Bài cúng phật giáo hòa hảo

     

SỰ CÚNG LẠY của người cư sĩ ngay tại nhà - PHẬT GIÁO HOÀ HẢOBÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ (Bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ),BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT (Bài thờ Ngôi Tam Bảo),BÀN THÔNG THIÊN,NIỆM PHẬT.

Bạn đang xem: Bài cúng phật giáo hòa hảo


SỰ CÚNG LẠY CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA - PHẬT GIÁO HOÀ HẢO :
*
Cúng lạy của fan cư sĩ tại gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀNTHỜ ÔNG BÀ (Bài bái Cửu Huyền Thất Tổ) :

Cầm mùi hương xá 3 xá, quỳ xuống chấp tay đưa lên trán nguyện:Cúi kính dưng hương trước Cữu Huyền,Cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiềng.Nay con tỉnh ngộ quy y Phật,Chí dốc tu hiền chế tạo ra phước duyên”.Cấm mùi hương rồi đứng ngay thật chắp tay vào ngực đọc tiếp:Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,Báo ơn sanh chăm sóc dày công nhọc nhằn.Rày bé xin giữ lại Đạo hằng,Tu mong Tông Tổ hết sức thăng Phật đài.Nguyện khiến cho đẹp mặt mày;Thoát khu vực khổ hải Liên đài được lên.Mong nhờ Đức Cả bề trên,Độ con yên ổn vững bền cội tu”. (lạy 4 lạy)

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜPHẬT (Bài thờ Ngôi Tam Bảo):

Cầm mùi hương xá 3 xá, qùy xuống lẹo tay chuyển lên trán đọc bài bác Quy y :Nam tế bào Thập Phương Phật.Nam mô Thập Phương Pháp.Nam tế bào Thập Phương Tăng”. “Nam tế bào Phật Tổ, Phật Thầy, quan liêu Thượng Đẳng Đại thần, chư quan liêu cựu thần, chưvị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng, bệnh minh, nay nhỏ nguyện cảihối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo”.Cắm hương, lạy 4 lạy cũng được, hoặc cắn hương đứng ngay thật chắp tay vàongực đọc: “Nam mô Tây Phương cực lạc trái đất Đại tự Đại bi phổ độ bọn chúng sanh A Di ĐàPhật”.“Nam tế bào nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa hải hội,thượng Phật từ bỏ bi, Phật vương vãi độ chúng, nhân loại bình an”.“Nam mô nhị nguyên cầu: Cữu Huyền Thất Tổ Tịnh độ siêu sanh”.“Nam mô tam nguyện cầu: Phụ chủng loại tại mặt đường tăng long phước thọ, Phụ chủng loại quá khứtrực vãng Tây Phương”.“Nam tế bào tứ nguyện cầu: bá tánh vạn dân trường đoản cú tâm bác bỏ ái, giải thoát mê ly”.“Nam mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bỏ bi xá tội môn sinh tiêu tai tịnh sự,trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả”. Lạy 4 lạy rồi xá:1 xá ở chính giữa niệm: “Nam mô A Di Đà Phật”.1 xá phía trái niệm: “Nam mô Đại cố gắng Chí người tình Tát”.1 xá bên buộc phải niệm: “Nam mô Quan rứa Âm người tình Tát”.

BÀN THÔNG THIÊN:

Cầu nguyện bàn Phật xong, lên trên mâm Thông Thiên mong nguyện 4 phương (lấy bàn ThôngThiên có tác dụng hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai.Hướng chánh bàn Thông Thiên gồm nguyện, đọc bài Quy Y, còn bố hướng kia chỉ đọcbài tây phương ngũ nguyện. (mỗi hướng phát âm rồi lạy 4 lạy - Khi nguyện cầu nếukhông thể lạy được thì xá 3 xá) Lạy đứng tuyệt lạy quỳ tùy theo lúc yếu đuối mạnh.

NIỆM PHẬT:

Cúng xong, hy vọng niệm Phật cũng được. Ngồi phân phối già thẳng sống lưng niệm: “Nam mô A DiĐà Phật". Giỏi niệm: “Nam mô Tây Phương rất lạc trái đất tam thập lục vạn ức,nhứt thập nhứt vạn, cữu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại tự đại bi phổ độchúng sinh A Di Đà Phật”.

Xem thêm: Thăm Làng Yên Phụ Nổi Tiếng Nghề Gì, Đường Yên Phụ, Làng Yên Phụ (Phần 2): Số Phận Con Đường Cùng Tên

(Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệmtrong tâm) “Nam Mô-A-Di-Đà-Phật”, đi, đứng, nằm, ngồi rán niệm chớ quên khôngđợi gì thời khắc.

KHI ĂN CƠM

Mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy, rất nhiều nguyện vái Cữu Huyển, Thất Tổ,Ông Bà, cha mẹ quá vãng về dùng với mình để tỏ lòng hiếu thảo.

ĂN CHAY

Đến ngày đơm quảy có chi bái nấy.Ăn chay ngày 14-15, 29-30, tháng thiếu 29 - 1, gồm nhang thì đốt, không có thìnguyện không.Hàng năm, đến bố ngày xuân nhựt thì ngày 29-30 với mồng 1 phải nạp năng lượng chay, trongmấy ngày ăn chay phải bái chay, qua mang lại ngày mồng 2 bao gồm chi thờ nấy cũng được,đến ngày mồng 3 trình làng không đề xuất sát sanh loại vật cơ mà cúng tế Trời Phật, chỉdùng hoa lá mà cúng thôi.

ĐI XA NHÀ

Đi làm ruộng mang đến thời cúng, ngó về phía Tây nguyệnrồi xá.
Còn ra đi thì nguyện tưởngtrong trung tâm cũng được.Xem tiếpCách bái Phượng và Hành Lễ Của fan Tín Đồ PGHHCỬU HUYỀN THẤT TỔ LÀ GÌ?