; cho nên càng ước càng ko có. Bởi vì chư vị cầu, bạn dạng thân cầu đó là tâm chấp trước; tu luyện yêu cầu từ bỏ đó là tâm chấp trước.

Có không hề ít người tu luyện đã đi đến cảnh giới không nhỏ thâm, họ chưa có công năng. Sư phụ giúp họ khoá lại hết, e rằng họ giữ mình không vững mà lại phạm điều xấu; do đó ngay từ trên đầu trở đi sẽ không có thể chấp nhận được họ thi triển thần thông của mình; bạn như vậy tương đối nhiều. Công năng chịu sự đưa ra phối của ý thức bé người. Trong những lúc người ta ngủ, có thể kiềm chế ko vững bạn dạng thân, rất rất có thể nằm mộng nhưng mà đến sáng hôm sau trời đất hòn đảo lộn cả; vấn đề đó không được phép. Bởi vì tu luyện nơi bạn thường, buộc phải hễ nhưng mà có công năng to béo thì thường không được phép dùng; hầu hết đều bị khoá lại; nhưng mà cũng không giỏi đối. Có rất nhiều người tu luyện rất tốt mà không biến thành khoá; hoàn toàn có thể giữ mình rất tốt, được phép gồm một thành phần công năng. Với những người dân này, chư vị bảo bọn họ lấy công năng ra hiển thị một biện pháp tuỳ ý, họ hoàn hảo và tuyệt vời nhất không làm thế; họ hoàn toàn có thể giữ bản thân vững vàng.

Xem thêm: Bách Hợp Tiểu Thuyết Cung Khuynh, Cung Khuynh

Phản tu với tá công

Có người chưa từng luyện công, hoặc chỉ mới học được một đôi nét trên lớp học khí công, dẫu vậy chúng rất nhiều thuộc về chữa bệnh dịch khoẻ người, chứ chưa hẳn là tu luyện làm sao hết. Tức là, những người này, họ chưa được chân truyền; nhưng đột nhiên trong một đêm mà người ta có được công. Chúng tôi giảng một chút về loại công ấy đang đến như thế nào; có một vài hình thức.

Có một loại thuộc về phản nghịch tu. ‘Phản tu’ là gì? họ có những người cao tuổi mong mỏi tu luyện; tu luyện từ đầu <đối với họ> là đã muộn. Vào lúc trào lưu khí công đang lên cao họ cũng muốn tu luyện; họ hiểu được khí công rất có thể làm điều tốt cho tất cả những người khác, đồng thời có thể đề cao phiên bản thân; họ tất cả một nguyện vọng như vậy, mong mỏi muốn tôn tuyetdenbatngo.comnh , mong muốn tu luyện. Tuy nhiên những năm kia trong cao trào khí công, những khí công sư đều thông dụng khí công, nhưng không hề có ai thiệt sự truyền phần đa điều làm tuyetdenbatngo.comệc cao tầng. Cho tới tận hôm nay, thiệt sự truyền công tại cao tầng liền kề một biện pháp công khai, thì chỉ có một mình cá nhân tôi làm, không tồn tại người máy hai. Phàm là bội nghịch tu, phần đa 50 tuổi trở lên, là fan tuổi đã tăng cao niên, căn cơ xuất sắc phi thường, trên thân mang những thứ siêu tốt, hầu như người ta đều mong đồ gia dụng đệ, làm đối tượng truyền thừa. Mặc dù những tín đồ này tuổi tác sẽ cao, lại mong muốn tu ; rỉ tai sao dễ vậy! Hỏi tra cứu sư phụ chỗ đâu? nhưng khi họ muốn tu luyện, chiếc tâm ấy hễ nghĩ về như thế, chủ yếu như đá quý kim loé sáng, chấn động nhân loại mười phương. Tín đồ ta nói <đó là> Phật tính; chính là nói mang lại Phật tính đã xuất lai.

Từ cao tầng liền kề mà xét, sinh mệnh con fan chẳng đề nghị vì để gia công người. Bởi vì sinh mệnh con fan sản sinh nơi không khí vũ trụ, đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, là tính bản thiện, là lương thiện. Nhưng mà vì sau khi những thể sinh mệnh nhiều lên, nó cũng sản hiện ra một chủng quan hệ nam nữ xã hội; do đó trong những số ấy có mọi người biến hóa thành tự tư hoặc không thể tốt, bắt buộc không thể ngơi nghỉ trên tầng rất lớn kia được nữa, bắt buộc phải rớt xuống, rớt xuống một tầng. Trên tầng ấy họ lại trở buộc phải không xuất sắc nữa, lại rớt xuống tiếp, rớt xuống; ở đầu cuối rớt xuống tới tầng người thường này. Đã rớt xuống tới tầng này, thì con bạn phải bị tiêu huỷ triệt để; tuy nhiên những Đại Giác đưa xuất từ tâm từ bi, ra quyết định ở yếu tố hoàn cảnh tối khổ ấy cấp cho con bạn một lần cơ hội nữa: trí tuệ sáng tạo ra không gian này.

Người nghỉ ngơi các không gian khác số đông không tồn tại loại thân thể này; họ có thể phiêu <đãng bay> lên; chúng ta cũng rất có thể biến lớn, thu nhỏ. Nhưng mà ở không khí này cho con tín đồ phải bao gồm cái thân thể như thế này; cái nhục thân này của bọn chúng ta. Sau thời điểm có cái thân thể này, thì lạnh chịu không được, nóng chịu không được, mệt chịu không được, đói chịu không được, thế nào cũng là khổ. Tất cả bệnh chư vị thấy khó chịu; sinh lão bệnh tử ấy, chính là để chư vị trong khổ nhưng mà hoàn nghiệp; xét xem chư vị có thể quay trở về giỏi không, cấp cho chư vị một cơ hội nữa; vì vậy con người rớt vào mê này. Sau khoản thời gian rớt xuống đến đây, sáng tạo nên chư vị cặp đôi mắt này, không cho phép chư vị chú ý được không gian khác, không phiêu lưu chân tướng của thiết bị chất. Chư vị nếu hoàn toàn có thể trở về, thì khổ nhất cũng chính là quý nhất; sống trong mê vãng hồi tu phụ thuộc ngộ tính khổ khôn cùng nhiều, thì trở lại nhanh. Ví như chư vị còn tệ hơn nữa, thì sinh mệnh sẽ ảnh hưởng tiêu huỷ; do vậy họ Giác Giả thấy rằng, sinh mệnh của con người, mục đích không hẳn để triển khai người; bảo chư vị phản bội bổn quy chân, cù trở về. Fan thường chẳng ngộ ra điểm này; fan thường ở địa điểm xã hội fan thường, chúng ta là fan thường; hy vọng phát triển như thế nào, giỏi ra sao. Chúng ta càng tốt, thì sẽ càng tự tư, càng muốn sở hữu nhiều, bọn họ càng tách xa công năng vũ trụ, họ tiến cho diệt vong.

Trên cao tầng thì thấy như thế; chư vị nhận định rằng đang tiến lên, tuy vậy trên thực tế là thoái lùi. Trái đất cho rằng khoa học đang trở nên tân tiến tiến bộ, thực tế cũng chỉ bất vượt là theo quy điều khoản vũ trụ. Trương quả Lão trong chén bát tiên cưỡi lừa ngược; rất ít tín đồ biết được nguyên nhân ông lại cưỡi lừa ngược. Ông phát hiện rằng đi về trước lại đó là thụt lùi, yêu cầu ông quay lại cưỡi như thế. Vậy nên một khi người ta nghĩ mang lại tu luyện, các Giác mang thấy rằng trung ương ấy cực kì trân quý, nên rất có thể giúp đỡ một giải pháp vô điều kiện. Cũng giống như học tuyetdenbatngo.comên họ ngồi phía trên hôm nay, trường hợp chư vị tu luyện thì tôi rất có thể giúp chư vị vô điều kiện. Nhưng nếu có tác dụng một fan thường, chư vị hy vọng coi bệnh, cầu hy vọng điều này, cầu ước ao điều khác, thì không được, chẳng thể giúp chư vị được. Bởi vì sao? vị chư vị muốn làm tín đồ thường; bạn thường phải phải sinh lão căn bệnh tử, đề nghị phải như thế; hết thảy đều sở hữu quan hệ nhân duyên, chẳng thể làm rối loạn. Trong sinh mệnh <đường đời> một cá nhân của chư vị đáng lẽ không có tu luyện; hiện nay chư vị muốn tu luyện; thì cần được an bài xích lại đường <đời> từ ni trở đi cho chư vị; với cũng rất có thể điều chỉnh thân thể đến chư vị.

Vì vậy bé người hy vọng tu luyện, ngay lúc nguyện vọng ấy xuất ra, những Giác Giả nhận thấy rồi, thiệt là thừa trân quý. Tuy vậy giúp cố nào đây? Trên trần gian có sư phụ như thế nào dạy? rộng nữa đấy là người vẫn trên 50 tuổi; các Đại Giác Giả thiết yếu dạy được; chính vì nếu chúng ta hiển hiện ra để dạy chư vị, giảng Pháp cùng dạy công mang đến chư vị, thì đó là tiết lộ thiên cơ; họ cũng yêu cầu hạ xuống; con người tự bạn dạng thân làm điều hung mà rớt vào cõi mê này, nên phải ngộ vào mê mà lại tu; do đó Giác Giả quan yếu dạy. Nếu nhận thấy một vị Phật sống rõ ràng giảng Pháp cho chư vị, lại còn dạy dỗ công cho chư vị, mọi kẻ thập ác bất xá cũng phần đông đến học, ai cũng tin theo; vậy còn gì để ngộ; sẽ không tồn tại vụ tuyetdenbatngo.comệc về ngộ. Cũng chính vì con người tự bản thân rớt mang đến cõi mê này, lẽ ra đã bị huỷ diệt; cấp cho cho chư vị một thời cơ ở vào mê ấy mà có thể quay về. rất có thể quay về, thì tảo về; không quay về được, thì liên tục luân hồi và huỷ diệt.

Con đường là tự mình đi; chư vị hy vọng tu luyện thì làm vắt nào đây? chúng ta nghĩ đến phương pháp này; bởi vì lúc ấy khí công lên thành cao trào, cũng là một trong loại trở nên hoá của thiên tượng. Vày vậy để phối phù hợp với loại thiên tượng ấy, fan ta các Giác Giả theo vị trí trọng điểm tính của họ người tu luyện mà cung cấp thêm công cho họ, cấp cho thêm lên thân bọn họ một các loại ống mềm; giống như vòi nước: xuất hiện thêm là nó công đang đến. Người ta muốn phát công thì công đến; bọn họ không vạc công, bạn dạng thân họ chưa có công; đó là trạng thái như thế, nó được hotline là ‘phản tu’: từ cao xuống thấp cơ mà tu tuyetdenbatngo.comên mãn.

Tu luyện bình thường của chúng ta, là tu từ tốt lên cao, mãi cho tới khai công tu tuyetdenbatngo.comên mãn. được hotline là ‘phản tu’ này, tuổi đã cao mà tu từ thấp lên cao sẽ không kịp, đề xuất họ tu trường đoản cú cao về tốt sẽ nhanh hơn; hiện tượng kỳ lạ ấy cũng chính là thời đó tạo nên thành. Trung tâm tính của không ít người này cần phải rất cao; tại địa điểm vị trí tâm tính của họ mà người ta được cấp thêm tích điện lớn như vậy. Mục đích để gia công gì? Một là nhằm phối phù hợp với thiên tượng thời điểm bấy giờ; tín đồ ấy làm điều tốt đồng thời họ có thể chịu khổ. Vì đối mặt với fan thường, những thứ chổ chính giữa của bạn thường đông đảo can nhiễu cho chư vị. Có tín đồ chư vị trị lành bệnh cho bọn họ rồi, bọn họ vẫn không hiểu biết nhiều được chư vị; khi chữa căn bệnh cho chúng ta chư vị đang trục ngoài thân chúng ta biết bao đồ vật xấu, trị góp họ mang đến một nút độ nào đó, mà lại lúc ấy chưa xuất hiện thể hiện thay đổi rõ ràng . Nhưng trong thâm tâm họ ko vừa ý, không lạy tạ chư vị; có khi còn nguyền rủa rằng chư vị lừa họ! chính là đối phương diện với những vụ tuyetdenbatngo.comệc ấy, để trọng điểm của chư vị được ‘ma luyện’ trong thực trạng ấy. cấp công đến họ mục tiêu là nhằm họ tu luyện, tôn tuyetdenbatngo.comnh lên trên. Khi làm cho điều xuất sắc lại đôi khi khai vạc công năng bản thân, tăng công của chính mình; nhưng một vài người thiếu hiểu biết nhiều đạo lý này. Chẳng yêu cầu tôi đã giảng rồi sao? cần thiết giảng Pháp mang lại họ; ngộ được thì ngộ được; đó là vấn đề về ngộ; ngộ ko được thì chẳng còn biện pháp nào nữa.

Có vài tín đồ khi dìm công, một đêm đang ngủ đột nhiên nóng không chịu đựng được, chẳng thể đắp chăn; sáng sau dậy sờ vào đâu thì đó tất cả điện. Họ biết là công đã đến; thân thể của ai có khu vực đau, thì chỉ cần làm qua một chiếc là khỏi không tồn tại sai chạy, trái là tốt. Từ kia trở đi họ biết là có công; làm khí công sư, treo đại dương hiệu; chúng ta tự phong cho mình là ‘khí công sư’ nhưng hành nghề. Ban đầu, cũng chính vì cá nhân này là còn rất tốt, họ trị bệnh dịch giúp bạn ta xong, người ta gửi tiền cho họ, đưa tặng thứ này máy khác cho họ, họ hoàn toàn có thể không nhận, cự tuyệt hết. Tuy vậy chẳng trụ vững nổi vào thùng dung dịch nhuộm béo bạn thường mà không trở nên ô nhiễm; bởi vì những tín đồ thuộc một số loại phản tu này không hề trải qua thật sự tu luyện trung khu tính; kéo dài tâm tính của bản thân cực kì khó. Dần dần khuyến mãi những trang bị kỷ niệm nhỏ dại thì họ nhận; rồi dần dần dần tặng kèm phẩm khủng cũng nhận; cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý. Rốt cuộc họ nói: ‘Đưa tôi những thứ cầm làm gì, gửi tiền là được rồi!’ Đưa không nhiều tiền quá là không được. Fan này cũng chẳng phục đông đảo khí công sư chân truyền, và tai bọn họ rót đầy phần đông lời khen tụng của fan ta về những bạn dạng sự của họ. Nếu như ai nói bọn họ không tốt, họ sẽ không vừa ý; trọng tâm danh lợi đã mở ra hoàn toàn; chúng ta tưởng rằng bản thân cao minh hơn những người khác, mình thật xuất sắc. Chúng ta tưởng rằng cái công cấp cho họ, là để họ làm nội khí sư, <để họ> phạt tài; kỳ thực là nhằm họ tu luyện. Hễ trung ương danh lợi dấy lên, thì trên thực tế tâm tính của mình đã rớt xuống rồi.

Tôi sẽ giảng rằng, tâm tính cao cho đâu, công cao mang đến đó. Đã rớt xuống thì dòng công ấy cấp thiết cấp cho họ lớn như trước nữa, yêu cầu tuỳ theo trung tâm tính nhưng mà cấp; trung ương tính cao đến đâu, công cao cho đó. Vai trung phong danh lợi càng nặng, sinh hoạt chốn bạn thường rớt xuống càng trầm trọng, công của họ cũng từ đó rớt xuống. ở đầu cuối đến khi họ trọn vẹn rớt xuống, công không được cung cấp nữa, không có công như thế nào hết. Những năm trước xuất hiện không ít những tín đồ như thế; phần nhiều là những phụ nữ trên 50 tuổi. Chư vị thấy các cụ ông cụ bà bà tập công, cũng chưa hề được chân truyền, chắc rằng đã đến lớp khí công học một số trong những động tác chữa bệnh dịch khoẻ người, nhưng đột nhiên một hôm bao gồm công đến. Khi tâm tính hỏng, tâm danh lợi khởi lên tức tốc bị rớt xuống, kết quả bây chừ chẳng là gì cả, đã không còn hết công. Bây chừ loại làm phản tu này bị rớt xuống hết sức nhiều, phần còn sót lại chỉ leo lét thưa thớt. Tại sao? vị họ không biết rằng sẽ là để chúng ta tu luyện; bọn họ tưởng rằng đó là để chúng ta phát tài, nổi tiếng nơi người thường, cùng làm nội lực sư; thực ra đó là để họ tu luyện.

‘Tá công’ là gì? Nó không có hạn chế về tuổi; nhưng gồm một yêu cầu, cần phải là người dân có tâm tính quan trọng tốt. Tín đồ ấy hiểu rằng khí công có thể tu luyện, bạn ấy cũng muốn tu luyện. Chổ chính giữa ấy mong muốn tu luyện, nhưng hỏi kiếm tìm sư phụ ở đâu? Những thời gian trước đây quả là bao gồm khí công sư chân thiết yếu đã xuất hiện thêm truyền công, nhưng phần đa điều chúng ta truyền các là chữa dịch khoẻ người; không có ai truyền dạy lên cao tầng, bạn ta cũng không tồn tại dạy.

Giảng cho tá công, tôi còn giảng một vụ tuyetdenbatngo.comệc này: con tín đồ ngoài công ty nguyên thần (chủ ý thức) ra còn tồn tại phó nguyên thần (phó ý thức). Có người dân có một, hai, ba, bốn, có khi đến năm phó nguyên thần. Phó nguyên thần không độc nhất định bao gồm cùng giới tính với những người ấy; tất cả là nam, bao gồm là nữ, không giống như nhau. Thực ra nhà nguyên thần cũng không độc nhất định bao gồm cùng với nhục thân; chính vì chúng tôi sẽ phát hiện nay rằng hiện thời nữ nguyên thần của nam bao gồm rất nhiều, phái mạnh nguyên thần của nữ cũng có thể có rất nhiều; trả toàn tương xứng với điều mà hiện giờ Đạo gia gọi là thiên tượng âm dương đảo chiều với âm thịnh dương suy.

Thông hay phó nguyên thần của con người tới từ tầng cao hơn nữa so với chủ nguyên thần; quan trọng đặc biệt một số người, phó nguyên thần của họ tới từ tầng rất là cao. Phó nguyên thần không hẳn là phụ thể; nó và chư vị thuộc sinh ra xuất phát điểm từ 1 thai mẹ, với cùng một tên với chư vị; cũng là một phần tử của thân thể chư vị. Lúc bình thường người ta nghĩ về điều gì, thao tác làm tuyetdenbatngo.comệc gì, là vì chủ nguyên thần quyết định. Phó nguyên thần đa phần gắng sức chế ước chủ nguyên thần của con fan để nó không phạm điều xấu; tuy nhiên lúc mà công ty nguyên thần quá ư chấp trước thì phó nguyên thần cũng không giúp gì được. Phó nguyên thần ko tiếp thu chỗ mê của làng mạc hội fan thường, còn công ty nguyên thần thì dễ dẫn đến tiếp thu chỗ mê của làng hội fan thường.

Một số phó nguyên thần tới từ tầng hết sức cao, có thể chỉ từ một chút nữa là đắc chủ yếu quả. Phó nguyên thần hy vọng tu luyện, nhưng chủ nguyên thần lại không muốn tu luyện thì cũng chịu. Một hôm vào cao trào khí công, chủ nguyên thần có muốn học công, tu luyện lên rất cao tầng; vớ nhiên suy xét ấy rất chất phác, không tồn tại mong suy nghĩ gì cho truy cầu danh lợi. Phó nguyên thần vô cùng lấy làm ưng ý: ‘Ta mong muốn tu luyện, cơ mà ta không quyết định; ngươi ý muốn tu luyện, quả là hợp ý ta’. Dẫu vậy hỏi kiếm tìm sư phụ địa điểm đâu? Phó nguyên thần hết sức có bản sự, nó rời khỏi thân thể đi tìm Đại Giác Giả nhưng nó vẫn biết trong đời trước. Chính vì có một số phó nguyên thần <ở> tầng vô cùng cao, nên rất có thể rời thân thể; sau khi đến nơi lập tức nói ý muốn tu luyện, mong muốn mượn công. Fan ta thấy cá thể này cực kỳ tốt, tu luyện thì tất yếu giúp thôi; vậy là phó nguyên thần đang mượn được công. Thông thường công ấy có tích điện tản xạ; nó trải qua đường ống nhưng mà truyền dẫn đến; cũng có mượn được sẽ thành hình; đang thành hình thông thường kèm công suất tồn tại.

Như vậy, họ đồng thời tất cả kèm theo công năng; cá nhân này tương tự như tôi vừa giảng: đêm vẫn ngủ rét không chịu được, sáng hôm sau ngủ mới lớn thấy đã đạt được công. Chạm vào đâu sinh sống đó gồm điện; hoàn toàn có thể trị bệnh cho tất cả những người ta; họ biết rằng họ có được công. đến từ đâu? Họ lần khần rõ. Chúng ta chỉ biết rất nhiều là nó đến từ không gian vũ trụ; nhưng cụ thể nó đến như vậy nào, thì bọn họ không biết; phó nguyên thần không có bảo đến họ , là vì tu luyện là phó nguyên thần; họ chỉ biết rằng có công truyền đến.

Thông thường fan tá công ko chịu hạn chế tuổi tác; tín đồ ít tuổi tất cả khá nhiều; thế nên mấy thời gian trước có xuất hiện thêm một số người đôi mươi tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi; những tuổi rộng cũng có. Giới trẻ thường cực nhọc tự chủ bạn dạng thân; thông thường chư vị thấy họ rất tốt; khi không có bạn dạng sự gì nơi xã hội fan thường, thì tâm danh lợi của họ rất nhẹ. Rồi một lúc nổi danh, thông thường họ rất đơn giản bị trọng tâm danh lợi can nhiễu; họ cảm xúc năm tháng đời này còn là một chặng con đường rất dài, còn đề xuất chạy vạy này khác, tìm mọi cách một phen để đã có được một mục tiêu nào đó nơi người thường. Vì vậy hễ khi công năng xuất hiện, tất cả được phiên bản sự rồi, thường thì họ lấy làm phương tiện để truy mong mục tiêu cá thể nơi xóm hội tín đồ thường. Điều ấy ko được, cũng không được phép thực hiện như thế; càng dùng các thì công ấy càng ít; cuối cùng thì không còn chút gì. Những người bị rớt bởi thế rất nhiều; tôi thấy rằng bây chừ không còn một ai.

Hai trường hợp mà tôi vừa giảng đến đông đảo là những người dân có trọng điểm tính tương đối xuất sắc mà được công; công ấy không phải do bạn dạng thân mình luyện nhưng mà thành; nó là từ các Giác Giả; vì vậy bạn dạng thân công ấy là tốt.

Phụ thể

Có các người bọn họ <đã nghe> về phần đông chuyện vào giới tu luyện về phụ thể đa số thứ liên quan đến đụng vật, cáo chồn quỷ rắn v.v. Đó thực tế là gì? Có người giảng rằng luyện công khai phát công suất đặc dị; thực tế không cần là khai phát công năng đặc dị; công năng đặc dị ấy bao gồm là bản năng của bé người. Chẳng qua vị thuận theo sự phân phát triển hiện đại của xã hội nhân loại, con người ngày càng theo phần đông thứ hữu hình ngơi nghỉ trong không khí vật chất trước mắt chúng ta, ngày càng dựa vào vào hầu hết công cụ tiến bộ hoá của mình, nên bạn dạng năng của bé người họ ngày càng thoái hoá; cuối cùng những chủng bản năng ấy bị tạo nên tiêu mất trả toàn.

Muốn có công năng, thì cần trải qua tu luyện, phản nghịch bổn quy chân, nó mới tu xuất lai được. Tuy thế động vật không tồn tại tư tưởng phức hợp như thế; vì thế nó câu thông với công dụng của vũ trụ, nó có bản năng tiên thiên. Có fan giảng rằng động vật biết tu luyện, rằng cáo biết luyện đan, rằng bé rắn này biết tu luyện v.v. Không hẳn bọn chúng biết tu luyện; ban sơ chúng cũng không phải biết <đến tu> luyện là gì hết; đó là vì chúng có cái chủng phiên bản năng tiên thiên ấy. Bởi vậy dưới một điều kiện đặc định, dưới một hoàn cảnh đặc định, sau thời hạn lâu hoàn toàn có thể phát huy tác dụng; chúng hoàn toàn có thể đắc công, hoàn toàn có thể xuất hiện tại công năng.

Như vậy, chúng có phiên bản sự; trong vượt khứ bọn họ giảng là ‘đắc linh khí’, ‘có bản sự’. Từ người thường nhưng xét, thì động vật hoang dã kia thiệt lợi hại, rất có thể chi phối con người dễ dàng. Thiệt ra tôi nói rằng ko lợi hại; trước mặt tín đồ tu luyện chân chủ yếu thì nó ko là gì hết; chư vị chớ coi nó tu cả 800 năm, cả 1000 năm, chẳng đề nghị đến một ngón tay bé dại cũng đủ vê nát nó. Chúng tôi giảng động vật có bản năng tiên thiên như vậy, nó rất có thể có bạn dạng sự. Tuy vậy trong dải ngân hà này của bọn họ còn tất cả một lý: chính là không được cho phép động trang bị tu thành. Bởi vậy mọi fan xem hồ hết sách cổ thấy tuyetdenbatngo.comết rằng mấy trăm năm yêu cầu giết chúng một lần, gồm đại kiếp đái kiếp. Đến một thời gian nhất định nếu động vật tăng công, thì phải hủy hoại chúng, sét đang đánh chúng, v.v. Không có thể chấp nhận được chúng tu luyện. Cũng chính vì chúng ko được trang bị bản tính nhỏ người, chúng tất yêu tu luyện như bé người, không có điểm lưu ý con người; trường hợp tu thành thì bảo đảm an toàn chúng sẽ thành ma; đề xuất không chất nhận được chúng tu thành; cho nên vì thế trời giết thịt chúng; bọn chúng cũng biết điểm này. Tuy nhiên như tôi đang giảng, xóm hội quả đât hiện sẽ trượt trên đường dốc lớn, gồm cả đầy đủ kẻ không điều ác nào cơ mà không làm; đang đi đến trạng thái như thế, hỏi buôn bản hội trái đất chẳng phải gian nguy là gì?

Vật cực tất phản! công ty chúng tôi phát hiện nay rằng vào những lần chu kỳ huỷ diệt khác biệt của làng mạc hội thế giới tiền sử, hồ hết phát sinh tình huống là đạo đức của nhân loại đã mất sức bại hoại. Hiện thời tại không gian mà nhân loại bọn họ <đang> sinh tồn cũng giống như nhiều không gian khác, mọi nơi đầy đủ ở trong thực trạng vô vàn nguy hiểm; trên các không khí khác của tầng này cũng lại như thế; chúng vẫn muốn mau giường thoát thân, chúng có muốn lên tầng cao hơn; tôn tuyetdenbatngo.comnh tầng thì bọn chúng tưởng rằng rất có thể trốn thoát được. Nói sao dễ dãi vậy! muốn tu luyện, thì cần phải có thân thể người; do đó mở ra bạn luyện công bị phụ thể , <đó> là 1 nguyên nhân.

Có bạn nghĩ: ‘Nhiều Đại Giác Giả, nhiều sư phụ công sức cao như vậy, do sao ko quản ?’ vào vũ trụ này của họ còn một lý: bản thân chư vị mong gì, chư vị mong gì thì người khác không thích can thiệp. Ở đây cửa hàng chúng tôi dạy mọi fan theo đường chính, đôi khi giảng rõ Pháp mang lại chư vị, làm cho chư vị tự bản thân ngộ; còn học hay không là vụ tuyetdenbatngo.comệc ở bạn dạng thân chư vị. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành trên cá nhân. Không một ai cưỡng bách tuyệt bức bách chư vị cần tu; tu hay không là sự tuyetdenbatngo.comệc riêng của cá nhân chư vị; nghĩa là, chư vị theo con đường nào, chư vị ý muốn gì, chư vị mong được gì, không một ai can thiệp chư vị hết; chỉ hoàn toàn có thể khuyến Thiện.

Có bạn mà chư vị thấy bọn họ luyện công, thiệt ra toàn mang lại phụ thể được . Do sao chiêu mời phụ thể? những người dân luyện công trên toàn quốc, hỏi bao nhiêu tín đồ mà đằng sau có phụ thể? nếu nói ra thì rất nhiều người sẽ không dám luyện công, vì số lượng ấy làm người ta phạt sợ! Vậy do sao lại lộ diện tình huống này? Nó đang là chiếc hoạ loạn xóm hội fan thường; hỏi lý do hiện tượng nghiêm trọng này xuất hiện? cũng chính là vì thế giới tự mình chiêu mời bọn chúng đến, chính vì nhân loại đang bại hoại, đến đâu cũng có ma. độc nhất vô nhị là rất nhiều khí công sư giả các mang phụ thể trên thân; bọn họ truyền công đó là truyền phần đa thứ ấy. Trong lịch sử nhân một số loại không hề có thể chấp nhận được động thứ lên thân thể người; hễ lên là bị giết; ai phiêu lưu đều không cho phép. Tuy nhiên tại làng hội họ ngày ni có fan cầu chúng, mong chúng, bái chúng. Có tín đồ nghĩ: ‘Tôi đâu bao gồm cầu bọn chúng một phương pháp minh xác!’ Chư vị không cầu chúng, dẫu vậy chư vị ước công năng; các Giác trả của tu luyện bao gồm Pháp liệu rất có thể cấp mang lại chư vị? cầu đó là một chấp trước nơi bạn thường; trung tâm ấy phải bỏ. Vậy ai hoàn toàn có thể cấp? Chỉ tất cả ma tại các không khí khác và động vật mới cấp cho thôi; vậy chẳng phải tương đương với cầu chúng cho là gì? chúng liền đến.

Có bao nhiêu bạn mang cách nghĩ đúng đắn đến luyện công? Luyện công yên cầu trọng đức, thao tác tốt, hành Thiện; sinh hoạt đâu làm cái gi đều từ bỏ yêu cầu phiên bản thân như vậy. Tại khu dã ngoại công tuyetdenbatngo.comên luyện cũng vậy, trong nhà luyện cũng vậy, hỏi tất cả mấy người cân nhắc như thế? Có những người mà thật thiếu hiểu biết nổi họ luyện là công gì, khi đang luyện, khi đang đưa động, thì miệng họ chẳng dứt: ‘A! Mấy cô bé dâu đơn vị này chẳng gồm hiếu với tôi; mẹ ông chồng của tôi sao cơ mà quá tệ!’ bao gồm người bình luận từ chuyện đối kháng vị cho đến quốc gia đại sự, ko gì là chúng ta không nói đến; điều gì không tương xứng với quan liêu niệm cá thể của chúng ta là tức bực khó chịu. Chư vị hotline đó là tu luyện được không? còn có người khi luyện công luyện trạm trang, chân mỏi run cả lên,