64 quẻ dịch ngũ hành

     

64 quẻ Dịch đều phải có Âm Dương, năm giới và đều phải có tên. Tên gọi tùy thuộc vào những quẻ đối kháng đã cấu trúc thành quẻ này. Nhưng mà không gọi là Càn, Đoài, Ly… Tên phụ thuộc tượng của chén bát quái, quẻ trên và dưới kết phù hợp với nhau.

Bạn đang xem: 64 quẻ dịch ngũ hành

Quẻ Càn hotline Thiên, Đoài điện thoại tư vấn Trạch, Ly điện thoại tư vấn Hỏa, Chấn điện thoại tư vấn Lôi, Tốn call Phong, Khảm điện thoại tư vấn Thủy, Cấn hotline Sơn, Khôn hotline Địa. Tên đọc từ quẻ trên xuống quẻ dưới. Như quẻ trên là Càn, bên dưới là Tốn thì đọc: Thiên Phong Cấu

Những quẻ tất cả quái trên với quái dưới giống nhau, gọi là quẻ chén Thuần. Như trên dưới đều Càn điện thoại tư vấn là bát Thuần Càn tốt Càn vi Thiên. Trên dưới đều là Khôn thì tên gọi là chén Thuần Khôn tốt Khôn vi Địa. Cơ mà cũng thường gọi tắt những quẻ chén bát Thuần, như chén bát Thuần Càn chỉ call là Càn, chén bát Thuần khảm chỉ hotline là Khảm…

64 QUẺ ĐỘNG ĐỂ BIẾN

Các quẻ Dịch liên hệ với nhau vày sự đụng biến của các hào. Hào có hào Dương, hào Âm. Khi đụng thì hào Dương trở thành Âm, Âm trở thành Dương. Quẻ này đổi mới sang quẻ khác vì những hào vào quẻ động. Động tĩnh là phần trọng yếu trong Dịch.

NGŨ HÀNH 64 QUẺ

64 quẻ Dịch nhờ vào bát quái, tạo thành 8 nhóm call là Bát cung. Đứng đầu mỗi cung là quẻ chén Thuần. Các quẻ ở trong những cung có số thứ tự từ là 1 đến 8. Quẻ tiên phong là số 1, các quẻ tiếp đến là vị động biến của những hào vào quẻ bát Thuần.

Như cung Càn: biến hóa lần 1 được quẻ Cấu, lần 2 quẻ Độn, lần 3 quẻ Bỉ, lần 4 quẻ Quan, lần 5 quẻ Bác, Du Hồn: quẻ Tấn, Quy Hồn: quẻ Đại Hữu.

*
*

Như vậy cung Càn có 8 quẻ là Càn, Cấu, Độn, Bỉ, Quan, Bác, Tấn cùng Đại Hữu. Những cung khác tựa như như vậy.

Bát cung của 64 quẻ Dịch dùng tên quẻ chén Thuần như sau:

Cung Càn, Đoài trực thuộc KimCung Ly ở trong HỏaCung Chấn, Tốn thuộc MộcCung Khảm ở trong ThủyCung Cấn, Khôn thuộc ThổÂm Dương – Can Chi

Quái đơn gồm 3 hào bao gồm quái Dương, gồm quái Âm. Dương là Càn, Khảm, Cấn, Chấn; Âm là Tốn, Ly, Khôn, Đoài. 2 quái đơn ông chồng lên nhau thành 6 hào. Cùng với quái Dương cho dù ở nội quái tốt ngoại tai quái (tức ở trên hay dưới), Can Chi an theo chiều thuận, tức chiều từ hào sơ mang lại hào lục. Cùng với quái Âm thì an Can Chi theo chiều nghịch, tức chiều từ hào lục mang đến hào sơ. Quái quỷ Dương thì an Địa chi dương: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, tai ác Âm an Địa đưa ra âm: Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi.

Định Can Chi cho những hào trong quẻ gồm quy nguyên tắc nhất định. Địa đưa ra quy định cho các hào phụ thuộc vào sự phối hợp của các quẻ với tương hợp của các Địa Chi. Quẻ Càn cha hợp với Khôn mẹ, đề xuất hào sơ của Càn sống nội quái quỷ là Tý, thì hào sơ của Khôn sinh hoạt ngoại quái là Sửu, vị Tý với Sửu tương hợp. Hào sơ của Khôn ngơi nghỉ nội tai ác là hương thơm thì hào sơ của Càn sinh hoạt ngoại tai ác là Ngọ bởi vì Mùi và Ngọ tương hợp.

Xem thêm: Dịch Vụ Làm Visa Mỹ - Dịch Vụ Visa Mỹ Tỷ Lệ Đậu Cao

CÀN (kim – dương): Can Giáp, NhâmNội tai ác khởi tiếp giáp Tý. Ngoại quái khởi Nhâm Ngọ.ĐOÀI (kim – âm): Can ĐinhNội quái ác khởi Tỵ. Ngoại quái khởi Hợi.LY (hỏa – âm): Can KỷNội quái quỷ khởi Mão. Nước ngoài quái khởi Dậu.CHẤN (mộc – dương): Can CanhNội tai quái khởi Tý. Nước ngoài quái khởi Ngọ.TỐN (mộc – âm): Can TânNội tai ác khởi Sửu. Ngoại quái khởi Mùi.KHẢM (thủy – dương): Can MậuNội quái ác khởi Dần. Ngoại quái khởi Thân.CẤN (thổ – dương): Can BínhNội tai quái khởi Thìn. Ngoại quái khởi Tuất.KHÔN (thổ – âm): Can Ất, QuýNội quỷ quái khởi Ất Mùi. Ngoại quái khởi Quý Sửu.VD:1. Quẻ Địa Hỏa Minh Di là quẻ Du Hồn cung cẩn Thủy, an Can chi như sau:2. Quẻ Địa Thủy Sư là quẻ Quy Hồn cung cẩn Thủy, an Can bỏ ra như sau:

Phong thủy Kỳ Bách