13 vua triều nguyễn

     

HUẾ – 13 VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN

VÀ HỆ THỐNG LĂNG TẨM TUYỆT ĐẸP

Nhà Nguyễn được thành lập và hoạt động sau khi vua Gia Long đăng quang năm 1802 và xong xuôi khi vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, trị vì tổng cộng 143 năm cùng với 13 vị vua ở trong 7 nạm hệ.

Bạn đang xem: 13 vua triều nguyễn

Triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử vẻ vang Việt Nam, là 1 trong triều đại đánh dấu nhiều thăng trầm của lịch sử hào hùng dân tộc, nhất là cuộc thôn tính của thực dân Pháp giữa thế kỷ 19, trải qua hai tiến trình chính:

– từ thời điểm năm 1802–1858 là tiến trình độc lập, từ lúc vua Gia Long thống nhất tổ quốc đến các đời Minh Mạng, Thiệu Trị cùng Tự Đức.

– từ thời điểm năm 1858–1945 là quy trình tiến độ bị Pháp xâm lăng cùng đô hộ, kể từ thời điểm quân Pháp tấn công Đà Nẵng và xong sau khi nhà vua Bảo Đại thoái vị vào tháng 8 năm 1945.

Xem thêm: Lê Xuân Khoa : Đại Học Miền Nam Trước 1975, Lê Xuân Khoa: Như Phong

*

1. VUA GIA LONG

*

2. VUA MINH MẠNG

*

3. VUA THIỆU TRỊ

*

4. VUA TỰ ĐỨC

*

5. VUA DỤC ĐỨC

*

6. VUA HIỆP HÒA

7. VUA KIẾN PHÚC

8. VUA HÀM NGHI

9. VUA ĐỒNG KHÁNH

*

10. VUA THÀNH THÁI

11. VUA DUY TÂN

12. VUA KHẢI ĐỊNH

*

13. VUA BẢO ĐẠI

Như vậy từ bỏ thuở các vua Hùng dựng nước, mang đến vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn, việt nam trải rộng 4000 năm lịch sử hào hùng với rất nhiều thăng trầm của hơn trăng tròn triều đại, những ông hoàng, bà chúa.

Năm 1945, phương pháp mạng tháng Tám thành công, vị hoàng đế sau cùng thoái vị, dứt thời kỳ phong kiến tập quyền thọ dài, lịch sử dân tộc Việt Nam trở qua trang mới – thời kỳ có mặt một công ty nước vn – Độc lập – Dân chủ.