1000 năm đô hộ

     

Năm 179 trước CN, nước Âu Lạc bị nước phái nam Việt của Triệu Đà xâm lược. (Triệu Đà là tướng quân ở trong nhà Tần. Sau thời điểm Tần Thủy Hoàng chết, ông ta nhân cơ hội chiếm phần đất do mình được giao cai quản ở phía nam giới nước Tần lập buộc phải nước phái mạnh Việt. Còn đơn vị Tần thì bị bên Hán ráng thế.) Nước Âu Lạc bị đô hộ bắt đầu cho thời kỳ lịch sử vẻ vang đen tối, nhức thương, đầy uất hận lâu năm đằng đẵng rộng 1000 năm của dân tộc bản địa Việt. Nước Âu Lạc bị sáp nhập thành các quận, huyện của các nhà nước phong con kiến phương Bắc (qua các triều đại Triệu, Hán, Ngô, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường của Trung Quốc). Trong thời hạn này, tuy bị cai trị, tách bóc lột tàn nhẫn, hà khắc nhưng quần chúng ta vẫn không phần lớn chẳng lúc nào chịu từ trần phục nhưng còn liên tục vùng lên đấu tranh nhằm giành lại tự do tự chủ, chống bị Hán hóa.

Bạn đang xem: 1000 năm đô hộ

Sau CN, năm 40, hai bà trưng khởi nghĩa sinh hoạt Mê Linh. Cuộc khởi nghĩa giành win lợi. Dẫu vậy chỉ 3 năm sau. Đất nước lại bị rơi vào cảnh tay đơn vị Hán.

Nhiều cuộc khởi nghĩa lại nở rộ sau đó.

Năm 248, khởi nghĩa Bà Triệu phòng quân Ngô thất bại.

Năm 542, Lý túng thiếu khởi nghĩa thành công, giành lại đuợc chủ quyền từ tay đơn vị Lương, xưng là Lý nam giới Đế, lập ra nước Vạn Xuân với mong muốn muốn nước nhà mãi mãi trường tồn.

Năm 545, bên Lương đem quân thanh lịch xâm lược nước Vạn Xuân, Lý phái mạnh Đế lose trận thường xuyên phải rút về động tắt hơi Lão. Tại đây ông bệnh tật chết. Triệu quang quẻ Phục lên thay. Triệu quang quẻ Phục lui quân về váy đầm Dạ Trạch triển khai chiến tranh du kích. Sau cuối năm 550, Triệu quang quẻ Phục mới giành được chiến thắng lợi, phục hồi nước Vạn Xuân, từ bỏ xưng là Triệu Việt Vương. Đến năm 571, Triệu quang Phục bị Lý Phật Tử cướp ngôi.

Năm 602-603, Lý Phật Tử không chống được cuộc xâm lược của giặc, nước ta lại rơi vào trúng tay công ty Tùy, rồi công ty Đường.

Năm 722, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa. Thất bại.

Xem thêm: Tư Vấn Về Điều 22 Luật Lao Động Trái Luật? Hđlđ Xác Định Thời Hạn Được Ký Tối Đa Mấy Lần

Năm 905, Khúc thừa Dụ khởi nghĩa giành được chủ yếu quyền. Bên Đường công nhận tổ chức chính quyền tự nhà của ông.

Năm 930, quân phái nam Hán sang xâm lược nước ta. Phái nam Hán là 1 nước bởi vì Luu Ẩn, tướng trong phòng Hậu Lương cat cứ vùng đất Hoa Nam nhưng mình được đơn vị Lương giao cho quản lý thành lập (nhà Lương cướp nơi ở Đường vào năm 907). Bạn đứng đầu việt nam lúc sẽ là Khúc vượt Mỹ không ngăn chặn lại được, bị tóm gọn sang nam Hán. Những tướng lĩnh của họ Khúc tổ chức nhiều cuộc chống chiến.

Năm 931, cuộc binh cách do Dương Đình Nghệ chỉ huy thành công. Ông được tôn làm cho Tiết Độ Sứ.

Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ giật quyền lãnh đạo. Ngô Quyền là nhỏ rể Dương Đình Nghệ cất binh trừng phạt. Kiều Công Tiễn cầu cứu nước phái nam Hán và tất nhiên vua nam giới Hán vui vẻ nhận lời.

Năm 938, quân phái nam Hán vì chưng thái tử Hoằng túa kéo sang nước ta theo mặt đường thủy định phối hợp với Kiều Công Tiễn vượt mặt Ngô Quyền. Tuy thế Hoằng Tháo không đến nơi thì Ngô Quyền vẫn diệt được Kiều Công Tiễn và sắp xếp trận địa ngóng sẵn. Lúc quân nam giới Hán lọt được vào trận địa phục kích của Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Đằng thì bị đánh mang đến tan tác. Hoằng Tháo chết trận, quân nam giới Hán túa chạy về nước. Vua phái mạnh Hán vứt mộng xâm lược.

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dựng đế đô tại Cổ Loa. Lộ diện thời kỳ chủ quyền tự nhà hòan toàn cho việt nam sau hơn 1000 năm bị đô hộ vày phong con kiến phương bắc.

Năm 944, Ngô Quyền chết. Tình hình nước nhà rơi vào cảnh lếu lọan, tranh dành quyền lực tối cao giữa các phe phái tướng soái và nhỏ của Ngô Quyền (Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn).

Năm 965, vị vua cuối cùng của triều Ngô là Ngô Xương Văn chết, các tướng lĩnh địa phương thi nhau mèo cứ. Đất nước bị chia bổ thành 12 sứ quân.